Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, her under muntlig spørretime på Stortinget. Foto:Fredrik Varfjell,

Leder

Anundsens snikinnføring

Det har gått av flere vådeskudd etter at det ble innført midlertidig bevæpning av politiet i fjor høst.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL
At vi er i ferd med å innføre permanent bevæpning av norsk politi, uten en grundig politisk behandling, er en skandale.

Men justisminister Anders Anundsen (Frp) har ikke informert om dette, hverken til offentligheten eller i sine redegjørelser til Stortinget. Leder i justiskomiteen på Stortinget, Aps Hadia Tajik, spør gjennom VG hva Anundsen holder på med. Hun mener både vådeskuddene og Anundsens taushet om dette gir grunn til uro. Det er en uro vi deler.

Les også: Hadia Tajik krever svar

Vi nærmer oss et punkt der bevæpningen må sies å ha blitt permanent. Terrortrusselen forsvinner ikke. Det er ikke noe som tyder på at virkeligheten blir annerledes enn den virkeligheten Anundsen og politiet opprinnelig begrunnet dagens midlertidige bevæpning med. Derfor må opposisjonen med Tajik i spissen enten godta at den midlertidige bevæpningen blir permanent, eller utfordre selve argumentasjonen fra Anundsen og hans departement.

Det er i utgangspunktet vanskelig å gå mot politiets faglige anbefalinger i en sak som dette. Men samtidig vet vi at spørsmålet om permanent bevæpning har vært omstridt internt i politiet, og at de tunge fagmiljøene som har arbeidet grundig med dette spørsmålet gjennom flere år, alltid har vært klare i sine anbefalinger mot bevæpning. De viser blant annet til at det i land med bevæpnet politi er flere skader, og flere tapte liv i forbindelse med politiaksjoner. Og de viser til at den norske ordningen med fremskutt lagring i politibilene gir politiet rask og effektiv tilgang på våpen når de får behov for det.

Skartveit kommenterer: Justisministerens våpenkupp

Vi vet også at Politiets sikkerhetstjeneste, da den kom med trusselvurderingen som utløste den midlertidige bevæpningen som ble innført i november i fjor, ikke kom med noen anbefaling om bevæpning. Landets 27 politimestre var heller ikke konsultert før politidirektøren og justisministeren kunngjorde sin beslutning. Flere av politimestrene har ytret seg kritisk til beslutningen og til prosessen i forkant.

At vi er i ferd med å innføre permanent bevæpning av norsk politi, uten en grundig politisk behandling, er en skandale. Det er flertall i Stortinget mot generell bevæpning av politiet. Fremskrittspartiet har som eneste parti i mange år kjempet for generell bevæpning. Når Anundsen unnlater å fortelle om vådeskuddene, forsterker det mistanken om at han misbruker dagens trusselbilde til å få gjennomført Frps mangeårige hjertesak. Denne saken er for stor og viktig til at statsråder kan kjøre solospill.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder