UTFORDRING: – Allerede dagen Jøran Kallmyr ble justisminister løftet han gjengproblematikk i Oslo som viktig sak. Det forplikter, skriver Raymond Johansen. Foto: FRODE HANSEN/TROND SOLBERG

Debatt

Raymond Johansen: – Kallmyr må knuse gjengene

Den viktigste oppgaven for Norges nye justisminister blir å knuse gjengene i Oslo. Jeg har store forventninger til ham.

RAYMOND JOHANSEN, byrådsleder i Oslo (Ap)

For 20 år siden, på Gran skole på Furuset i Oslo, gjorde en del elever seg sterkt bemerket. De oppførte seg provoserende. De truet med kniv og banket opp medelever. Læreres forsøk på å sette grenser ble møtt med motmakt og trusler. Situasjonen kom ut av kontroll. «Hovedbekymringen vår nå er utagerende elever som blir tøffere og hardere», sa rektor til Aftenposten.

Dette var bare starten på det som ble en underverden helt uten samfunnsmoral. På under ett år ranet ungdommene fra Gran skole femten butikker, bensinstasjoner og kiosker i Groruddalen. De truet med kniv, solgte narkotika og skadet helt uskyldige innbyggere i byen vår. I løpet av noen få år stod ungdommene fra Gran skole for over 50 lovbrudd hver.

les også

Justiskomiteen foreslår nye gjenglover: – Vi står i en kritisk situasjon

Nå 20 år etter vet vi godt hva som kjennetegnet ungdommene i det som først het «Furuset-gjengen», senere «Furuset Bad Boys». De bodde i hjem preget av konflikter, de fikk juling av far og opplevde mobbing på skolen. Familien var fattig, språket var dårlig og nettverket var begrenset. Skolen kom til kort i møte med det voldsomme sinnet som vokste frem i ungdommene.

Med andre ord: Familien og samfunnet sviktet som fellesskap. Konsekvensen var at ungdommen søkte andre fellesskap. Gjengen ga dem et positivt bilde av seg selv, de fikk anerkjennelse – for ved å bryte regler og utøve vold, opplevde de makt. Og gjennom vinningskriminalitet og ran, kompenserte de for manglende lommepenger og fritidsopplevelser.

Gran skole klarte å forebygge at dette skjedde igjen. De lot seg inspirere av Lorraine Monroe, som ble verdenskjent etter å ha gjort noen av Harlems mest utsatte skoler til noen av New Yorks beste. Basert på erfaringer fra Harlem, Brooklyn og Hackney, har det rødgrønne byrådet tatt nye grep for å forebygge fremtidig gjengproblematikk og ungdomskriminalitet:

les også

Streng, strengere, Kallmyr

– Vi bygger mange nye barnehager, gir gratis kjernetid i barnehagen, gjør aktivitetsskolen gratis hver ettermiddag og setter inn flere hundre nye lærere på skoler i utsatte områder.

– Vi styrker bydelsøkonomien slik at bydelene kan gi et bedre fritidstilbud og etablere et sterkere samarbeid med politiet og psykiatrien om oppfølging av barn og unge som er i en vanskelig situasjon.

– Vi sprer de kommunale boligene over hele byen, regulerer nye boligområder med boliger av ulike størrelser og bosetter flyktninger over hele byen.

– Vi setter norgesrekord i idrettsinvesteringer for barn og unge og holder bibliotek over hele byen åpne fra tidlig morgen til sent på kveld.

– Jeg vet at det har skjedd et taktskifte på nesten alle forebyggende områder for barn og unge under det rødgrønne byrådet. Vi gjør vår del av jobben. Men jeg vet også at vi ikke kommer til klare å knuse gjengene gjennom forebygging alene.

les også

Jan Bøhler: Pengene må tas hvis vi skal stoppe gjengene

For selv om Gran skole fikk til mye, klarte heller ikke de å knuse Furuset-gjengen når den først var oppstått og etablert. Det ble satt i gang et eget gjengintervensjonsprosjekt i Oslo nettopp for å komme på innsiden og løse opp gjengen. Det var medarbeidere i Oslo kommune som skulle gjøre jobben, ikke politiet. Prosjektet var det første i Norge der hoveddelen av arbeidet med å knuse en kriminell gjeng skulle gjøres uten at politiet var involvert. Men evalueringen av prosjektet viste at det ikke virket. Jobben med å løse opp gjenger må gjøres av politiet, ikke kommunen.

De siste årene har vi opplevd en økning i barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, mye stammer fra økt aktivitet i gjengmiljøer. Det er uakseptabelt at noen få ungdommer skremmer folk i vårt nærmiljø med uakseptabel og truende adferd.

Nå må regjeringen gjøre sin del av jobben. Derfor har jeg store forventninger til Jøran Kallmyr som landets nye justisminister. Kallmyr har erfaring som Oslo-byråd og kjenner byen godt. Allerede dagen han ble justisminister løftet han gjengproblematikk i Oslo som viktig sak. Det forplikter.

les også

Jøran Kallmyr - Frps syvende justisminister i Solberg-regjeringen

Jeg utfordrer justisministeren til å få politireformen på skinner. Justisministeren bør også innføre forbud mot å skaffe seg og eie machete, øke straffen for organisert kriminalitet mot kriminelle gjenger, utvide adgangen til å beslaglegge mer av gjengenes kriminelle verdier og øke antallet ungdomsplasser i kriminalomsorgen.

Justisministeren har også mye av lære av hva politiet gjorde etter gjengoppgjøret på Aker Brygge i 2006. Det ga umiddelbare resultater, færre åpne konflikter, høyt beslag av våpen og mange lange fengselsstraffer. Og ikke minst: gjengmedlemmer kunne ikke lenger reise rundt og være forbilder for sårbare barn og unge.

En trygg hovedstad, er ikke noe vi oppnår en gang for alle. Erfaringene fra Gran skole viser at det er et arbeid kommune og stat må stå sammen om. Men arbeidsdelingen må være klar: det er politiets oppgave å knuse gjengene. Så skal vi som kommune fortsette å styrke alle de forebyggende arenaer for barn og unge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder