I SYRIA: Barna til den norsk-pakistanske IS-kvinnen, der gutten (4) er sønnen til avdøde Bastian Vasquez og jenta (2) er datteren til en annen IS-kriger, her på et bilde tilsendt fra IS-området i Syria. Foto: Privat

Debatt

Hent de norske barna hjem!

Vinteren kommer. Også i Syria.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Reidar Hjermann, leder av Menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen
Else Leona McClimans, leder av Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen

Det er snart vinter. Ikke bare her, men også i den lukkede al-Hol leiren i Syria. De tynne teltene skal verne kvinner og barn mot kulde og regn. Det er en ny vinter som kommer, der barn skal dø av sykdommer og kulde, en ny vinter der fortvilte mødre og barn setter livet sitt på vent uten å vite hva de har i vente. 

Verdens helseorganisasjon beskrev forholdene under den forrige vinteren i al-Hol som hjerteskjærende. Vi vet at det er minst seks norske barn med sine til sammen fem mødre som lever sine liv i leiren. Av dem vet vi at minst én mor vil hjem til Norge med sine to barn, hvorav ett barn trolig er alvorlig sykt. 

les også

Kallmyr: – IS-kvinner kan få strengere straff i Syria

Førstkommende fredag skal et forslag om å beskytte dette syke lille barnet diskuteres i Stortinget. Opposisjonen ber regjeringen umiddelbart sørge for å hente hjem den syke fireåringen, hans lillesøster og mor i al-Hol på grunn av humanitære hensyn. Barnas norske 29-årige mor etterforskes av politiets sikkerhetstjeneste, og er kjent med at hun vil forfølges strafferettslig om hun kommer tilbake til Norge. 

Menneskerettighetsutvalgene i Advokatforeningen og Psykologforeningen har i likhet med ledende norske og internasjonale organisasjoner siden påske protestert mot at norske myndigheter sier de ikke vil hente hjem den lille håndfullen med barn som har rett på norsk statsborgerskap hvis det også betyr at deres mor må være med. 

Vi sier: hent de norske barna hjem. Med mor. Og gjør det nå. 

les også

IS-morens desperate bønn

De barna i al-Hol som har rett på norsk statsborgerskap må gis dette. Barna må gis en mulighet til å komme hjem med en gang, før vinteren i leiren setter i gang for fullt. Det vil være deres foreldre som velger for barna. Dette betyr at mødrene også må komme hjem, av hensyn til barna, uavhengig av hva mor har gjort eller ikke gjort i tjeneste for IS.

I Norge vil de bli møtt av et av verdens beste justis- og barnerettssystemer, noe som vil være det beste for både mor og barn. Og det er best for oss som samfunn. Hvis vi hjelper mor og barn over grensen vet vi også når og hvor de kommer. Vi kan forberede oss godt, og stå klar med hjelp, og det som kreves av eventuell strafferettslig forfølging.

les også

AUF utfordrer Støre om Syria-barna: – Hent dem hjem

Barnekonvensjonens grunnleggende prinsipp om barnets beste gjelder også norske barn i utlandet, uavhengig av hva deres foreldre har foretatt seg. Barna er ikke ansvarlige for sine foreldre. Foreldrene må selv stå til ansvar for sine handlinger. Barn har rett til helse og rett til liv. Barn skal sikres beskyttelse mot skade, omsorgssvikt og vold. Også norske barn i utlandet har rett til liv og utvikling på linje med norske barn i Norge.

Begrensingen forbundet med norsk jurisdiksjon fritar ikke staten fra å handle og gjøre det som står i statens makt for å sikre rettighetene til norsk barn som befinner seg i utlandet. Dette har norsk utenrikstjeneste gjort for mange norske borgere, både barn og voksne, tidligere. Både barn og voksne har tidligere blitt utstyrt med gyldige norske pass i utlandet og hentet hjem. Barna i al-Hol har så vidt vi vet ikke fått norske pass, selv om de har rett til dette. Foreldrene har ikke mulighet til å komme ut av leiren uten medvirkning fra norske myndigheter. Al-Hol fungerer i praksis som et fengsel både for foreldre og barn uten at det foreligger en kjennelse om fengsling. 

les også

MDG vil hente hjem syk norsk gutt, og hans IS-tilknyttede mor

Det er vanskelig for oss å forstå regjeringens motivasjon for å ikke ville hente hjem verken barn eller foreldre. Hva vil regjerningen når de aktivt går inn for å skille barn fra sin mor for å få dem hjem til Norge? Hva tenker de om barnas tilknytning til mor, om behovet for det lille som er igjen av familien, om tilknytning, om trygghet? Om barnas juridiske rett til familieliv? Og om mors rett til en rettferdig og uavhengig behandling i rettssystemet? Og hva med de langsiktige virkningene av å ikke gjøre noe? Har de tenkt på hvilken jobb vi har med rehabilitering hvis disse barna skal være noen år der nede, før de kommer til Norge? 

les også

Datteren sitter i IS-leiren: – De mest ekstreme bestemmer

Barnepsykologisk er det en kjensgjerning at en gjør det en kan for å evakuere barn sammen med omsorgspersoner i krisesituasjoner. Siden andre verdenskrig har vi visst at barn bedre tåler belastninger dersom deres aller nærmeste omsorgspersoner er tett på. Atskillelse fra mor er en belastning som setter barnas psykologiske helse i fare. Det kan tenkes at det er grunner for at mor ikke skal ha daglig omsorg hvis familien kommer til Norge, men det er noe som skal avgjøres av kompetente fagpersoner. Dessuten, også i saker der omsorgsovertakelse skjer, spiller opprinnelige foreldre en rolle i de aller fleste tilfeller. 

På fredag 4. oktober, etter trontaledebatten, skal Norges anstendighet overfor norske barn i krise opp for votering i Stortinget. Forslaget fra MDG handler om å hente ett sykt barn hjem sammen med sin lillesøster og sin mor. Hvis ett av partiene i regjeringen bryter med regjeringens hittil stramme linje i saken om barna i al-Hol, vil det være mulig å samle et flertall som gjør at det faller en liten strime av lys på en hittil bekmørk politikk for de norske barna i leiren.

Mer om

 1. Syria
 2. Den islamske staten (IS)

Flere artikler

 1. Slik ble den norske IS-kvinnen hentet ut av Syria

 2. Russland planlegger å hente stort antall barn fra IS-leirene

 3. Frp tok dissens om å hente hjem norsk IS-kvinne

 4. Når barneministeren svikter barna

 5. Syria-barna: UD vil gi norsk gutt helsetilbud, moren frykter sønnen blir tatt fra henne

Fra andre aviser

 1. Norske barn må hentes hjem fra Syria!

  Aftenposten
 2. To IS-kvinner rømte fra leir i Syria. Dukket opp ved ambassade i Tyrkia.

  Aftenposten
 3. 21 foreldreløse, utenlandske barn hentet ut av Al-Hol. Hva skjer med de 203 som er igjen?

  Aftenposten
 4. Danskene hentet spedbarn fra Al-Hol

  Aftenposten
 5. Norge henter syk gutt hjem fra Syria. Moren får bli med.

  Aftenposten
 6. 18 barn av nordiske IS-foreldre er hentet hjem. Kun Norge har latt foreldre bli med.

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder