AKSJONERER: Statens vegvesen samarbeider med politiet, skattemyndighetene og Arbeidstilsynet, og noen ganger tollmyndighetene under aksjoner. Her vises en bil, med svært store skader, som blir reparert ved et ulovlig verksted. Foto: Statens vegvesen

Leder

Ta verstingene!

Statens vegvesen mener å kjenne til et halvt tusen ulovlige bilverksteder i Norge.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Blant disse en hel rekke useriøse aktører som i praksis produserer dødsfeller. Ved å kamuflere feil og jukse med bilenes sikkerhetsutstyr, utsetter disse verkstedene bileiere og andre trafikanter for livsfare. Dette er bedrageri av verste slag, og må slås hardt ned på.

Slik systemet er i dag har ikke Vegvesenet anledning til å iverksette forføyninger på egen hånd. Forskriftsbrudd eller enda verre ting må tas tjenestevei, via politianmeldelse. Som vi vet er politiet under press fra alle hold og sliter med å etterforske selv opplagte saker med kjent gjerningsmann. Mange forhold blir henlagt på grunn av kapasitetsmangel.

Derfor bør Statens vegvesens kontrollører og tekniske ekspertise, som uansett vil være faginstans i slike saker, få anledning til selv å ilegge tvangsmulkt og øyeblikkelig stenge slike ulovlige verksteder. Regjeringen har for ikke lenge siden lagt frem et likelydende forslag. Vi mener det må omsettes til lov eller forskrift umiddelbart. Hvor ille det står til i denne delen av bransjen er godt dokumentert av NRK og i VG senest i går.

Når det er sagt: Det finnes en hel rekke velfungerende «bakgårdsverksteder» med seriøse eiere og mekanikere rundt om i bygd og by. Verksteder som har alle autorisasjoner på plass, bemannet med kompetente folk med orden både i verktøykassen og kassaapparatet. Det finnes også dyktige hobbymekanikere med god teknisk kunnskap som kan bistå med reparasjoner der sertifisert godkjennelse ikke er nødvendig. Å skjære alle over en og samme kam bærer galt av sted.

Samtidig kan det være verdt å reflektere over hvorfor noen velger å gå til useriøse aktører, antagelig vel vitende om at verkstedet driver ulovlig. Det handler først og fremst om pris, og i noen tilfeller om å få lurt et kjøretøy gjennom EU-kontrollen.

Siden Norge er et høykostland med et avgiftsregime som er særlig skrudd til overfor bileiere, ligger det i kortene at også bilhold koster mer her enn f.eks. i Sverige. Videre vil ansvarlig drift av et moderne bilverksted medføre kostnader som kunden må være med å dekke. Akkurat det er ikke så urimelig. Derimot er det et spørsmål om rimeligheten i at enkelte merkeverksteder operer med timepriser rundt 2500 kr. Til sammenligning er snittprisen per utfakturert advokattime i Norge ca. 1500 kr. Når sluttregningen på en reparasjon kan sprike mellom fem og femti tusen kr. kan noen hver fristes til å velge billigste alternativ.

Dette unnskylder på ingen måte dem som driver lovstridig og sender dødsfeller ut i trafikken. Heller ikke dem som aktivt sørger for å holde liv i denne virksomheten. Billig kan fort bli fryktelig kostbart. Myndighetene må gå etter disse aktørene og rettsforfølge de groveste tilfellene. Men i tillegg bør bransjen selv se om også den kan gjøre noe for å hindre fremvekst og drift av ulovlige verksteder.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder