Foto: TegningRoar Hagen,

Den rene galskap

Definisjonen på galskap er å foreta seg de samme tingene om igjen og om igjen, og forvente nye resultater.

Den knusende rapporten Riksrevisjonens leder Per-Kristian Foss fremla torsdag formiddag, har funn som samlet avdekker en skandaløs mangel på samfunnssikkerhet i Norge. Snart fire år etter terrorangrepet 22. juli konkluderer revisjonen med at justisdepartementet «i liten grad» har forbedret sitt arbeid for bedre samfunnssikkerhet og beredskap. At oppfølgingen av Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap er for dårlig. Og at Justisdepartementet i for liten grad følger opp den kongelige resolusjonen som sier at de skal rapportere til regjeringen om funn og manglende tiltak i andre departementer. Foss var utvetydig i sin oppsummering, da han sa at svakhetene har vedvart over tid, og at han tviler på om de varslede tiltakene justisminister Anders Anundsen har satt i gang, er tilstrekkelige.

At Norge sto uforberedt da terroren kom den 22. juli 2011 var uakseptabelt, men til en viss grad forståelig. Alt hadde vært fredelig så lenge. Vi opplevde oss som om vi var i periferien av alle konfliktene.

«Vi hadde ikke skjold.

Vi kjente ingen fare;

vi hadde venner bare.

Da ble vi tatt med vold»,

skrev Arnulv Øverland i krigsdiktet «Vi overlever alt» fra april 1940. Det gjenspeiler mye av de samme naive holdningen fra 1940, som vi fant igjen i 2011.

Albert Einstein skal ha sagt at definisjonen på galskap er å foreta seg de samme tingene om igjen og om igjen, og forvente nye resultater. Lett omskrevet kan man si at det er galskap å unnlate å foreta seg noe om igjen og om igjen, og forvente bedre resultater. Den manglende evnen til å lære av de feilene som ble begått i forkant av, og under terrorangrepet 22. juli 2011 er uhyggelige. Statens aller viktigste oppgave er å beskytte sine innbyggere mot overgrep, kriminalitet og terrorisme. Da Fremskrittspartiet søkte regjeringsmakt i 2013, var det blant annet fordi de hevdet de at Arbeiderpartiet ikke hadde klart denne oppgaven. Nå har de kontrollert Justisdepartementet i halvannet år, uten tilsynelatende å ha foretatt seg noe. Det er den rene galskap.

Mer om

 1. 22. juli
 2. Terrorangrepet 22. juli - Politikk og samfunn
 3. Terrorangrepet 22. juli - Politiet og beredskapen

Flere artikler

 1. Et nasjonalt forlik om sikkerhet og beredskap

 2. Flere burde gått av tidligere

 3. Politiet vinner over politikken

 4. Massedrapsmannens sutring

 5. DEBATT: Mer åpenhet og demokrati

Fra andre aviser

 1. Vi lovet hverandre «aldri mer 22. juli». Tok vi feil?

  Aftenposten
 2. De overlevende fra Regjeringskvartalet og Utøya er å regne som krigsveteraner fra vår nære fortid

  Aftenposten
 3. Knut Olav Åmås skriver: Hvilke 22/7-oppgjør er det som ikke er tatt?

  Aftenposten
 4. 22. juli-senter bringer terroren nærmere

  Aftenposten
 5. Etter 22. juli: Det er fortsatt nødvendig å ta et oppgjør

  Aftenposten
 6. Rangerer Seierstad over USAs fremste forfattere

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder