Leder

VG mener: Uansvarlig klimaskepsis

Klimaskeptikernes vindmøllekamp mot vitenskapelige fakta er en oppvisning i uansvarlighet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Det er legitimt å mislike informasjon. Til alle tider har mennesker motsatt seg ny viten, og kjempet mot kunnskap som man personlig finner ubehagelig å akseptere.

Historien er full av vitenskapsmenn som har fremmet teorier og innsikt basert på studier og bevis, men som samtiden har avvist fordi analysene har vært altfor brysom å innrømme. Mye av motstanden mot faglig funderte erkjennelser har vært maktpolitisk, fordi det har rokket ved religiøse dogmer, eller fyrstens kontrollbehov.

Mange av de selvoppnevnte klimaskeptikerne i vår tid synes å slutte seg til de antivitenskapelige bevegelsene av samme grunn. Vi så det med Donald Trump i den amerikanske presidentvalgkampen, og vi ser det her hjemme med en gryende splittelse i Frp, der en fraksjon anført av Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde fornekter ekspertenes fagkunnskap.

VG mener: Norsk klima-seier

Stortingsrepresentant Henrik Asheim (H) karakteriserte i NRKs Politisk kvarter mandag morgen denne Frp-falanksen som et forsøk på å ta lederskapet i et «Folk flest mot fakta», hvor man kan se vekk fra informasjon man ikke liker. Han mente Frp-opprørerne i så måte fór med «Trump-aktig argumentasjon», av typen «jeg hører hva forskerne sier, jeg ser hva fakta forteller, men jeg liker det ikke, og velger å tro noe helt annet».

I likhet med Asheim på NRK i går var statsminister Erna Solberg veldig tydelig i sin halvårlige pressekonferanse forrige uke: Regjeringens samarbeidserklæring, herunder klimaforpliktelsene, står fjellstøtt, uavhengig av fløykamper i Frp. Medlemmer av det samarbeide regjeringspartiet, endog dets statsråder, står fritt til å synes at klimaendringene ikke har noe med menneskeskapte utslipp å gjøre. Men som regjering har Erna Solberg og hennes ministre ved Kongens bord signert Parisavtalen og EUs 2030-mål.

VG-kommentar: «Ikke så vanskelig å forstå Erna»

Denne Regjeringen og kommende regjeringer, uansett partitilknytning, har forpliktet Norge for mange år fremover, til å følge de internasjonalt omforente klimatiltakene. Dette er avtaler som baserer seg på den overveldende entydige forskningen hvor funn og konklusjoner viser at menneskeskapte utslipp påvirker miljøet negativt, og at klimaendringene må møtes med endret menneskelig atferd.

Ved uetterrettelig fremstilling av klimaforskningen og i særdeleshet konspirasjoner om hvor korrupt og faglig svakt FNs klimapanel er, kan Tybring-Gjedde og Carl I. Hagen sikkert appellere til enkeltvelgere som deler dette verdensbildet. Men mest av alt oppnår de å forsure samarbeidsånden i Frp og undergrave det pågående regjeringsprosjektet.

* * *

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder