Foto: Heiko Junge/ NTB scanpix

Leder

Bompengegaloppen

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) går i rette med politikere som taler med to tunger og sier én ting i ett møte, for så å si noe annet i det neste.

Publisert:

Utgangspunktet er bomring-kaoset i Rogaland og lokalpolitikere som skifter standpunkt alt etter hvem de snakker med, eller hvilken vei vinden blåser. Overfor NRK ga samferdselsministeren uttrykk for at det er uholdbart. Vi forutsetter Dales formaning også omfatter politikere i hans eget parti. Enten temaet er bompenger, fylkessammenslåinger eller mulla Krekar.

Frp sliter med å bortforklare sin delaktighet i etableringen av de til sammen 300 bomstasjonene som straks vil være i drift i et førtitalls kommuner. Frp lokalt stemmer mot og for bompenger, alt ettersom, og på Stortinget har Frp sammen de andre partiene tatt ansvar og enstemmig gått inn for Bypakken. Å late som noe annet, blir for dumt.

les også

Kan ikke love bompenge-stopp

Mange regionale prosjekter er en konsekvens av at lokalpolitikerne har inngått en pakt med staten om finansiering av nettopp bymiljøpakker. Dette er investeringer i mer og bedre vei, forbedring av kollektivtilbud og tilrettelegging for økt bruk av sykkel.

For å få sentrale myndigheter med på spleiselaget må kommunene forplikte seg til at den lokale satsingen på infrastruktur ikke medfører at biltrafikken går opp. Statens andel er knyttet til en nullvekstvisjon for å redusere miljøutslipp. For at bedre veier ikke skal utløse mer trafikk og forurensning, har politikerne valgt å bruke både pisk og gulrot.

les også

Bompengeopprøret: Politiske hestekrefter

Oppsiden er høyere veistandard, bedre fremkommelighet og mindre kø, samt en klimagevinst i form av renere luft. Prisen er bompenger, og i noen tilfeller rushtidsavgift. Jo høyere nivå per passering, jo kortere nedbetalingstid og jo raskere kan veiutbyggingen finne sted. Det at de konkrete brukerne av veien, de som har størst nytte av den, bidrar til finansiering og realisering, har tradisjonelt legitimert slike prosjekter både i inn- og utland.

les også

Bompengeopprør over hele landet

Men en slik aksept forutsetter at den er forankret i publikums opplevelse av at de faktisk får noe tilbake, at det har en nytteverdi og at det finnes reelle alternativer. Det går også en smertegrense for hvor mye folk oppfatter som en rimelig kostnad. Debatten i Rogaland er preget av estimater som ifølge faktisk.no er sterkt overdrevne, og som ikke tar hensyn til hverken rabatter eller differensiert passeringsavgift.

les også

Bompenger er no’ dritt

Bompenger kan erstattes med økt skatt for alle eller høyere veiavgift for bileierne. Det er et politisk valg. Men hvis målet også er å få ned trafikken og middelet er å gjøre det dyrere for den som velger å ta bilen til sentrum, er det ikke så mange måter å gjøre det på.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder