SA NEI: Politimester Jon Steven Hasseldal i Øst politidistrikt. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Nazimarsjen i Fredrikstad

Politiet i Fredrikstad opplyste fredag at de hadde snudd i saken om demonstrasjonstillatelse for nynazistgrupperingen «Den nordiske motstandsbevegelsen», og vil nå ikke la dem gjennomføre markeringen.

VG Leder
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Politiet begrunner tilbakekallingen av tillatelsen med frykt for ordensforstyrrelse. Det var tillyst tilreisende motdemonstranter fra hele landet. «Arrangementet medførte en uakseptabel skaderisiko for publikum, bygninger, kjøretøy og gjenstander», sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt til NTB.

Vi har tiltro til at politiet gjør de rette risikovurderinger i saker som dette. «Den nordiske motstandsbevegelsen» er med egne ord «en revolusjonær nasjonalsosialistisk kamporganisasjon», altså en rendyrket naziorganisasjon, som er startet i Sverige, og som med den tillyste demonstrasjonen ville holde sin første større markering i Norge. Det er lett å vemmes over navnet, det politiske målet, og den konkrete parolen de ville marsjere under i Fredrikstad: «Knus homolobbyen».

Samtidig er det verdt å merke seg at «Den nordiske motstandsbevegelsen» oppnår en slags seier ved at tillatelsen blir trukket tilbake. De ser det som en innrømmelse fra politiet, og det norske storsamfunnet, på at ytringsfriheten ikke gjelder for dem. Den store oppmerksomheten de har fått gjennom alle kontroversene rundt arrangementet er vel så mye verdt, som om en liten gruppe nynazister hadde fått marsjere gjennom gatene uforstyrret.

Vi vil derfor henstille til alle grupper som ønsker å hindre spredningen av ekstreme holdninger og nazistisk tankegods, om å nøye vurdere hvilke virkemidler de tar i bruk når de skal protestere mot demokratiets fiender. Når ytringsfriheten settes under press fra både religiøse og politiske ekstreme grupperinger, kan det være fristende å spørre seg hvorfor disse grupperingene skal kunne nyte godt av den samme ytringsfriheten. Til syvende og sist blir dette et nullsumspill, hvor det liberale demokratiets idealer blir den tapende part.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder