ETTERSLEP: Behovet for vedlikehold av vann og avløp beløper seg til 280 milliarder kr. Foto: Krister Sørbø

Leder

Vann og avløp må utbedres

Farevarselet for flom ble fredag oppgradert til det mest alvorlige nivået flere steder på Østlandet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I Gudbrandsdalen og Østerdalen gjør vannmassene stor skade. I en ekstremsituasjon som nå er dette ødeleggelser som det nesten er umulig å gardere seg 100 prosent mot. Men skadeomfanget kunne vært redusert, kanskje også helt eliminert noen steder, dersom overflatevann var blitt regulert mer konsekvent og ledningsnettet hadde vært optimalt.

Det er ved flomutvikling og ved kraftig uvær og uforholdsmessig mye nedbør at vi blir påminnet om hvilken standard det er på vann og avløp i Norge. Når kloakken slår opp i kjelleren, huset oversvømmes av ukontrollert overflatevann eller i verste fall rives vekk av flom, er det for sent å angre at man har stemt på politikere som ikke er opptatt av vedlikehold.

les også

Flom flere steder i landet: Oppgradert farevarslet til det mest alvorlige

Det er ingen som går til valg på lovnader om å bevilge flere hundre millioner kroner til oppgradering av kloakkrør. Det synes enklere å love milliarder til å anlegge noe nytt. Snorklipping trumfer grøfting. I 2015 omtalte VG rapporten «State of the Nation» fra Rådgivende ingeniørers forening (RIF), som har beregnet det totale vedlikeholdsetterslepet for sentral infrastruktur i Norge til 2600 milliarder kr. Denne uken skrev vi om en analyse fra bransjeorganisasjonen Norsk Vann (NV) som viser at vann- og avløpssystemer i norske kommuner har et investeringsbehov på 280 milliarder kr.

les også

Gamle rør kan koste 280 milliarder de neste 20 årene

Det er fryktelig mye penger. Og det er 80 milliarder kr. mer enn vedlikeholdsetterslepet for vann og kloakk som ble beregnet av RIF to år tidligere. Det viser hvordan disse anslåtte utgiftene eskalerer for hvert år når altfor lite eller ingen ting gjøres. Legg så til kostnaden av ødeleggelser og forsikringsutbetalinger som flomvann genererer, så blir det fort et regnestykke om hvor mye samfunnet egentlig «sparer» på å utsette nødvendig vedlikehold.

Vi tar det som en selvfølge at våre boliger skal ha rent vann inn og fri passasje ut for avfallsvannet. Det dårlige ledningsnettet utgjør imidlertid en fare for at kloakkvann blander seg med det rene drikkevannet, mener Folkehelseinstituttet, som frykter for at dette kan føre til massive sykdomsutbrudd i befolkningen.

les også

Mer kloakk i valgløftene!

Flomberedskap og oppgradering av vann og avløp behandles som separate saker, men handler i bunn og grunn om det samme. Fra flere hold er det utredet helt konkrete konsekvensanalyser av hva som må til for å ta unna det mest prekære etterslepet. At det nå faktisk blir gjort noe med dette er et ansvar som påhviler både lokale og sentrale politikere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder