DRAMATISK: – Nær 400.000 er permitterte og arbeidsledige. For olje- og gassindustrien går utviklingen fort. Arbeidsplasser som ikke reddes nå kan være borte over sommeren, skriver innleggsforfatterne. Foto: Helge Mikalsen

Debatt

Arbeidsplassene må reddes nå

I coronakrisen må vi samarbeide for å redde alle de arbeidsplassene vi kan. Med enkle grep kan regjeringen redde titusener av arbeidsplasser i oljenæringen. Men det haster.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over 37 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

Hans Christian Gabrielsen, leder i LO
Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO
Knut Thorvaldsen, kst administrerende direktør i Norsk olje og gass
Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri
Frode Alfheim, forbundsleder for Industri Energi
Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet
Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund

Det er krise i Norge. Ikke siden før krigen har det vært så mange arbeidsledige, og staten bruker hver måned mange milliarder kroner på å forsøke å redde arbeidsplasser. Svært mange deler av norsk næringsliv sliter, og det er iverksatt mange tiltak. Men mer må til.

Olje- og gassindustrien er en av Norges viktigste næringer. Den gir arbeid til 225.000 mennesker, og er en del av grunnmuren til den norske velferdsstaten. Men også den rammes av coronakrisen. En studie fra Rystad Energy tyder på at dersom det ikke raskt tas grep kan investeringene halveres frem mot 2022. Titusener av arbeidsplasser er i fare og det kan forsterke krisen vi nå står oppe i.

Oljenæringen investerte 177 milliarder kroner i 2019. Et stort fall i investeringer vil ramme leverandørindustrien hardt og norsk økonomi på en særlig hard måte. Dette får enorme konsekvenser gjennom tapte arbeidsplasser, ikke bare i olje- og gassindustrien, men også i verdikjedene tilknyttet denne næringen. Det treffer leverandører innen drift, vedlikehold og utbygging, service-industri, teknologiselskap og maritim virksomhet langs hele kysten.

Dette er verdikjeder og kompetanseklynger som er grunnlaget for utvikling av morgendagens energiløsninger og fremtidens norske næringsliv. En livskraftig leverandørindustri med kompetanse og kapasitet vil være en viktig muskel for å nå lavutslippssamfunnet.

les også

Ny corona-studie: – Et jordskjelv vil treffe Norge

Næringen danner et viktig grunnlag for omstilling og utvikling av lavutslippsløsninger og grønn teknologi som karbonfangst, -lagring og -bruk (CCS og CCU), produksjon av hydrogen, utviklingen av en havvindindustri og havbunnsmineralnæringen.

Det er ikke kontantstøtte denne næringen ber om. Et forslag er allerede presentert for å redde arbeidsplasser og opprettholde aktiviteten i olje- og gassindustrien. Forslaget har støtte fra både fagforeningene og næringslivet.

Forslaget regjeringen raskt må vurdere går ut på at næringen midlertidig og tidsavgrenset får utsatt noen av skatteinnbetalingene gjennom direkte utgiftsføring. Det vil frigjøre kapital nå, til å gjennomføre konkurransedyktige prosjekter og sikre arbeidsplasser i hele verdikjeden fra operatørene til leverandørindustrien og maritim næring i Norge. Den utsatte skatten blir betalt senere, med renter. Forslaget koster derfor staten og fellesskapet ingenting, men vil kunne sikre aktivitet og arbeidsplasser når vi trenger det som mest.

Nær 400.000 er permitterte og arbeidsledige. For olje- og gassindustrien går utviklingen fort. Arbeidsplasser som ikke reddes nå kan være borte over sommeren. For hver dag som går blir det mer usikkerhet for bedrifter, medarbeidere og deres familier over hele landet.

Vi ber om at regjeringen handler nå.

Mer om

  1. Coronaviruset
  2. Norsk olje og gass
  3. Leverandørindustri
  4. Næringsliv
  5. Industri

Flere artikler

  1. Ap er på hælene i olje- og gasspolitikken

  2. SV vil at staten skal kjøpe opp kriserammede bedrifter

  3. Jobb til jul

  4. Aker-sjefens alarmbrev: - Jeg har aldri opplevd maken

  5. Olje- og leverandørindustrien trenger krisehjelp

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder