bilde

Foto: Roar Hagen

Kommentar

Når patriotisme trumfer alt

Fra FNs talerstol tok president Donald Trump et kraftig oppgjør med globaliseringen, samtidig som han i sterke ordelag fremmet nasjonalisme og patriotisme.

Trump markerer et tidsskille i amerikansk politikk. De siste tiårene har både republikanske og demokratiske presidenter vært globalister, i den forstand at de i hovedsak har forsvart og støttet overnasjonale organer og et internasjonalt system basert på regler.

Slik er det ikke lenger.

les også

Forsinket Trump: – Irans ledere plyndrer sine egne

– Vi avviser ideologien globalisme og vi omfavner doktrinen patriotisme, sa Trump. Trump kaller det prinsipiell realisme, men det handler mest om amerikansk suverenitet og styrke. Trumps doktrine for USA i det 21. århundre er ikke ny, den minner om tidligere tiders amerikansk isolasjonisme.

I talen langet han blant annet ut mot Iran - se video her:

Trumps slagord «Amerika først» handler om hva som tjener USA. Trump vil ikke tillate at internasjonale organisasjoner eller andre land på noe vis skal begrense USAs suverenitet. Under Trumps ledelse forlater USA internasjonale traktater, handelsavtaler og FN-organer som han ikke liker, for eksempel FNs menneskerettighetsråd og UNESCO. Han angrep spesielt Den internasjonale straffedomstolen, som en trussel mot suvereniteten. Og i fremtiden vil bare land som “respekterer oss og er våre venner” få økonomisk bistand.

les også

Michelle Obamas hete comeback

Pluss content

Trumps FN-budskap er lite velegnet som et vervingskampanje for å nye venner av USA. Det bidrar snarere til å ytterligere å komplisere forholdet til mange av USAs nærmeste allierte.

Men Trump har mistet evnen til å overraske. Det har skjedd så mye i de to årene etter at han ble valgt til president at ingen lenger blir sjokkert. Dessuten målbærer Trump en kritikk av FN som lenge har vært vanlig å høre på høyresiden i amerikansk politikk.

les også

Ut mot Trumps handelskrig: – Vi er dypt bekymret

Det vakte likevel oppsikt da han i fjor fra FNs talerstol truet Nord-Korea med total ødeleggelse og latterliggjorde landets leder Kim Jong-un som den lille rakettmannen. Men etter å ha møtt diktatoren i sommer omtalte Trump diktatoren som en hedersmann, og fra talerstolen takket han Kim for hans mot og de skritt han har tatt.

Det virker som Trump ikke synes han har fått nok anerkjennelse for toppmøtet med Kim: – Det som har skjedd er mye større enn folk forstår.

Fikk uventet latter i FN - se video her:

Denne gang var Iran hovedmål for Trumps refs og trusler. Han kalte Iran for et korrupt diktatur, ansvarlig for å spre kaos, død og ødeleggelse. Iran har et atomprogram, men ikke atomvåpen, i motsetning til Nord-Korea. Og selv om Nord-Korea har stanset å teste sine atomvåpen og raketter, har regimet ennå ikke startet på en kjernefysisk nedrustning.

Når USA velger å gå alene oppstår det nye allianser, uavhengig av Trumps Amerika. EU samarbeider med de andre stormaktene som undertegnet atomavtalen med Iran for å motvirke Trumps ensidige beslutning om å trekke USA ut. Det arbeides videre med oppfølgingen av klimaavtalen fra Paris, uten USA. Når Trump utløser handelskriger med venner og rivaler velger økonomiske stormakter som EU og Japan å samarbeide nærmere.

les også

Nådeløs dom over USAs visepresident: - Pence tror at han kan få Trump til Jesus

Pluss content

Presidenten valgte å bruke mye av sin tilmålte tid foran 193 stats- og regjeringssjefer på FNs generalforsamling til å skryte av sine egne bedrifter. Han sa at på mindre enn to år hadde han oppnådd mer enn nesten noen annen administrasjon i landets historie, noe som utløste allmenn latter, en sjelden reaksjon i den store salen.

Statsledere og delegater er vel kjent med de mange pågående politiske krisene i Washington, D.C., som i amerikanske medier overskygger presidentens tale i FN. Et øyeblikk virket det som om Trump ble satt ut av at han ufrivillig ble oppfattet som morsom, men han tok seg raskt inn og sa at USA under hans ledelse var blitt sterkere, tryggere og rikere.

les også

Derfor vil Norge inn i FNs prestisjeorgan

FNs generalsekretær António Guterres nevnte ikke Trump i sin tale da han åpnet gårsdagens møte, men indirekte tok han et oppgjør med mye av det den amerikanske presidenten representerer. Han advarte mot økende polarisering og populisme, og at det multilaterale og regelbaserte system som er bygget opp i tiårene etter 2. verdenskrig er under angrep. Guterres sa at klimaendringene utgjør en eksistensiell trussel. Og at politikk må bygge på fakta, ikke frykt.

I den grad Trump brydde seg om generalsekretærens tale kunne han i det minste glede seg over at Guterres kalte toppmøtet med Kim Jong-un i Singapore for et modig initiativ. Det var et av lyspunktene i en ellers dyster beskrivelse av verdens tilstand: Universelle verdier forvitrer, demokratiske verdier angripes og pessimismens politikk sprer seg raskt.

Spørsmålet ingen i dag kan besvare er om Trumps utenrikspolitiske doktrine markerer en varig amerikansk kursendring, eller om det er begrenset til hans tid i Det hvite hus.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder