KRISE: – Nå er krisa i luftambulansen vår krise. Det er på tide at helseministeren tar oss på alvor og gjør krisa til sin, skriver SVs Kirsti Bergstø (innfelt). Foto: TROND SOLBERG

Debatt

Krisen i luftambulansen må tas på alvor

Hvorfor fortsetter regjeringen å gi inntrykk av at det ikke finnes noen krise i luftambulansetjenesten?

KIRSTI BERGSTØ, nestleder i SV

Vi som har bosatt oss lengst nord i dette landet aksepterer at det ikke er sykehus på hvert nes. Vi forstår at vi må reise langt for å føde. Men vi kan ikke akseptere at hjelpa ikke kommer når vi trenger det.

Krisa i luftambulansen er reell. Likevel  klamrer helseministeren seg til en fortelling om at luftambulansen kommer når den skal. Men det gjør den ikke. Tall for november er dypt nedslående; Sjøl med sterk statlig støtte og ekstratiltak, er det fremdeles beredskaps-svikt langt utenfor kontrakts-kravene.

Det har ikke manglet på varsling. Helsepersonell, pasienter, aktivister, folkevalgte og tillitsvalgte har påpekt mangler igjen og igjen. Helseministeren har svart med å si at det er de som peker på problemet som er problemet. Tidlig i høst etterlyste jeg handling på grunn av den alvorlige situasjonen i luftambulansen etter at Babcock overtok ansvaret. Høie svarte med å si at beredskapen var god, drifta normal og at alle pasienter med behov for luftambulanse fikk det. Ifølge Høie var problemet at slike som meg spredte frykt og uro.

les også

Bent Høie: – Ingen luftambulansekrise

Det var altså ikke situasjonen i luftambulansetjenesten, men jeg som gjorde folk redde for ikke å få hjelp om de skulle trenge det. For ifølge helseministeren fantes det ingen krise i luftambulansen.

Litt seinere på høsten erkjente Høie at luftambulansetjenesten i nord ikke var god nok og innførte nye rapporteringskrav. Han fortsatte likevel å avblåse krisa og hevde at folk får hjelpa de trenger. Men stemmer det? Er folk i nord garantert å få hjelpa vi trenger – når vi trenger den?

Når et barn er bevisstløs og det tar flere timer til sykehus fordi luftambulansen ikke kommer – hjelper det at barnet skulle ha fått den, ifølge Høies papirer? Eller når eldre med lårhalsbrudd ikke kommer til sykehus før situasjonen kompliseres ytterlige? Eller kan man forstå at disse pasientene ikke opplever at luftambulansetilbudet er godt nok? 

Eksempler vi har blitt kjent med gjennom media viser en situasjon vi ikke kan akseptere. Om Høie mener en slik svikt er noe vi bare må regne med, er det virkelig på tide å reise seg i flokk og kreve likeverdige helsetjenester her i landet.

les også

Trond (51) lå begravd i snøskred i 1,5 time - nå forteller han sin historie

Men jeg tror ikke helseministeren mener folk blir godt nok behandla når flyene ikke kommer. Når det tar mange timer å få alvorlig syke eller skadde pasienter til sykehus. Det er derfor det er så uforståelig for meg at han avfeier varskoropene om tingenes tilstand. Frykten for at noe enda mer alvorlig skal skje er ikke irrasjonell. Beredskapsavbrudd er ikke noe folk føler, det er dokumentert. Babcock lever ikke opp til forpliktelsene til beredskap som de har skrevet under på i kontrakten. Heller enn å avlyse krisa må Høie ta den på alvor.

Nå sier helseministeren at alt kommer til å gå bra når Babcock oppfyller kontrakten. Altså når personell og utstyr kommer på plass og beredskapen blir tilstrekkelig. Det holder bare ikke. For det finnes ikke noe «når» i en situasjon som er akutt her og nå. Nå reddes vi av helikoptre fra forsvaret, et krav om permanent tilstedeværelse av helikopter er i ferd med å bre seg. Vi stoler på de som kommer og det som virker. Ikke på tomme ord på et papir. Papirvedtak betyr ikke noe. Det som betyr noe er at det finnes personell og transport tilgjengelig og at de kommer når vi faktisk trenger det. Når behovet er der og det haster.

Nå er krisa i luftambulansen vår krise. Det er på tide at helseministeren tar oss på alvor og gjør krisa til sin.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder