Leder

Viktig nettvalg

VALGTE SVENSK: Telenor kunngjorde fredag at de har valgt Ericsson som leverandør av 5G-nett i Norge, i konkurranse med Huawei. Fra før har Telia gjort det samme. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Utbyggingen av 5G nett er et gigantisk teknologisk sprang. Desto viktigere blir det å beskytte denne kritisk viktige delen av vår digitale infrastruktur.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Både Telia og Telenor har valgt svenske Ericsson som leverandør av nye 5G-nett. Det kinesiske selskapet Huawei har med dette tapt anbudskonkurransen i Norge. Huawei kjemper om å få 5G-kontrakter i vestlige land, men fra flere hold er det blitt advart mot å velge selskapet av sikkerhetsgrunner.

les også

Dragen viser makt i Europa

USA ber allierte utelukke Huawei fra 5G-nettet. Det er også kommet advarsler fra sikkerhetsmyndighetene i flere vestlige land. I høst ble NATO-landene enige om å skjerpe kravene til digital sikkerhet, slik at også 5G-nettet blir sikkert og robust. Selv om sivil infrastruktur er et nasjonalt ansvar angår det også alliansens evne til å motstå cyberangrep. Nettverkene må være sikre, i fred, kriser og konflikt.

Huawei har på det sterkeste avvist anklagene om at de kan bli brukt av kinesiske myndigheter til spionasje mot andre lands borgere og institusjoner. Debatten pågår i mange europeiske land, og det er ikke én oppfatning av risikoen. Huawei er blitt et uttrykk for den globale dragkamp som pågår mellom Kina og USA, og som stiller vestlige land på et valg mellom vår viktigste allierte og den nye økonomiske stormakt.

les også

NATO og Kina

For Norges del er valget nå tatt. Det er Telia og Telenor som har valgt Ericsson som leverandør til 5G nettet, ikke den norske regjeringen. Vi regner med at Telia og Telenor har foretatt grundige og selvstendige avgjørelser. Det handler blant annet om tekniske løsninger og pris, men ikke minst om grundige sikkerhetsvurderinger. Regjeringen har samtidig stilt krav om at land som vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med, ikke kan stå for mer enn 50 prosent av basestasjonene. Det er fornuftig. Det har skjedd med hjemmel i Lov om nasjonal sikkerhet, som trådte i kraft 1. januar 2019. Loven pålegger selskapene et ansvar. Den omfatter blant annet informasjonssystemer og infrastruktur som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner.

Det gjelder i høyeste grad 5G. Med 5G vil digitaliseringen skyte fart. For næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner gir 5G helt nye digitale muligheter. Det kan også gjøre oss mer sårbare. Derfor er det så viktig at sikkerheten settes først.

Les også

Mer om

  1. Leder
  2. 5G
  3. Ericsson
  4. Huawei

Flere artikler

  1. NATO skjerper 5G krav

  2. NATO og Kina

  3. Langversjon: En båt i et opprørt hav

  4. Bedre helsevern er bra, men hva med vår digitale infrastruktur?

  5. E-tjenesten advarer om at Russland og Kina samarbeider tettere

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder