–  Vi bor i et av verdens beste velferdsland. Da er det både overraskende og trist at vi ikke klarer å ivareta de mest sårbare barna bedre, skriver kronikkforfatterne.
– Vi bor i et av verdens beste velferdsland. Da er det både overraskende og trist at vi ikke klarer å ivareta de mest sårbare barna bedre, skriver kronikkforfatterne. Foto: Stine Sofies Stiftelse.

I morgen får du nytt navn!

MENINGER

425 barn lever i skjul i Norge. De er slettet fra alle offentlige registre, har fått nytt navn, og er flyttet vekk fra alt og alle de kjenner. Barna er på flukt i eget land, fordi ingen kan beskytte dem mot mennesker som utgjør en fare for deres liv og helse. Hvem er ansvarlig?

debatt
Publisert:

ADA SOFIE AUSTEGARD, generalsekretær Stine Sofies Stiftelse
KRISTIN STOKKE, daglig leder Stine Sofie Senteret

Barn som lever i skjul er plassert på det som kalles kode 6 eller kode 7. Kode 6 betyr strengt fortrolig adresse. Kode 7 betyr fortrolig adresse. Det er politiet som gjør vurderingene av barn og voksne med en historie preget av vold, overgrep, forfølgelse, trusler og kontroll fra én eller flere trusselutøvere. De lever med farer som ikke tar slutt. De skjuler seg for mennesker som enten vil skade, drepe eller kidnappe dem eller en av deres omsorgspersoner. De lever et liv i skjul – for å beskyttes. 

Å få innvilget kode 6 innebærer at man på mange måter forsvinner fra jordens overflate. Du får nytt navn, nytt bosted, må kutte all kontakt med de du kjenner, og starte opp et nytt et sted, enten her i Norge eller i utlandet. Fra den ene til den andre dagen blir barnet revet opp fra det livet de kjenner. De fjernes fra alle offentlige registre, og har postadresse gjennom Kripos.

Tenkt deg at du i morgen får nytt navn og en ny identitet. Du skal pakke en koffert og flytte til et ukjent sted, et sted der du ikke kjenner noen – og du kan ikke fortelle det til familie eller venner. Tenk deg at du er Anna på 8 år, men du må presentere deg som «Ida» på den nye skolen. Du kan ikke si til noen hvem du egentlig er. Du må fortelle en historie som ikke er sann – for å være trygg. Du kan ikke være med på skolebilder eller på skolens Facebook-side. Med i bagasjen har du vonde opplevelser og traumer, og så er det DU som må leve i skjul. Det er DU som må gi opp alt det kjente i livet og starte på nytt.

Det er ingen tvil om at dette er nødvendige tiltak, som i noen situasjoner må iverksettes, men vi spør likevel om det reflekteres nok over den enorme inngripen dette er i et barns liv? La oss se på noen av utfordringene.

Der det foreligger en kjent trusselutøver, er det ikke rettferdig at vedkommende kan bevege seg fritt omkring, mens barnet må leve i skjul med alle de begrensninger det innebærer. Kommunene som mottar barn på kode 6 eller 7, er som oftest helt uforberedte. Gjennom tilbudet for volds- og overgrepsutsatte barn på Stine Sofie Senteret er vi i kontakt med mange av dem som lever i skjul. Gjentatte ganger hører vi historier om problemer med barnehageplass, inntak på ny skole, Nav m.m. En voksen som ikke lenger er i noen registre, finnes ikke lenger og har ikke krav på verken barnehageplass til barna eller økonomisk støtte. Omsorgspersonen står uten jobb, har kun de mest nødvendige tingene med seg, og barnet har en foresatt som er redd og sliten. Både barn og omsorgspersoner er i en sårbar situasjon – på absolutt alle måter.

Vi bor i et av verdens beste velferdsland. Da er det både overraskende og trist at vi ikke klarer å ivareta de mest sårbare barna bedre. Det er utrolig at noen i det hele tatt er på flukt i sitt eget land! Når likevel situasjonene er slik, skulle et minimum være at det stod et samlet og koordinert team og tok deg imot når du kom. Det er skammelig at mange familier må bruke måneder på å få nødvendig hjelp, når de står en livssituasjon som er så ekstrem. 

At 425 barn i Norge lever på denne måten, er et alt for høyt tall. Samtidig burde det være et overkommelig antall mennesker å behandle på den måten de trenger og fortjener. Noen må ta ansvar for rask og koordinert hjelp til barn og voksne som lever i en så vanskelig og utsatt situasjon at kode 6 eller 7 er nødvendige tiltak for å ivareta liv og helse.

I morgen skal DU flytte til et nytt og ukjent sted. DU skal hete Ola!

Kan noen gi oss svar på hvem som er ansvarlig for disse barna?

Her kan du lese mer om