Foto: Roar Hagen

Leder

VG mener: Vi har ikke mer matjord å miste

«Jordvern er en nasjonal interesse som transportetatene, Avinor og Nye Veger AS skal vie stor oppmerksomhet i retningslinjer og arbeid», slo Nasjonal transportplan (NTP) fast allerede i 2017.

«Ved nye investeringsprosjekter bør jordvern vektlegges ved valg av trasé», heter det helt spesifikt. Likevel har Statens vegvesen bygd ned mer dyrket jord enn planlagt de siste ti årene, ifølge en gjennomgang som Nationen har gjort.

Siden 2009 har Vegvesenet til sammen beslaglagt ca. 650 dekar dyrket mark mer enn de hadde som målsetting. Det utgjør om lag 91 fotballbaner.

Avdelingsdirektør Gyda Grendstad sier til avisen at dette ikke er noe Vegvesenet har gjort helt plutselig, men at all veibygging og nedbygging av dyrket jord er planlagt og avklart gjennom planvedtak.

Akkurat som om det gjør saken særlig bedre.

«Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Dyrket mark er en knapp ressurs. Bare tre prosent av Norges landareal er i dag dyrket mark [...] Ingen EU-land har lavere andel. 90 prosent av jordbruksarealet går i praksis i dag til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, melk eller egg. Det totale jordbruksarealet i Norge har økt de siste 25 årene, men den beste jorda - hvor vi kan produsere korn, poteter og grønnsaker – er blitt redusert.»

les også

Jordbruksarealet bygges ned: Så mye matjord forsvinner hver dag i Europa

Nei, dette er slett ikke Bondelags-propaganda, men utdrag fra Regjeringens dokument om jordvern.

«Det tar århundrer å danne god matjord. Jordsmonnet er dermed i praksis en ikke-fornybar ressurs», heter det videre. Vi har tidligere gitt Erna Solberg (H) honnør for å ha satt jordvern på regjeringens agenda. Også tidligere samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp) var tydelig på jordvernets rolle i presentasjonen av gjeldende NTP.

Det er merkelig at disse signalene ikke har nådd frem til Statens vegvesen og de regulerende myndigheter. Hvor tydelig må det sies?

les også

Landbruksministeren ber kommunene skjerpe seg

«Det er usolidarisk av oss å bygge på dyrkbart land når vi har så meget annet land å bygge på», har Høyre-nestor Kåre Willoch uttalt til NRK.

Det har han helt rett i. Det er også svært uansvarlig å fortsette nedbyggingen av dyrkbar jord i en tid med sterk befolkningsvekst og det på verdensbasis blir stadig mindre arealer å dyrke mat på.

Statens vegvesen har et selvstendig ansvar for å ivareta jordvern når nye traseer prosjekteres, men først og fremst er det politikernes jobb å håndheve dette og sørge for at regjeringens overordnede strategi følges.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder