GJENGKRIMINALITETEN: – Dette er komplekse utfordringer, og vi er opptatt av bred tilnærming der også andre etater må tungt inn, skriver politimesteren i Oslo. Foto: Privat / Privat

Debatt

Oslo-politiet satser på trygghet for innbyggerne

Den pågående innsatsen i Oslo sør er en av våre høyest prioriterte oppgaver. Det har den vært lenge, og dette må vi stå i over lang tid.

HANS SVERRE SJØVOLD, politimester

Hans Sverre Sjøvold. Foto: Trond Solberg

Den siste tiden har Oslo politidistrikt fått mye medieomtale etter VGs reportasjer om Young Bloods og hvordan de over en tiårsperiode gikk fra å være kriminelle unggutter, til å bli en alvorlig gjengutfordring.

Den pågående innsatsen i Oslo sør er en av våre høyest prioriterte oppgaver. Det har den vært lenge, og dette må vi stå i over lang tid. Det er komplekse utfordringer, og vi er opptatt av bred tilnærming der også andre etater må tungt inn.

Vi har tilført driftsenheten i øst, Stovner og Manglerud, 59 årsverk til forebygging, etterforskning og etterretning. De skal jobbe tett på ungdommene for kunne gå inn tidlig og hindre kriminalitet og gjengrekruttering. I tillegg er felles enhet for etterretning og etterforskning, som har en spisset innsats inn mot gjengmedlemmer, blitt tildelt seks årsverk. Snart kommer også distriktets nye nettpatrulje som blir viktig i det forebyggende arbeidet.

les også

Hasjtiltalt Young Bloods-aktør møter ikke opp i retten

Forebyggerne er ute og til stede for ungdommene, de gjør en kanskje viktigere jobb enn noen gang før.

Etterforskningsseksjonene jobber for fullt over hele distriktet. Vi har hatt pågripelser i nær samtlige skytesaker som har vært i Oslo, det er også tatt ut 30 våpen, og det er gjort fem omfattende narkotikabeslag bare siste halvår i Oslo øst og sør.

Som hovedstadspoliti har vi mange spesielle utfordringer og oppgaver. I motsetning til mediene, kan vi aldri fokusere bare på ett miljø eller én oppgave. Hvert eneste døgn håndterer operasjonssentralen og patruljene hundrevis av oppdrag, mange av dem er svært krevende der operasjonslederne må gjøre vanskelige prioriteringer. Ved siden av byens gjenger, har vi også andre miljøer og oppgaver å ivareta. Vi utfordres først og fremst på vår kapasitet til å håndtere totalen av våre oppgaver.

Som politimester har jeg over tid vært tydelig på at vi er utfordret på kapasitet til å håndtere det store spennet av oppgaver. Det økonomiske handlingsrommet er redusert de senere år, blant annet som følge av krevende oppgaver, effektiviseringskrav og øremerkinger.

Vi må ha et langsiktig perspektiv. De 30 ekstra millionene vi fikk i år, må videreføres neste år for å unngå at den prioriterte innsatsen må gå på bekostning de øvrige oppgavene og utfordringene våre – for eksempel patruljedekning i andre deler av byen, restanser og etterforskningskapasitet på andre saksområder.

les også

Oslo-mann holdt fanget i leilighet: Avkledd og påsatt hundehalsbånd

Oslo politidistrikt har jevnlig rapportert til våre overordnede om ressursutfordringene, og har løpende dialog med politidirektoratet og justisdepartementet. Denne er ubetinget positivt.

Reformen har også fått kritikk i medienes dekning, som om det er reformens skyld at vi står i disse utfordringene nå. Utfordringene var til stede en god stund før ny organisering av Oslo politidistrikt og startet neppe 2. mai 2017.

Vi må endre oss og rigge oss for framtida, vi må ha felles kunnskap og situasjonsforståelse, og samhandle godt på tvers av egne enheter og andre etater. Det var enighet med fagforeningene om organisering av Oslo politidistrikt.

Vi er mange ansatte i Oslo politidistrikt som hver dag legger ned mye arbeid for å løse distriktets utfordringer. Vi står på banen hver dag og ser framover. Reformen var nødvendig. De siste ukers hendelser har gjort meg enda mer overbevist.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder