KRITISK: «Norge får stadig flere milliardærer, som får stadig mer skattekutt av regjeringen, samtidig som Regjeringen sender regningen til folk som har lite», skriver Audun Lysbakken. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Usosiale kutt er Ropstads ansvar

KrF og Kjell Ingolf Ropstad står ansvarlig for at det denne høsten tas initiativ til å frata fattige og syke nesten 1,5 milliarder kroner. Folk som har lite betaler prisen for KrFs blå retningsvalg.

I valgkampen reiste regjeringspartiene land og strand rundt med sine budsjettlekkasjer.  Det er neppe en eneste god nyhet igjen når budsjettet legges fram på mandag. Men noen prioriteringer var regjeringen musestille om til etter at velgerne hadde sagt sitt. 

Nyheten om at de blå vil kutte i uføres alderspensjon kom etter en uke. Forslaget vil gi enda vanskeligere økonomi for mange uføre. I 2030 vil pensjonsutgiftene bli 1,3 milliarder kroner lavere, 1,3 milliarder som regjeringen vil spare på uføres bekostning. 

les også

Regjeringen foreslår AAP-kutt: 60.000 mindre til de unge

I går kom nyheten om at de blå vil foreslå enda et kutt i arbeidsavklaringspenger.  Denne gangen er det minsteytelsen for ungdom under 25 år som skal kuttes kraftig. 119 millioner kroner vil regjeringen ta fra ungdom som sliter.

Forslaget vil ramme unge mennesker som sliter med å komme inn i arbeidslivet, kanskje på grunn av psykiske problemer eller senskader etter kreft og andre alvorlige sykdommer, fordi de blir fratatt pengene som gjør det mulig for dem å stå på egne bein. Med enda mindre å leve av blir det vanskeligere å leve et litt mer normalt liv, og veien til arbeid blir enda lengre.

Det nye kuttet i arbeidsavklaringspenger kommer på toppen av allerede omfattende kutt i ordningen. Kutt som har fratatt mennesker over hele landet oppfølging og sendt dem på sosialen. Kuttene har møtt sterke protester fra folk som selv lever på disse små ytelsene, fra ansatte i NAV og deres organisasjoner og fra en samlet opposisjon.

les også

Det regjeringen ikke ser, gjør oss sykere

Fram til i fjor var også KrF blant partiene som protesterte. De var mot kuttene i arbeidsavklaringspenger og en lang rekke andre usosiale kutt, som ble vedtatt da H, Frp og Venstre hadde flertall i forrige periode. KrF har også vært varme forsvarere av skjermingen av uføres alderpensjon. Nå er alt annerledes. Nå er KrF med på å legge fram slike usosiale kutt.  I trontaledebatten i Stortinget viste det seg at KrF ikke en gang er tvunget til det av sine regjeringspartnere. KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad forsvarte i stedet kuttet i AAP for ungdom, og hørtes til forveksling lik en Høyremann. 

Norge får stadig flere milliardærer, som får stadig mer skattekutt av regjeringen, samtidig som Regjeringen sender regningen til folk som har lite. Før Ropstad tok over ledelsen i KrF var det ikke flertall for slikt i Stortinget. Det blå retningsvalget i fjor høst har gitt høyresiden flertall for sin politikk for økt ulikhet i makt og rikdom. Derfor bærer KrF et ekstra ansvar for situasjonen mange mennesker med dårlig helse og dårlig økonomi settes i. Kuttene skjer på Ropstads vakt, og på Ropstads regning. 

KrF har blitt et mini-Høyre, med gul logo. Var det dette de så for seg, alle de som snakket høystemt om verdier i fjor høst?  Partiet har forlatt en grunnleggende verdi i vårt samfunn: at de med sterkeste skuldre skal bære de tyngste børene.  Slik kan vi   sette de som har minst først.  Alle som fortsatt er opptatt av slike verdier må bidra til å fjerne den usosiale regjering i 2021.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder