Foto: TegningRoar Hagen,

Den rene galskap

Definisjonen på galskap er å foreta seg de samme tingene om igjen og om igjen, og forvente nye resultater.

Den knusende rapporten Riksrevisjonens leder Per-Kristian Foss fremla torsdag formiddag, har funn som samlet avdekker en skandaløs mangel på samfunnssikkerhet i Norge. Snart fire år etter terrorangrepet 22. juli konkluderer revisjonen med at justisdepartementet «i liten grad» har forbedret sitt arbeid for bedre samfunnssikkerhet og beredskap. At oppfølgingen av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap er for dårlig. Og at Justisdepartementet i for liten grad følger opp den kongelige resolusjonen som sier at de skal rapportere til regjeringen om funn og manglende tiltak i andre departementer. Foss var utvetydig i sin oppsummering, da han sa at svakhetene har vedvart over tid, og at han tviler på om de varslede tiltakene justisminister Anders Anundsen har satt i gang, er tilstrekkelige.

At Norge sto uforberedt da terroren kom den 22. juli 2011 var uakseptabelt, men til en viss grad forståelig. Alt hadde vært fredelig så lenge. Vi opplevde oss som om vi var i periferien av alle konfliktene.

«Vi hadde ikke skjold.

Vi kjente ingen fare;

vi hadde venner bare.

Da ble vi tatt med vold»,

skrev Arnulv Øverland i krigsdiktet «Vi overlever alt» fra april 1940. Det gjenspeiler mye av de samme naive holdningen fra 1940, som vi fant igjen i 2011.

Albert Einstein skal ha sagt at definisjonen på galskap er å foreta seg de samme tingene om igjen og om igjen, og forvente nye resultater. Lett omskrevet kan man si at det er galskap å unnlate å foreta seg noe om igjen og om igjen, og forvente bedre resultater. Den manglende evnen til å lære av de feilene som ble begått i forkant av, og under terrorangrepet 22. juli 2011 er uhyggelige. Statens aller viktigste oppgave er å beskytte sine innbyggere mot overgrep, kriminalitet og terrorisme. Da Fremskrittspartiet søkte regjeringsmakt i 2013, var det blant annet fordi de hevdet de at Arbeiderpartiet ikke hadde klart denne oppgaven. Nå har de kontrollert Justisdepartementet i halvannet år, uten tilsynelatende å ha foretatt seg noe. Det er den rene galskap.

Mer om

 1. 22. juli
 2. Terrorangrepet 22. juli - Politikk og samfunn
 3. Terrorangrepet 22. juli - Politiet og beredskapen

Flere artikler

 1. Riksrevisjonen: Svekker samfunnssikkerhetsarbeidet

 2. Pluss content

  Anundsen etter slakten: Blånekter

 3. Truslene som kan felle regjeringen

 4. DSB-sjefen slakter rapporten om samfunnssikkerhet

 5. Tydelig ansvar og makt

Fra andre aviser

 1. Riksrevisjonen: Noe av den mest alvorlige kritikken vi noen gang har levert mot et departement

  Aftenposten
 2. Riksrevisjonen refser regjeringens beredskapsarbeid

  Bergens Tidende
 3. BT mener: Landets beredskap må på fote, før det er for sent.

  Bergens Tidende
 4. Utfordringer som står igjen etter 22. juli

  Aftenposten
 5. Færre jobber med beredskap etter 22. juli

  Bergens Tidende
 6. DSB-sjefen slår tilbake: - Riksrevisjonen skaper feil inntrykk av den norske beredskapen

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no