Trepartssamarbeidet i arbeidslivet må fungere. Foto: Tegning:Roar Hagen,VG

Leder

Bygg ny tillit

Alle de tre partene har en plikt til å bygge den tilliten og jevnbyrdigheten som gjør at dette instituttet kan spille en stor og positiv rolle for norsk økonomi også fremover.
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Trepartssamarbeidet i arbeidslivet mellom fagbevegelsen, NHO og regjeringen har tjent norsk økonomi godt. Inntil oljeprisen føk i været, var lønnsmoderasjonsgrepet ved å la konkurranseutsatt industri sette føringer for lønnsutviklingen viktig for norsk konkurranseevne. Selv om denne mekanismen har vært til dels fraværende de senere årene der de svært gode økonomiske forholdene i oljenæringen har preget lønnsdannelsen i alle sektorer i Norge, er det på sikt likevel viktig å bevare den såkalte frontfagsmodellen når vi nå må basere veksten i norsk økonomi på eksportrelaterte fastlandsnæringer.

Etter regjeringsskiftet har samarbeidsklimaet mellom de tre partene blitt dårligere og topper seg under dagens politisk streik.

Det er mulig å forstå den frustrasjon lønnstagersiden med LO i spissen opplever. Både oppmykning av arbeidsmiljøloven og endringer i merverdiavgiftssystemet som antagelig vil føre til en økning av konkurranseutsetting av tjenester staten og kommunene kjøper inn, kan tolkes som et angrep på maktbalansen i arbeidslivet.

Men arbeidstagersiden bør kunne vedgå at tiden under de rødgrønne ga utvidede konsesjoner som førte til en uheldig maktforskyvning i retning fagbevegelsen. Blant annet ble den gitt vetorett til å underkjenne lokal enighet om endrede turnusplaner.

Denne avis støtter under gitte forutsetninger oppmykningen av arbeidsmiljøloven. Herunder punket om økt mulighet til å bruke midlertidig ansatte. Men hovedlinjen i arbeidslivet må være faste ansettelser. Det gir trygghet og er en forutsetning for eksempel ved boligkjøp og adgang til lånemarkedet. Men som et rettet tiltak mot gruppen et sted midt mellom arbeidslivet og ulike trygdeordninger, kan bedriftenes adgang til midlertidige ansettelser være et effektivt virkemiddel for å få flere i arbeid. Midlertidige som senere kan bli faste.

Hvis oppmykningen får negative konsekvenser, bør den revurderes. NHO-leder Kristin Skogen Lund har åpnet for det. Det vil kreve tillit mellom partene hvis man mest mulig smidig skal gjennomføre antatt kloke grep som likevel ikke viser seg å være riktige. Det viser hvor viktig et godt trepartssamarbeid er. Derfor har alle tre parter en plikt til å bygge den tilliten og jevnbyrdigheten som gjør at dette instituttet kan spille en stor og positiv rolle for norsk økonomi også fremover.

Les også

 1. Kronikk: Hva nå for
  Frankrikes jøder?

  Etter terrorangrepene i Paris føler Frankrikes rundt 500.000 jøder seg truet.
 2. Urbane problemer og løsninger ingen vil ha

  Så langt er den borgerlige regjeringens vinter like trøstesløs…
 3. Telefonfredningen

  Telenor har fredet fasttelefonen. Den skal kunne bli stående som en utstoppet elg i entreen i mange norske hjem og minne…
 4. Draghi og Norge

  Den Europeiske Sentralbanken igangsetter som ventet et storstilt oppkjøp av statsobligasjoner i Europa.
 5. Trygghetsillusjonene og den tomme praten

  Terrortruslene utvikler seg og blir stadig mer kompliserte. Debatten om sikkerhet står stille.
 6. Hæ, selger vi landet?

  Slagord er effektive, men de gir sjelden gode debatter.
 7. Kronikk: Forsvar arbeidsmiljøloven – en samfunnssak

  Regjeringens forslag til svekkelse av arbeidsmiljøloven handler om langt mer enn «bare en oppmykning».
 8. Kronikk: Vart du skræmt no?

  LOs og Gerd Kristiansens reaksjon på forslaget om å øke adgangen til å ansette midlertidig minner meg om Trond Kirkvaags…
 9. LO-Gerd rammes av LO-streiken

  LO-leder Gerd Kristiansen rammes i morgen hardt av den pågående streiken i LO.
 10. Eriksson lover flere midlertidige ansettelser

  Arbeidsminister Robert Eriksson slår i bordet tre dager før høringsfristen går ut, og fastslår at regjeringen vil myke…
 11. Kronikk: Fra innbytter til fast på laget

  LO streiker mot regjeringens forslag om å øke adgangen til å ansette midlertidig. La meg slå fast: Det blir endringer.
 12. Lederne i LO, YS og Unio slår tilbake mot arbeidsministeren: Debatt: Ikke skremt, Eriksson, men uenig!

  Når regjeringen og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson foretar de største endringene norsk arbeidsliv på mange…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder