SLÅR TILBAKE: – Det er useriøst av Arbeiderpartiet å si at vi vil spare penger på helsetjenesten. Vi har styrket sykehusbudsjettene hvert eneste år i regjering, skriver helseministeren. Foto: Annemor Larsen / VG

Debatt

Menneskene, ikke pengene

Aps Ingvild Kjerkol sier hun er opptatt av mennesker. Det er vanskelig å forstå, for det eneste hun skriver om er penger.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

BENT HØIE, helseminister (H)

I et innlegg i VG 12. juli skriver Ingvild Kjerkol fra Arbeiderpartiet at regjeringen er mer opptatt av milliarder enn av mennesker. Det er selvsagt helt feil! Mennesket er politikkens mål, samfunnet er til for å trygge det enkelte mennesket.

Alle reformer og tiltak vi har gjennomført har handlet om menneskene, og det har gitt resultater.

Flere har fått hjelp, og det står færre folk i helsekø. Vi har fått ned ventetidene med 16 dager fra 2013 til 2018. Antall behandlinger har økt med 1,6 millioner fra 2012 til 2017. Arbeiderpartiet lovet 1 million flere behandlinger. Dette har vi altså overoppfylt. 

les også

Ingvild Kjerkol: – Regjeringen tenker mer på milliarder enn på mennesker

Med reformen Fritt behandlingsvalg har vi gitt økt valgfrihet til pasientene. Vi ser at stadig flere benytter seg av muligheten til å velge seg til den institusjonen som de mener har det beste tilbudet.

Vi har innført nye måter å jobbe på som innebærer at pasientene får rask og forutsigbar behandling og at fagfolkene får brukt kompetansen sin på en bedre måte.

Et eksempel på det er pakkeforløp for kreft. Vi har også lagt fram de første pakkeforløpene for hjerneslag. I år innfører vi pakkeforløp for psykisk helse og rusbehandling og vi jobber med pakkeforløp på flere andre områder.

Det er useriøst av Arbeiderpartiet å si at vi vil spare penger på helsetjenesten. Vi har styrket sykehusbudsjettene hvert eneste år i regjering.

Gjennom fem budsjetter har vi lagt til rette for en samlet aktivitetsvekst i sykehusene på 11,9 prosent. Det er mer enn hva Arbeiderpartiet klarte å legge til rette for gjennom åtte år i regjering.

Bevilgningene gir mer pasientbehandling, nye medisiner og store investeringer.

De ansatte i helsetjenesten gjør en fantastisk innsats. De sørger for gode helsetjenester og gjør pasienter og pårørende trygge. De gjør pasientens helsetjeneste virkelig. Det er trist å se at Arbeiderpartiet underkjenner de gode resultatene helsetjenesten leverer hver dag.

Så handler det ikke minst om å mobilisere pasientens egne ressurser. Pasienten er den største ubrukte ressursen vi har i helsetjenesten.

Det er menneskene, ikke pengene, som er de viktigste i pasientens helsetjeneste. Det er mennesker som behandles og mennesker som behandler. Vi styrker budsjettene hvert år, men det viktigste er hvordan vi får mennesker til å arbeide best mulig sammen. Her viser Arbeiderpartiet oppsiktsvekkende få løsninger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder