BØR FÅ UTDANNELSE: Norske imamer. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

Kommentar

Gi imamene utdannelse

Det er på tide med moderne religiøse ledere for å avløse gårsdagens bakstrevere.
  • VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

- Gi imamane en gulrot, skrev samfunnsdebattant Umar Ashraf i gårsdagens VG. Han fortalte om en barndom med vold på koranskolen og imamer som forkynte en patriarkalsk, kjønnsdiskriminerende islam. Ashraf går inn for at imamer i Norge skal få utdannelse for å forkynne en mer tolerant variant av trosretningen i tråd med norsk lov og majoritetens normer. Slik var det altså ikke alltid i Ashrafs oppvekst. Han forteller om et problematisk verdisyn med forkynnelse av kjønnsdiskriminerende, gammeldags tro i utakt med lovverket og samfunnssynet. Et problem er manglende imamutdannelse og ustrakte maktkamper om å få tilsette imam, som gir rett til oppholdstillatelse i Norge.

Nå finnes det selvsagt mange fredselskende, liberale imamer som aldri bruker vold. Men forslaget om en utdannelse er likevel på sin plass. Når dette ikke har blitt noe tidligere, har det blant annet vært fordi fremtredende norske muslimer har sagt nei. Argumentet har vært at norske muslimer tilhører mange ulike trosretninger. Det gjør det vanskelig å skape en utdannelse troende stiller seg bak.

Og det er klart initiativet ikke blir noe av uten at det norsk-muslimske miljøet vil det. Men nå er det åpenbart at mange norske muslimer ønsker seg mer moderne imamer. Ashraf tar til orde for at Islamsk Råd bør stå sentralt i arbeidet med å lage en utdannelse. Og den brede paraplyorganisasjonen er et godt utgangspunkt, den fungerer allerede som samlingspunkt for en rekke ulike muslimske menigheter. Og det må være i Islamsk Råds interesse å holde seg med moderne imamer for å intensivere arbeidet mot ekstreme, religiøse fortolkninger.

Når forslaget tidligere er blitt avvist har det også handlet om at det er for tidlig, slik Linda Alzaghari i Minotenk har ment. Alzaghari ser for seg at utdannelsen er mer realistisk en gang i fremtiden, for unge muslimer vokst opp i Norge med felles referanser. Og hun kan nok ha rett i at imamer av den gamle skole kan være vanskelige å snu, både når det gjelder å snakke norsk, samling på tvers av bakgrunn og kjennskap til norske normer. Men nettopp derfor er dette på tide nå. Andregenerasjon er i ferd med å bli godt voksne. Det er på tide å berede grunnen for nye, moderne religiøse ledere klar til å avløse gårsdagens bakstrevere.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder