SVARER: - Jeg kan love at TV 2 tar ansvaret som følger med et allmennkringkaster-oppdrag på største alvor. Det er fristende å spørre hvordan Discovery har tenkt å bidra, skriver Sarah Willand. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Debatt

TV 2 svarer på kritikken: - Skivebom fra Discovery

Stortinget og regjeringen har de siste to årene arbeidet for å sikre at Norge fortsatt skal ha to allmenkringkastere. Et bredt politisk flertall anser dette som helt sentralt for mediemangfoldet og demokratiet, mens Discovery forsøker å redusere det til en lek med penger.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

SARAH C. J. WILLAND, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2

Påstandene og beskyldningene som Discovery gjentar nok en gang i VG-kronikken «TV 2 leker med folks skattepenger», viser først og fremst at kronikkforfatteren enten har glemt hva dette handler om, eller rett og slett vil underslå realitetene. 

Avtalen om kommersiell allmennkringkasting er ikke et arbeidsuhell eller en misforståelse, og langt mindre en lek. Den er tvert imot et nøye gjennomtenkt svar på en viktig utfordring i kjernen av det norske demokratiske systemet: Hvordan bevarer vi et mangfold av uavhengige norske medier. 

les også

TV 2 leker med folks skattepenger

Den lange prosessen, som vi forhåpentligvis snart kan sette et punktum for, er igangsatt av stortingspolitikerne. Stortinget ønsker å beholde mediemangfoldet og konkurransen som Norge har nytt godt av i 26 år. De har derfor sendt en klar bestilling om at de vil at dette skal fortsette, også på kringkastingsområdet. Siden vedtaket ble gjort i mars 2017, har regjeringen jobbet med å finne en modell som ivaretar både Stortingets ønske og hensynet til EØS-reglene. Det har de ikke gjort med antakelser, med med Norges dyktigste fagpersoner.

Discovery har hele tiden vært motstander av kommersiell allmennkringkasting. I et siste desperat forsøk på å diskreditere det som har vært en lang og svært grundig prosess, gjør de et stort poeng ut av at vesentlig informasjon er holdt unna allmennheten. 

les også

«Senkveld» på TV 2 felt i PFU

Det er selvsagt ikke riktig, ei heller mulig. Det er strenge krav til innkjøp av viktige samfunnstjenester fra private aktører. Myndighetene har lang erfaring med slike prosesser. Med noen få unntak er alle dokumenter som er utvekslet mellom TV 2 og staten offentliggjort. Det eneste TV 2-konkurrenten Discovery ikke har fått se, er TV 2s budsjetter. Det er gode grunner til at en konkurrent ikke får fullt innsyn i dem. Men myndighetene har selvsagt fullt innsyn. Det viktige her er at TV 2 er pålagt svært detaljerte krav til dokumentasjon av merkostnadene, og det vi leverer vil bli underlagt streng kontroll fra Medietilsynet og deres ekspertrådgivere. 

TV 2 vil derfor ikke få en eneste krone utbetalt som kompensasjon, uten at dette er veldokumentert og etterprøvbart. Staten gir ikke bort penger – og de gir definitivt ikke bort penger i en så viktig sak som dette. 

les også

Medietilsynet: Konkurransen fra NRK ikke årsaken til at andre medier sliter

Discovery er en kommersiell aktør, som vet å maksimere lønnsomheten. Det er derfor de la ned sine nyhetssendinger på TVNorge. Og det er derfor de sender alle de andre «norske» Discovery-kanalene fra England, slik at de kan hente hundrevis av millioner i reklameinntekter fra ulovlige pengespill. Så når Discovery hevder at omfattende allmennkringkastingsforpliktelser ikke koster noe ekstra, er det vanskelig å ta dem på alvor. Det er selvsagt helt feil.

Å levere et bredt allmennkringkasteroppdrag i konkurranse med NRK koster. Når ingen andre riksmedier enn TV 2 har hovedkontor og nyhetsredaksjon utenfor Oslo, er det også fordi det koster. Men uansett hvor mye det koster, får vi bare kompensert de faktiske merkostnadene. Koster det mer enn 135 millioner kroner i året, må TV 2 ta regningen selv.  Skulle det vise seg at Discovery har rett i sine spekulasjoner om at det «egentlig» er lønnsomt å drive kommersiell allmennkringkasting, vil det ikke bli utbetalt noen kompensasjon til TV 2 overhodet. Det er hele poenget med dokumentasjonskravene.

les også

Medietilsynet klar med rapport om NRKs innhold på nett

Mediemangfoldsutvalgets utredning viser at mediemangfoldet i Norge er truet. Ett av tiltakene som ble anbefalt for å opprettholde konkurranse til NRK, var å lyse ut en ny avtale om kommersiell kringkasting. Når Stortinget snart skal behandle stortingsmeldingen om mediemangfold er forhåpentligvis dette tiltaket på plass. Men det er ikke tilstrekkelig. Skal vi bevare mangfold av uavhengige medier i Norge, lokalt og nasjonalt, trenger vi en offensiv og fremtidsrettet mediepolitikk. Vi trenger uavhengige norske medier som er beredt til å ta samfunnsansvar. 

Jeg kan love at TV 2 tar ansvaret som følger med et allmennkringkaster-oppdrag på største alvor. Det er fristende å spørre hvordan Discovery har tenkt å bidra. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder