KRITISK: - Fastlegeordningen er i en alvorlig situasjon. Vi nærmer oss bristepunktet, skriver Marit Hermanen, president i Legeforeningen.

Debatt

Fastlegeordningen slår sprekker

Nesten halvparten av landets fastleger vurderer å slutte innen fem år, gitt dagens situasjon. Dette er kun ett av flere alvorlig funn i fastlegeundersøkelsen Trønderopprøret la frem denne uken.

OGSÅ KRITISK: Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Thomas Barstad Eckhoff

MARIT HERMANSEN, president i Legeforeningen og TOM OLE ØREN, leder i Allmennlegeforeningen.

Svarene bekrefter bildet og historiene våre medlemmer forteller oss. De mener de har for lite tid til å gjøre alle oppgavene på en like god måte. Mange drar hjem med følelsen av at de ikke strekker helt til for sine pasienter. 

Fastlegeordningen, grunnmuren i hele helsevesenet, har begynt å slå sprekker. Tjenesten står for omtrent 90 prosent av alle medisinske konsultasjoner. Rakner den, får det store konsekvenser. Ikke bare for pasientene på listen, men for hele samfunnsøkonomien.

les også

Stortinget krever flere fastleger

Trønderopprørets undersøkelse er nok et bevis på at fastlegeordningen er i en alvorlig situasjon. Vi nærmer oss bristepunktet. Hver eneste helsepolitiker vi møter, er enig om utfordringene i fastlegeordningen og at noe må skje. Hvor mye bevis må legges på bordet før dette går opp for regjeringen og KS? Hvor mange undersøkelser, rapporter og evalueringer må til, før vi faktisk setter i gang tiltak?

VGs nasjonale kartlegging viste at halvparten av landets kommuner hadde problemer med å rekruttere fastleger. For noen få uker siden, samlet ti av landets største kommuner seg. De meldte at situasjonen har forverret seg dramatisk bare siden i fjor sommer. Denne uken slo kommuneoverlegen i Kristiansand alarm. Siste utlysning viser at kommunen ikke lenger får kvalifiserte søkere til sine fastlegehjemler. Fra å være en kommune med stabil rekruttering, har situasjonen brått endret seg til det stikk motsatte. Kristiansand har blitt et av de mange eksemplene på hvor raskt rekrutteringstørken sprer seg.

Helsedirektoratets tidsbruksundersøkelse viser at en fastlege i snitt jobber nesten 60 timer i uken. En av ti jobber mer enn 75 timer hver uke. Til tross for en arbeidsuke som blir stadig lengre, legges det i dag fortsatt opp til overføring av enda flere oppgaver til fastlegene. Men ingen planlegger at det skal følge med ressurser til å faktisk løse alle oppgavene på en god måte.

les også

Fastlegemangel i Tromsø og Bergen

Helsebarometeret, en helsepolitisk undersøkelse utført av Kantar, slår fast at det viktigste for pasienten i møte med fastlegen er kontinuiteten i lege-pasientforholdet og at legen har god nok tid. Dette er kjerneverdier som kan gå tapt, hvis vi ikke lenger får søkere til fastlegestillingene. 

Skal vi berge fastlegeordningen, sier det seg selv at vi må handle . For å lykkes med å bedre rekrutteringen til yrket og hindre frafall, må vi få på plass en helhetlig styrking av selve tjenesten. Legeforeningen forventer handlekraft og foreslår følgende grep:

les også

Tøffe jævler gråter også!

  • Listelengden må ned og finansieringsmodellen må justeres. På den måten får hver fastlege mer tid til sine pasienter
  • Unge fastleger må få et grunntilskudd når de etablerer seg. Slik får de den forutsigbarheten de er avhengige av ved oppstart
  • En målrettet satsing og tilrettelegging for spesialisering av minst 500 allmennleger årlig (ALIS). Da gir vi de som skal inn en trygg rute på vei til fastlegeyrket

Tiltakene krever et etterlengtet og helt nødvendig økonomisk løft. Vi forventer derfor at det nå satses på fastlegeordningen og at dette blir tydelig i de neste helsebudsjettene. Legeforeningen kommer ikke til å gi seg på dette i de ukene og månedene vi har foran oss. Den innsatsen gjør vi på vegne av våre pasienter, fastlegene som står på hver dag og de som skal inn i fastlegeyrket. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder