TAXI-DEBATT: – De to statsrådene er uredelige fordi de ikke skiller mellom disse tre ulike takstnivåene, maksimaltakster, stordriftstakster, og gatemarkedspriser i byene, men generaliserer en påstand om at taxi er ”for dyrt”, skriver Trevland.

Debatt

Uredelige statsråder om taxipriser

Statsrådene Jon Georg Dale (Frp) og Torbjørn Røe Isaksen (H) har begge gått ut med løfter om lavere taxipriser. I virkeligheten bidrar begge til det stikk motsatte. 

Øystein Trevland er leder i Norges Taxiforbund.

ØYSTEIN TREVLAND, Leder i Norges Taxiforbund

Samferdselsminister Dale påstår i mange innlegg om ny taxilovgivning at økt konkurranse i byene vil gi lavere priser. Det er det ikke et fnugg av grunnlag for å påstå. Det er tvert imot slik at alle liberaliseringer av taxi har ført til økte priser. 

Sist har dette skjedde etter dereguleringen i Finland fra 1. juli i fjor. Prisene er økt med 14 prosent i gjennomsnitt, mest hos alle de nye aktørene som er kommet på banen.

På samme måten har fjerning av maksimalpriser og innføring av konkurranse mellom nå 15 taxisentraler i Oslo ført til økte priser, ikke lavere som Høyre-byrådet forutsatte for 20 år siden. I stedet for å ta til seg kunnskap om drosjemarkeder, har vi en regjering som sier mislykket politikk skal løses med mer av det samme. 

I følge Røe Isaksen (VG, 19/4)) er det fjerning av krav til taksameter og tilknytning til taxisentral som skal redusere utgiftene så mye at prisene kan settes ned. Det han da «glemmer» er hvor drosjer får turene sine fra. Uten å være knyttet til en kjent aktør med en viss markedsmakt, vil en enslig drosjeeier være prisgitt et tilfeldig gatemarked, og forsøke å få mest mulig ut av de få turene han får. 

les også

Isaksen tar app-grep for å gi deg lavere taxi-pris

Det er i dette markedet vi finner «friåkerne» med ågerpriser i Stockholm. Så grove at myndighetene måtte sette et faktisk pristak for et par år siden. 

Det frekkeste ved Isaksen utspill i VG er derfor utsagnet om at han «rister oppgitt på hodet» over prisforskjellene i Oslo, som VG påviste to dager før. De høyeste prisene er nemlig resultat av Høyres egen politikk.

Det er selvsagt rasjonelt for små aktører på gatemarkedet – enten det er friåkere i Stockholm eller småsentraler i Oslo, å få så mye som mulig for de få turene de får. Det er markedspriser det, Isaksen.

les også

Skaper svenske tilstander i taxibransjen

Problemet oppstår nå markedslogikken tvinges på markeder der den faktisk ikke fungerer. TØIs ferske undersøkelse viser derfor at regjeringens forslag er det verst tenkelige for et marked som Oslo, både hva angår priser, kontroll og arbeidsvilkår. Nest verst er dagens kvasiregulering, innstiftet av høyrebyrådene i byen.

Denne forakten for kunnskap skyldes at lovendringen ikke er motivert av presis analyse og forståelse, men av ideologi kombinert med interessekamp for selskapet Uber og deres løsarbeidermodell. ”Økt bruk av delingsøkonomi” sier regjeringen i sin plattform, og med det at sjåførenes inntekter ikke spiller noen rolle. Fritt fram for hobbydrift og flytting av markedsmakten til et utenlandsk underskuddsforetak som etter eget utsagn aldri blir lønnsomt. 

les også

Når skal taxisjåfører lære å oppføre seg som folk?

les også

Regjeringen Solberg bagatelliserer taksameterets betydning i drosjebiler

I det meste av landet gjelder maksimaltakster fastsatt av Konkurransetilsynet og basert på kostnadsindekser for drift av drosjer i Norge. Er disse for høye, Dale og Isaksen? 

VGs prisundersøkelse for storbyene viste at Oslo Taxi og Bergen Taxi har lavest priser i sine markeder. På hvilket grunnlag kan regjeringen påstå at deres priser er for høye? 

De små sentralene som høyresiden slapp til, er altså de dyreste. Er det de som skal sette ned prisene i en enda hardere kamp på overfylte holdeplasser?  

les også

Kunnskapsbasert politikk – også for taxi!

De to statsrådene er uredelige fordi de ikke skiller mellom disse tre ulike takstnivåene, maksimaltakster, stordriftstakster, og gatemarkedspriser i byene, men generaliserer en påstand om at taxi er ”for dyrt”. (Mens regjeringen har hevet momsen to ganger og varsler en tredje, har redusert avskrivninger og avgiftsrabatter, og øker bompengene). 

De er uredelige i et løfte om lavere priser som det ikke er noe grunnlag for i form av mer effektiv drift. De innfører det stikk motsatte ved å avskaffe reguleringer som kan gi markedsbalanse. 

Er det så Uber - ”delingsøkonomiens” falske fyrtårn - som skal sørge for billigere taxi i Norge? Et selskap som i fjor gikk med tre mrd dollar i underskudd (året før fire), og som priser turene med underbetaling av sjåførene og subsidier fra investorer? 

Det er jo en slags logikk i at hobbysjåfører ikke behøver vanlig lønn for arbeidet. I Isaksens verden slipper de i tillegg dyre taksameter (som for øvrig blir stadig billigere). 

Problemet er bare at inntekter som i dag går til den som gjør jobben, flyttes til plattformeieren, som i Ubers tilfelle tar minimum 25 prosent av hver tur. Opptil 50 prosent på korte turer, og med all makt over priser og vilkår. Mens en drosjeeier i Oslo Taxi betaler 6-7 prosent av omsetningen for en rekke tjenester i sentralen, inkludert taksameter og bestillinger gjennom appen Taxifix, nett eller telefon.

les også

Tiltak mot taxijuks

Denne bunn usunne forretningsmodellen er det regjeringen vil legge til rette for, på bekostning av norske småbedrifter som må ha svarte tall i regnskapet og som betaler 3 mrd kroner i skatter og avgifter i året. Markedsmakten over lokale drosjemarkeder skal foræres til utenlandske plattformselskaper i skatteparadis, og fylkeskommunene fratas muligheten til å styre en samlet kollektivtransport.

Regjeringens politikk er ikke et angrep bare på landets drosjesjåfører, men på hele den norske modellen i arbeidslivet. Et ja til løsarbeidersamfunnet og sosial dumping. Det er der deres eneste håp om lavere priser kan ligge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder