Foto: Gisle Oddstad

Leder

Best uten Rødt

Et spenningsmoment denne valgkampen har handlet om hvor stor politisk makt partiet Rødt skulle få. I Oslo holder Ap fortsatt døren åpen for kommunistpartiet på ytre venstre fløy.

I alle de store byene foregår det nå forhandlinger om ny politisk plattform. I Trondheim har både Arbeiderpartiet og Senterpartiet vært tydelig på at de ikke ønsker å ha med Rødt som en del av det politiske grunnlaget. I Oslo har det Ap-ledede byrådet i fire år hatt en skriftlig avtale med Rødt. Nå åpner valgresultatet for at byrådet kan bytte ut Rødt med Venstre som støtteparti. Det vil være en god nyhet for utviklingen av Oslo by. Det vakte oppsikt at Miljøpartiet De Grønne før helgen åpnet for samarbeid med Venstre. Beklageligvis går byrådsleder Raymond Johansen langt i å avvise dette.

I mange saker ser vi at Rødt har en dårlig innflytelse på Arbeiderpartiet. Det er særlig tydelig i den svært negative omtalen av private aktører. Et destruktivt uttrykk som «velferdsprofitør» har fått feste seg som en del av dagligtalen på venstresiden, også i deler av Arbeiderpartiet. Uansett hva man mener om private tilbyderes plass i velferdssamfunnet, er det en respektløs og nedlatende måte å omtale norske bedrifter på.

les også

Ap-Raymond: Avviser byrådsforhandlinger med Venstre

Våre folkevalgte må ikke la seg overstyre av ideologiske prinsipper. De må velge de løsningene som fungerer best, som gir gode tilbud til innbyggerne, og samtidig sikrer stabile og gode arbeidsforhold for de ansatte. Barnehageløftet ville ikke vært mulig uten en betydelig innsats fra private. Mange andre oppgaver, som renhold og veibygging, kan løses like godt av private som av det offentlige. Det avgjørende må være at det fungerer, uavhengig av hvem som driver det. Og ikke minst - at det offentlige er gode innkjøpere, som setter tydelige krav og rammer overfor dem som leverer tjenestene. Enten de er offentlig ansatte eller private aktører. En god miks bidrar til større valgfrihet, mer innovasjon og nye løsninger. Monopol er svært sjelden godt for noe.

Et annet av Raymond Johansens dårlige, Rødt-inspirerte forslag i valgkampen var at oljefondet skulle trekke investeringene sine ut av privat omsorg. Politikere i valgkamp kan ikke trekke fellesskapets penger inn og ut av bransjer de selv ikke liker. Det er useriøst og lite forutsigbart, og kler ikke et ansvarlig parti som Arbeiderpartiet.

les også

Ap-Raymond: Krever at Oljefondet trekker seg ut av privat omsorg

En viktig seier for Rødt i Oslo har vært rekommunalisering av sykehjem og nei til at kommersielle aktører skal bygge og drifte nye barnehager. Oslo fortjener et politisk styre som i større grad ser på private som en ressurs, ikke som et onde som bør forbys.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder