Leder

VG mener: Terroren i København er rettet mot oss alle

Av VG Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over fem år gammel

Foto:Tegning: ROAR HAGEN,VG

Skuddene i København ryster oss alle dypt. Anslaget mot kulturhuset hvor den omstridte svenske konseptkunstneren Lars Vilks var en av innlederne på et ytringsfrihetsarrangement, kan vanskelig oppfattes som noe annet enn et terrorangrep.

Vilks har i ulike sammenhenger fremstilt profeten Muhammed på måter som har provosert mange muslimer. Ytterliggående islamister har tidligere forsøkt å ta livet av ham, og terrornettverket Al-Qaida skal ha utlovet en dusør på 100 000 dollar til den som klarer det.

Ved siden av den danske karikaturtegneren Kurt Westergaard er Lars Vilks et hovedmål for islamistiske terrorister. Tidligere angrep på dem begge og ikke minst den grufulle nedslaktingen av redaksjonsmedlemmer i det franske satiremagasinet Charlie Hebdo, har vist at de mørke krefter som vil ta dem av dage både har evne og vilje til å gjennomføre slike umenneskelige gjerninger. De skyr ingen midler og er så forblindet at de i ytterste konsekvens er rede til å gå i døden for å gjennomføre terror mot sivile.

Drap og drapsforsøk er forkastelig i seg selv. Aksjonene mot Charlie Hebdo, Westergaard og Vilks har imidlertid en skremmende tilleggsdimensjon; det er angrep på enkeltpersoner som har benyttet seg av sin menneskerett til å ytre seg fritt.

Ytringsfriheten er en hovedpilar som hele vårt samfunn er tuftet på. Å drepe eller true med å drepe folk som ytrer seg, er en trussel mot oss alle. Ytringsfriheten er ikke bare en vestlig verdi. Den er universell. Derfor må vi hegne om denne friheten. Mister vi den blir vi ufrie. Da forvitrer demokratiet.

Terroristenes mål er å destabilisere samfunnet. Metoden er å skape og spre frykt. Den kan bli lammende nok. Når frykten for terror også utløser fysiske hindre i sivilsamfunnet, når vi pålegger oss selv sikkerhetsforanstaltninger og reaksjoner som begrenser vårt handlingsrom, har terroristene vunnet en delseier.

Den skal vi ikke gi dem. Vi skal fortsette våre liv som før.

Samtidig skal vi ikke være naive. Vi må gjøre politi og spesialtjenester enda bedre i stand til å overvåke og analysere potensielt farlige miljøer – uten å bryte med rettsstatens grunnleggende prinsipper. Men vi skal også holde våre hoder kalde og huske at ekstremistene kun har støtte for sitt tenkesett og sine ugjerninger i det marginale miljøet de selv er en del av.

Vi må også huske at muslimer verden over i det store og hele tar dyp avstand fra de islamistiske terroristene, og at religiøse ledere gang etter gang slår fast at slike drap i profetens navn er i strid med islam.

Vi må huske at det oss mot dem; terroristene mot alle oss andre, enten vi er kristne, jøder, muslimer eller tilhører andre livssyn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder