Kommentar

Det er byfolk som klager

Etter seks år i sjefsstolen erklærer finansminister Siv Jensen nasjonal bompengekrise. Det ender sikkert med en ny utredning.

Tenk deg hvordan Oslo ville vært uten Vålerengtunnelen. Før tunnelen åpnet i 1987 suste E6-en rett forbi den vakre trehusbebyggelsen på Vålerenga.

Tunnelen ble finansiert med bompenger.

Omtrent samtidig fikk vi bomring i Bergen. Det satt langt inne. Bomringens far Arild Eggen mottok dødstrusler. Men da han og veisjefen tok pressen med på tur, løste mye seg. De brukte ikke mange minuttene fra Åsane til sentrum da de kjørte midt på natten. Så tok de den samme turen midt i rush-en. Ifølge mytologien brukte de to timer, og Bergens-pressen ble der og da overbevist om at bompenger måtte til.

Eggen klarte til og med å bli kåret til Årets Bergenser etter at han fant på at innbyggerne måtte betale fem kroner for å komme gjennom bomringen til byen.

les også

Frp-Siv vil ha krisemøte i regjeringen om bompenger

I dag er protestene mot bompenger igjen sterke, særlig i Bergen. Det er ikke så rart. Av de 90 bommene som settes opp i år, kommer noe sånt som 50 i Oslo og 30 i Bergen.

Og det er folkevalgte på alle nivå som har ivret for bompengene. Frp sentralt har til og med stått i spissen for å gjøre bilkjøring i byene dyrere de siste årene.

Det var Frps samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen som i 2017 fikk endret veitrafikkloven for å stramme til i byene. Det den blåblå regjeringen gjorde den gangen, var å endre innretningen på lovverket slik at det ble tydeligere hjemlet at folk som kjører når det er kø skal betale mer. Og at det skal koste mer å kjøre forurensende biler. Et samlet storting støttet endringene. Det eneste Frps komitémedlemmer på Stortinget påpekte, var at bompengene burde gå direkte til vei.

Og det er denne bypolitikken vi er i god gang med å innføre nå og som vi ser reaksjoner på. Men for politikerne er det vanskelig å nå nullvekstmålet i bytrafikken uten at det koster å kjøre bil. Og det trengs i tillegg nye bomstasjoner for å stagge trafikkveksten.

Og selv om Sps leder Trygve Slagsvold Vedum liker å argumentere med bygdefolk som ikke har et alternativ til bil, er bygdefolk flest mer fornøyde.

Lokale bompengeprosjekter viser seg ofte å være overraskende populære. Folk får tunnelen eller broen de ønsket seg, og er villig til å betale for det.

les også

Bedre veifinansiering

Det er i byene og forstedene bilistene ikke ser noen direkte sammenheng mellom det de betaler inn og det de får igjen.

Og der har de et poeng.

Stadig mindre av bompengene som tas inn i byene, går til å finansiere bygging av veiene bilene kjører på. Mye går rett nok til vei for buss, fotgjengere og syklister. Men mye går også til å bygge og drifte kollektivtrafikk.

les også

LO foreslår å fjerne veibommene

I debatten blander vi sammen bompenger som går til å betale for ny vei og bompenger som er ment å redusere trafikken.

Det er to forskjellige ting. Å holde trafikken nede ved hjelp av bompenger er en villet politikk som det har vært ganske stor enighet om i byene.

Det er også derfor elbileierne i Oslo nå må begynne å punge ut bompenger.

les også

De jævla bompengene

Når Siv Jensen innkaller til krisemøte om bompenger, er det et stresset forsøk på å vise handlekraft.

Hun er finansminister i partiet som har sittet i regjering i seks år.

Frp fikk i revidert nasjonalbudsjett rett nok bevilget 200 millioner til å fjerne tre bompengeprosjekter i løpet av 2019. Men også det virker som en tilsnikelse.

For det er ikke mye å skryte av at bomstasjonene i Listerpakken fjernes. Ifølge de siste prognosene ligger den uansett an til å være nedbetalt i løpet av året.

les også

Frp vil bruke oljepenger for å bli kvitt bompenger

Da Oslo bygde Bjørvikatunnelen gikk mye av bompengene til vei. Andelen som går til vei vil øke igjen når utbyggingen av E18 kommer i gang. Slikt vil også variere i Bergen, avhengig av hva som skal bygges ut.

Derfor kan Frp og de seriøse bompengemotstanderne, vente seg klam støtte fra miljøvernhold fremover.

les også

Bompengeparti med sjokkmåling i Bergen

For det bompenger fører til, er mer bygging av vei. Med bompenger får vi en stor, øremerket pott som kun går til samferdsel.

Om pengene bevilges over statsbudsjettet, som normalt er, må samferdsel konkurrere med synkende fregatter, truede fødeavdelinger og nedlagte heimevernsdistrikt.

Om Siv Jensen endelig klarer å kutte i bompengene, vil det føre til at det bygges mindre vei.

Det ville vært bra. For Norge trenger ikke fergefri E39, verdens lengste flytebro over Sognefjorden og en skipstunnel ved Stad.

Bompenger fører til at samferdsel sniker i køen foran alle andre gode formål. Norge bygger allerede altfor mye vei som går i minus og som vi ikke trenger.

Derfor er det ikke så dumt med en bred allianse mot bompenger.

Men du må lese det med liten skrift først. For blir det mindre bompenger, blir det mindre vei. Eller mye mer kø.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder