ROSER GAMLESJEFEN: – Vi er heldige som har Erna som regjeringssjef her i landet. En pragmatikkens mester, skriver forfatteren. Foto: Tore Kristiansen

Debatt

Hareides vrengebilder

Knut Arild Hareide demoniserer Frp og skaper skremselsbilder som harmonerer dårlig med ønsket om et varmere samfunn.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

HANS CHRISTIAN HANSSON, tidligere politisk rådgiver (H) for statsminister Erna Solberg

Hans Christian Hansson. Foto: CF-WESENBERG

I sitt svarinnlegg til sin nestleder Kjell Ingolf Ropstad i VG, fremhever KrF-leder Knut Arild Hareide nok en gang nesten utelukkende forskjeller, istedenfor å se på de tallrike likhetene på borgerlig side.

Når man argumenterer sterkt for en sak og har staket seg ut en strategisk retning, er det en naturlig konsekvens at man velger argumenter som støtter kursen man ønsker å bevege seg i.

Det som imidlertid er trist er å se hvordan Hareide tillegger Frp motiver og skaper karikerte bilder, for slik å få partiet til å fremstå minst mulig attraktivt.

les også

KrF-Hareide svarer sin egen nestleder: – For meg er dette et verdivalg.

I løpet av mine år som politisk rådgiver for Erna på Statsministerens kontor, fikk jeg enorm respekt for mine kolleger og venner i Frp: Vanlige mennesker som har engasjert seg i politikk fordi de vil gjøre samfunnet vårt til et bedre sted. Tillitsvalgte som står på sent og tidlig, stortingsrepresentanter med bankende hjerte for saksfeltene sine – og regjeringsmedlemmer med kolossal arbeidskapasitet og utpreget storsinn.

På reiser rundt i landet med Erna møtte jeg fantastiske Frp-medlemmer som brenner like sterkt for lokalsamfunnene sine som politikere fra andre partier: Ildsjeler som med stolthet bruker av fritiden sin til å løfte skole, helse og viktige tjenester i fylker og kommuner.

Dette er ikke onde mennesker uten omtanke for samfunnet vårt, et inntrykk Knut Arild Hareides beskrivelser kan nøre opp under. Jeg synes omtalen er både oppsiktsvekkende og lei.

les også

Ketil Solvik-Olsen: Et veivalg for et varmere samfunn?

Selv spør jeg meg naturligvis også om hvorfor kursen ikke ble endret lenge før dersom Frp altså er slikt et umulig parti å jobbe med – og verdiene så grunnleggende ulike. En gyllen anledning var selvsagt fjorårets valg. Også da satt Hareide som leder for Krf og ansvarlig for den videre strategien.

Vi er heldige som har Erna som regjeringssjef her i landet. En pragmatikkens mester. Rolig og behersket bidrar hun til å meisle ut gode løsninger. Hun har en sjelden evne til å løfte blikket og finne fellesnevneren – selv der utgangspunktet kan virke både uoversiktlig og håpløst.

Slik har hun på forbilledlig vis samlet trådene og ledet Norge trygt gjennom økonomisk turbulens med fallende oljepris og økende ledighet, en krevende sikkerhetssituasjon globalt i tillegg til utfordrende politiske strømninger hos opptil flere internasjonale samarbeidspartnere.

les også

KrF-nestlederen bønnfaller partiet om å velge Erna: «Vi har ikke råd til å velge feil»

Hvis man går inn i en samtale med fokus på hva som skiller en fra den man snakker med snarere enn hva som forener, vil det gjerne skjære seg. Det er ikke slik man finner de gode felles løsningene. Hos Hareide virker det nærmest som det er viljen det står på, ettersom han i oppramsingen sin hopper over så godt som alle seirene partiet hans har oppnådd i det borgerlige samarbeidet. Det er ikke få av dem.

Sannheten er nemlig at Frp i regjering er både kompromissvillige og storsinnede.

les også

Hanne Skartveit: Hareide – rå og undervurdert

Hareide løfter også frem distriktene i sin retoriske iver etter å bygge bro til partiet han nå mener han har aller mest til felles med, Sp. Hva er det nå egentlig som er så galt i Distrikts-Norge, hvor arbeidsledigheten er lav og optimismen høy? Det er illevarslende at man allerede synes beredt til å ta i bruk den klassiske Sp-svartmalingen som skaper kunstige skiller i Norge, og setter by og land opp mot hverandre.

Man skal sannelig ha sovet tungt i timen dersom man påstår at Erna har «pekt» på Frp, men ikke KrF. Det Erna vitterlig har pekt på i alle år, er hvordan borgerlig side – sammen – skaper de beste felles løsningene for Norge og verden vi lever i. Et varmt og bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder