STATSMINISTER: - Ledigheten er på vei ned og synker aller mest i de delene av landet som ble rammet hardest da oljeprisen falt, skriver Erna Solberg. Foto: Borgen, Ørn / NTB scanpix

Debatt

Statsminister Erna Solberg: Hele Norge jobber igjen

Da oljeprisen falt, økte ledigheten. Regjeringen tok grep, og vi har nå en ledighet på et lavere nivå enn hva Ap tidligere har omtalt som ”full sysselsetting”. Fremover skal flere inkluderes i arbeidslivet og vi skal kjempe for et seriøst arbeidsmarked.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

ERNA SOLBERG, statsminister.

Økende ledighet. Flere unge arbeidsledige. Fallende sysselsettingsandel. Regional krise. Mens oljeprisen falt og ledigheten gikk opp var det knallhard kritikk av at regjeringen ikke gjorde nok. Kritikerne tok feil. Vi tok grep og resultatene viser det. 

les også

Jensen: Jobbtall viser skivebom fra Ap

Ledigheten er på vei ned og synker aller mest i de delene av landet som ble rammet hardest da oljeprisen falt.  Uansett om man måler det ved tall fra SSB eller NAV, så ser vi det samme: Ledigheten er langt lavere enn den har vært på lenge. De fleste prognoser tilsier også at ledigheten skal fortsette å synke. Et annet gledelig trekk er at ledigheten faller mest blant unge. AKU-tallene fra SSB viser at den største prosentvise økningen i sysselsettingen skjer i aldersgruppen 15-24 år.

Sysselsettingsandelen er også på vei opp. 1. kvartal 2018 var sysselsettingsandelen 67,2 pst. Det er 0,4 prosentenheter høyere enn i 4. kvartal i fjor. Også sammenliknet med tilsvarende periode i fjor har andelen sysselsatte tatt seg opp. Sysselsettingsandelen har økt i de fleste aldersgrupper det siste året. Forhåpentligvis fortsetter trenden.

Vi lykkes fordi regjeringen investerte i å få flere ledige hender i arbeid. Det var viktig for oss at tiltakene skulle støtte oppunder den langsiktige omstillingen av økonomien og at det var mulig å «skru av» tiltakene, når behovet ble mindre etter hvert som ledigheten gikk ned. 

les også

Lengselen tilbake til gamle dager

Og Norge lykkes fordi pengepolitikken fungerte. Lavere rente og svakere krone betød sterkere konkurransekraft. Vi lykkes fordi partene i arbeidslivet inngikk ansvarlige lønnsoppgjør som skulle sikre sysselsettingen. Og vi lykkes fordi næringslivet var flinke til å gjøre seg selv mer konkurransedyktige på. Summen av alt dette gjør at vi nå har en lavere ledighet enn da Arbeiderpartiets daværende næringsminister i januar 2013 sa Norge hadde ”full sysselsetting”. Den gangen målte NAV en ledighet på 2.7 % av arbeidsstyrken. I april 2018 var den på 2.4 %.

Arbeidet med å skaffe flere jobber, kvalifisere flere til jobbene og å omstille norsk økonomi må likevel fortsette med uforminsket styrke. Samtidig skal vi jobbe for at flere inkluderes i arbeidslivet og at useriøse aktører i arbeidsmarkedet bekjempes.

les også

Frps landsmøte ber stortingsgruppen vurdere å skrote sukkeravgiften

Regjeringen skal gjennomføre en inkluderingsdugnad. Målet er at flere med nedsatt arbeidsevne og hull i CVen skal få en jobb og muligheten til å stå på egne bein. Vi vil at offentlige og private aktører jobber sammen for å få flere inn i arbeidslivet. Partene i arbeidslivet spiller en nøkkelrolle i å åpne dørene inn til ordinært arbeid. Virkemidlene i dugnaden skal støtte opp om arbeidsgivere som velger å ansette personer i målgruppen. Det offentlige må ta et særlig ansvar. Vårt mål er at minst 5 prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller "hull i CVen". 

les også

Kampen mot et kriminelt arbeidsliv

I Norge skal vi ha et trygt og godt regulert arbeidsmarked. Regjeringens første strategi mot arbeidslivskriminalitet ble lagt frem i januar 2015. Siden har den blitt revidert. Fordi useriøse og kriminelle aktører også jobber på tvers av grensene, tok jeg i november 2017 et initiativ overfor EU-kommisjonen om styrket europeisk innsats mot arbeidslivskriminalitet. Vi har gode erfaringer med at ulike myndigheter arbeider sammen. Det er opprettet sju akrim-sentre (arbeidskriminalitetssentre) hvor politiet, Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og andre etater deltar.  Etatenes felles innsats gir resultater. 3 400 virksomheter ble kontrollert av akrim-sentrene i 2017. 481 kriminelle aktører ble fjernet fra markedet eller fikk sin kapasitet redusert. 61 kriminelle nettverk ble avslørt. 38 millioner kroner ble sikret gjennom arrest og utlegg, mot 23 millioner i 2016.  For å unngå at utenlandske kriminelle slipper unna skal det samarbeides tettere over grensene. Arbeidstilsynet har inngått samarbeidsavtaler med arbeidstilsynene i Litauen, Estland, Bulgaria og Polen, og jobber med en avtale med Romania. 

les også

Frp-topp etter Vestli-problemene: – Starten på «svenske tilstander»

Lav ledighet, et arbeidsmarked som er trygt og seriøst og hvor flere inkluderes, er viktig for Norge. Når myndighetene samarbeider med partene i arbeidslivet, kan vi få det til. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder