REFSER HAGEN: Russland har brutt alle spilleregler, fører krig i Ukraina, påvirker valg, undergraver demokratiet og gjennomfører omfattende cyberangrep, skriver Frp-politiker Geir Hågen Karlsen.

Debatt

Krim er ukrainsk

Nei, Carl I. Hagen, Krim-halvøya er ikke russisk.

GEIR HÅGEN KARLSEN, vararepresentant til Stortinget, leder forsvarspolitisk utvalg, Oslo Frp

Russland okkuperte og annektere Krim i 2014, og har siden destabilisert, undergravet og ført krig i de østlige deler av Ukraina for å hindre politisk og økonomisk tilnærming til EU. Mer enn 10 000 er døde. Vesten har svart med sanksjoner, mens enkelte, senest Carl I. Hagen, argumenterer for at vi skal akseptere anneksjonen. Debatten er preget av mange uklarheter som bør oppklares.

les også

Carl I. Hagen: – Det er i hovedsak på grunn av vestlig uklokskap at verden nå er i konflikt.

Krim er ukrainsk. Gjennom en rekke bindende avtaler har Russland akseptert at Krim er ukrainsk. Ved Helsinki-erklæringen i 1975, oppløsningen av Sovjet i 1991, NATO-Russia Founding Act i 1997, vennskapsavtalen med Ukraina i 1997, og Budapest memorandum i 1994 garanterte Russland Ukrainas grenser, sikkerhet og suverenitet, og lovte å avstå fra trusler, maktbruk og økonomisk press. Russland har brutt alle lovnadene.  

Avtalene er ikke trivielle formaliteter. Svalbardtraktaten gjør øygruppen til en del av Norge. I 1991 var to tredjedeler av befolkningen fra Sovjet. Hvis man argumenterer med at flertallet på Krim var russisk, eller ignorerer avtalene, åpner man for russisk overtakelse av Svalbard.

Grenser. Slik vi endrer fylkesgrenser, endret Sovjet republikkgrenser. Krim ble i 1954 overført fra den russiske til den ukrainske sovjetrepublikk i henhold til de gjeldende grunnlover for å sikre sovjetisk kontroll, og av økonomiske og geografiske årsaker. Det er en ren myte at generalsekretær og etnisk russer Nikita Khrusjtsjov gav Krim til Ukraina i fylla. 

Flåtebasen. Den nest minste av Russlands fire flåter, Svartehavsflåten, har hovedbase på Krim. De hadde en leieavtale til 2047, så den var aldri i umiddelbar fare. På russisk territorium øst for Krim har de en stor base i Novorossijsk, samt noen mindre baser. Det er for øvrig stadig protester mot amerikanske baser i Japan, uten at USA vil okkupere Okinawa av den grunn.

les også

VG MENER: – Spesielt å høre en borgerlig politiker som Hagen fremstå som en etterplaprer for det russiske propagandaapparatet.

Ikke fascistisk, ikke kupp. Ekstreme grupper hadde et oppsving når Russland startet krigen, men ble raskt marginalisert. Det mest kjente partiet er Høyre sektor, som har ett parlamentsmedlem av 450, mens det radikale Frihet har syv representanter. Ukraina har definitivt sine utfordringer, som korrupsjon og maktmisbruk, noe de deler med Russland. Påstanden om at regjeringen er fascistisk er imidlertid helt urimelig. Omveltningen i 2014 skjedde etter et tre måneder langt folkelig opprør fordi regjeringen stanset samarbeidsavtalen med EU. Den riktige betegnelsen er revolusjon, ikke kupp.

Manipulert valg. Etter overtakelsen av Krim arrangerte Russland valg på ti dagers varsel. Prosessen hadde ingen demokratisk eller folkerettslig legitimitet, var manipulert, og boikottet av tatarene. Flertallet ville være en del av Russland, men hvis man følger den logikken vil det få katastrofale følger. Det er russisk flertall i deler av Estland og Latvia, og albansk flertall i deler av Serbia, Makedonia og Montenegro. Spania, Sveits og det meste av Øst-Europa kan rives opp, og det er sikkert flertall for en rekke lokale kalifat.

Russland skaper konflikt. Det var ikke primært EU og NATO som ekspanderte østover, men Russlands naboer som valgte demokrati, økonomisk vekst og vestlige verdier. Tidligere president Gorbatsjov har erkjent at NATO aldri lovte å avstå fra utvidelse. Russland ble tvert imot behandlet som en privilegert partner av NATO. 

Russland har brutt alle spilleregler, fører krig i Ukraina, påvirker valg, undergraver demokratiet, gjennomfører omfattende cyberangrep, og myrder folk med masseødeleggelsesvåpen. Slik opptreden møtes ikke med ettergivenhet.

Om lag 200 000 døde da Jugoslavia brøt sammen, noe jeg så på nært hold som soldat. Det skjer garantert igjen om vi aksepterer at grenser endres med makt. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder