Kommentar

Og der kom Frp-smellen

Mange har ventet lenge på at Frp skulle gå på en smell. At regjeringsansvaret skulle bli så tyngende at det ble opprør i partiet – og velgerne forsvant. Nå har det skjedd.

Det handler om bil. Naturligvis. Bilen er en kjerneverdi i Frp. Partileder Siv Jensen brukte mye av sin landsmøtetale tidligere i vår på å fortelle om sin kjærlighet til bilen. Foran landsmøtehotellet var det satt av plass til Frpernes mange veteranbiler. Bilen er mer enn et transportmiddel i Frp. Den representerer frihet.

Og bileierne har fått mye med Siv Jensen og hennes folk i regjering. Mer vei – og reduserte bilavgifter. Ifølge tall fra Aftenposten har bilavgiftene med Frp i regjering sunket med 13 milliarder kroner – mens bompengeregningen for bilistene samtidig har økt med drøyt to milliarder. Nettogevinsten for norske bilister er altså 11 milliarder kroner gjennom disse årene.

les også

Raja (V) om Frps kravliste: – En virkelighetsfjern drøm fra Disneyland

Dramaet fortsetter

Men det hjelper ikke. Motstanden mot økte bompenger kunne vært en gavepakke til Frp dersom partiet hadde vært i opposisjon. Det blir nær umulig når partiet sitter i regjering, og har både finansminister og samferdselsminister. Det er disse to som har ansvar for avgifter og bilpolitikk. Det vet velgerne. Derfor har stadig flere sluttet å stole på Frp i disse spørsmålene. De vil ha skikkelige bompengemotstandere, ikke noen som snakker mot bompenger, samtidig som de samler inn penger i hver bomstasjon over hele landet.

LITE Å BY PÅ: Frp-leder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug hadde lite å by bompengeopprørerne etter landsstyremøtet. Foto: Frode Hansen

Dramaet om bompenger og regjeringens videre liv er ikke over etter onsdagens ekstraordinære landsstyremøte. Tvert om. Siv Jensen klarte så vidt å samle partiet bak et krav om nye forhandlinger med regjeringspartnerne. Nå må hun få gjennomslag hos de andre partiene for blant annet å stanse nye bypakker, slette bompengegjeld, og si nei til veiprising som erstatning for dagens bompengefinansiering. Det blir krevende – i beste fall.

les også

Frps skjebnemøte: Siv Jensen har fått bom-kravliste fra landsstyret

Utålmodig parti

Venstre har gjort det klart at det er helt uaktuelt for dem å gå med på å skrote nye bypakker.

– En virkelighetsfjern drøm fra Disneyland, sier Venstres Abid Raja.

Hva som skjer hvis Frp ikke får gjennomslag for sine krav, ønsket Siv Jensen ikke å svare på da hun møtte pressen etter landsstyremøtet. «En hypotetisk problemstilling» kalte Jensen det. Men det er det selvfølgelig ikke. Partiet hennes er utålmodig. Hun klarte å stagge dem denne gangen. Det er langt mer usikkert om hun klarer det en gang til, dersom hun kommer tilbake fra forhandlinger uten store seire.

Frp har gjennom de siste seks årene lyktes godt med å kombinere ansvarlighet og protest. Flere av stortingsrepresentantene har ofte stått for en annen politikk enn partifellene som sitter i regjering. Det har til og med hendt at Frp-statsråder har kjørt sitt eget løp, i strid med linjen til regjeringen de selv sitter i. Slik har Siv Jensen og hennes folk klart å bevare troverdigheten som regjeringsparti – og samtidig holdt på velgere som alltid har likt det litt rampene protestpartiet.

Ydmykende nedrykk

Nå ser det ut til at denne arbeidsdelingen ikke lenger fungerer. Protestpartiet Frp ser ut til å bli utkonkurrert av et parti som aldri har hatt makt. Som aldri har måttet ta ansvar, aldri har måttet veie ulike hensyn mot hverandre. Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har fått den plassen Frp tradisjonelt har hatt, som bilistenes fremste forsvarer. Det tåler Frps partiorganisasjon dårlig, få måneder før høstens lokalvalg.

les også

Bompenga eller livet

Samme dag som Frps ekstraordinære landsstyremøte om bompengesaken, kom meningsmålingen fra NRK og Aftenposten som viste at Frp ikke lenger er Norges fjerde største parti. Miljøpartiet De Grønne har tatt den plassen.

Det kan knapt tenkes et verre tidspunkt for en slik ydmykelse av Frp. Ydmykelsen blir ekstra stor av at det er nettopp MDG som passerer Frp på denne målingen. På de fleste områder står MDG for det motsatte av Frp. Særlig i saken som har utløst Frps krise: Synet på bilen, på bompenger og på hvem som skal betale for utbygging av kollektivtransport.

Krise i Oslo

At MDG skulle passere Frp på en eneste måling var utenkelig – selv for få måneder siden. Men mye har skjedd på kort tid. Bompengeopprøret har eksplodert, særlig rundt storbyene. Dette opprøret er fanget opp av Folkeaksjonen Nei til mer bompenger. Samtidig har titusener av skoleelever streiket for klima. Sinte ungdommer har anklaget foreldregenerasjonen for å ikke ta klimatrusselen på alvor. Streikene har skapt økt oppmerksomhet rundt klimakampen – og kanskje bidratt til MDGs byks på målingene.

MDG har lenge gjort det godt i byene. Frp har gjort det tilsvarende dårlig. Særlig i Oslo. Der gjorde Frp for fire år siden sitt dårligste lokalvalg siden slutten av 1970-tallet, og fikk seks prosent oppslutning. Denne våren har Oslo-partiet hatt målinger nede på 3-tallet. Enda mørkere blir bildet for Frp når vi vet at disse målingene er tatt opp før alle de nye bomstasjonene ble satt opp rundt Oslo.

I Bergen har Frp sett 2-tallet på målingene. Her har bompengepartiet vært oppe i 25 prosent oppslutning. Slike tall bidrar til panikken i Frp.

Om tre måneder er det valg. Siv Jensen har liten tid.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Frp ikke lenger er landets tredje største parti i meningsmålingen fra NRK og Aftenposten. Det riktige er at de ikke lenger er landets fjerde største parti. Partiet er ifølge målingen femte størst. Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og MDG får alle større oppslutning. Dette ble endret 5. juni 2019 klokken 23.26.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder