- Lar du deg ikke friste av noe? Tegning: Roar Hagen

Kommentar

Vi trenger mørkemannen

Vi trenger abortmotstandere og Israel-venner i Norge. Hvis KrF-leder Dagfinn Høybråten lytter til dem som vil ha et åpnere og bredere parti, mister KrF sitt særpreg. Det kan demokratiet tape på.

ARTIKKELEN ER OVER 12 ÅR GAMMEL

For hva er vitsen med partiet hvis det ikke skal ta opp alle de klassiske KrF-sakene? Hva skal vi med enda et vassent parti midt i sentrum?

Det var enklere før. I min ungdom var Kåre Kristiansen, Hans Olav Tungesvik og Gunnar Prestegård frontfigurer for KrF. Vi elsket å la oss provosere av dem; av abortsynet deres, og av det vi oppfattet som moralismen og fordømmelsen overfor dem som ikke levde i pakt med kristendommen.

Kristendommen slik KrF-lederne tolket den, vel å merke. Den gangen var KrF-erne absolutte: Mot abort, mot homofili, mot alkohol, mot papirløst samliv og for Israel.

Sigar og rødvin

Så ble det slutt på det absolutte. Tidligere KrF-leder Kjell Magne Bondevik og hans etterfølger Valgerd Svarstad Haugland ønsket å skape et bredere og mer åpent KrF. Bondevik poserte med sigar, Svarstad Haugland med rødvinsglass. Partiet opplevde å få tosifret oppslutning. Folk som aldri hadde stemt KrF, gikk nå til partiet. Var dette KrFs glansdager, eller solgte partiet sjelen sin i bytte mot flere stemmer i valg?

Den høye oppslutningen varte ikke evig. Da Valgerd Svarstad Haugland gikk av som KrF-leder og Dagfinn Høybråten tok over, var oppslutningen mer enn halvert i forhold til de gode dagene.

Med Dagfinn Høybråten som ny KrF-leder gikk mye tilbake til det gamle. Han gjorde det klart at nå skulle grunnfjellet gjenvinnes.

Høybråten har finpusset profilen. Det er slutt på lefling med rødvin og sigar. Homofile kan igjen mane frem KrF-ere som mørkemenn. Radikale og liberale mennesker kan igjen stønne over KrFs intoleranse og mangel på åpenhet. Og de gamle damene på Vestlandet har fått tilbake det partiet de har kjent gjennom et langt liv.

Moralsk forfall

Men mange moderne KrF-ere, med avtroppende Kristiansand-ordfører Jan Oddvar Skisland i spissen, er ikke fornøyde. De likte Valgerd-linjen bedre. De vil ha et åpnere og mer moderne parti. De vil bli kvitt det mange velgere forbinder med mørkemannstaktene til KrF. De vil trekke KrF i motsatt retning av den retningen Høybråten har valgt for partiet.

På de aller fleste områder, som økonomisk politikk, helsepolitikk og næringspolitikk, ligger KrF solid plassert midt i sentrum. Her er det lite som skiller KrF fra andre sentrumspartier. Og KrFerne er stort sett enige seg imellom i disse spørsmålene.

Men spørsmålet om hvor kraftig kjernesakene skal profileres, splitter partiet. Det Høybråten har forstått, er at han må rendyrke KrFs linje på de områdene der partiet skiller seg ut: Den religiøse profilen, vern om skaperverket, og beskyttelse av den tradisjonelle familien.

Partiet KrF oppsto i 1933 som en protest mot det mange kristne så som moralsk forfall og avkristning av det norske samfunnet. Partiet sprang ut fra Venstre, og har sine røtter på Vestlandet. Det er også der partiet har hatt sine mest trofaste tilhengere. Partiet sto for protest og motkultur. Ingen var i tvil om hvor de hadde KrF i spørsmål som handlet om moral og verdier.

Smalt og tydelig

I dag er KrF en del at det etablerte. Partiet har vært med i flere regjeringer, og har fått makt og innflytelse. Samtidig har profilen blitt mindre skarp.

Dagfinn Høybråten er kanskje den eneste i dagens KrF-ledelse som klarer å provosere de brede lag av folket med sin strenge stil.

Mange av de KrFerne som ønsker seg et annet KrF, kunne like godt vært med i SV eller Ap. Hva er det egentlig som skiller dem fra SVs miljøvernminister, presten Helen Bjørnøy? Eller fra prest og Ap-mann Trond Bakkevig?

Nordmenn flest er enige om det meste. Norske politikere diskuterer småting. Vi trenger stemmer som skiller seg ut, som utfordrer den brede enigheten, også når det er snakk om Midt-Østen og abort. Debatten dør uten andre stemmer. Hvis KrF skal ha en plass i norsk politikk, må partiet ha noe å melde.

Det er ikke sikkert det blir flere stemmer av sånt. Men debattene blir bedre. KrF spiller en viktigere rolle når partiet er smalt og tydelig enn når det er bredt og utvannet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder