MINDRE KJØTT: – Forskningen er tydelig: Kjøtt må ned – frukt, grønt, belgfrukter og nøtter må opp, skriver Simen Sletsjøe i EAT. Foto: EAT

Debatt

EAT svarer på kritikken: – «Alt som før» ikke bra nok når det gjelder mat

Da EAT-Lancet-kommisjonen lanserte The Planetary Health Diet i januar hadde vi et globalt og fleksibelt perspektiv, hvor det er rom for et norsk landbruk i utvikling.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

SIMEN SLETSJØE, kommunikasjonssjef i EAT

I VG 28/1 skriver Dag H. Reksnes fra Matprat og Tor A. Ruud fra Animalia at EAT-Lancet-rapporten, der The Planetary Health Diet inngår, ikke forholder seg til realitetene. Men det gjør den.

Vi er stolte over debatten, og vi deltar gjerne i et ordskifte med norske kjøttprodusenter. Men vi kan ikke begrense debatten til å kun handle om Norge. EAT diskuterer hva forskningen sier om vår felles fremtid, i verden som helhet. Vi ser at norsk kjøttproduksjon har bedre klimaavtrykk enn andre lands produksjon, men vi analyserer og agerer globalt.

les også

Ut mot EAT-rapport: – Ha et variert kosthold, med kjøtt!

EAT-Lancet-kommisjonen har en global analyse som anerkjenner varierte utfordringer og muligheter fra land til land. The Planetary Health Diet kan følges under lokale forhold for lokal ressursutnyttelse. Kostholdet er fleksibelt og kan tilpasses lokale forutsetninger og kulturer.

Norske bønder gjør en utmerket jobb på et begrenset areal lite egnet for korn og grønt. Miljøinnsatsen til norske kjøttprodusenter skal nok også applauderes. Vi anerkjenner det, akkurat som vi anerkjenner at norsk kosthold har norsk opphav. Men jorda tåler rett og slett ikke at alle i verden begynner å spise som nordmenn. Vi må forholde oss også til det globale bildet og innse at også vi må endre oss.

«Inntil videre forholder vi oss til norske kostråd for god helse», skriver kjøttbransjens representanter. Det kan vi ikke lenger. «Inntil videre» betyr at alt skal være som før. EAT-Lancet-kommisjonen viser at «alt som før» hverken vil oppfylle Paris-avtalens mål eller begrense epidemien av kostholdsrelaterte sykdommer.

les også

Odelsjente om Gunhild Stordalens rapport: – En halvering av kjøttforbruket vil ikke skje på min gård!

Vi ser frem til å bidra til oppdaterte kostholdsråd som også inkluderer bærekraft, både i Norge og verden. Kun dager etter at vår rapport ble lansert, kom Canada med nye råd. De anbefaler et sunt og bærekraftig kosthold som nesten er identisk med The Planetary Health Diet: Mer planter – mindre kjøtt. Vi forventer at flere land følger etter.

Om metode: EAT-Lancet-kommisjonen bruker en fleksibel modell som kan tilpasses endringer i fremtidens produksjon. Når storfekjøtt produseres på en bedre måte, vil det gjenspeiles i modellen. For øvrig er våre metoder transparent og utførlig beskrevet i rapportens tillegg.

Vi hilser Matprat, Animalia og resten av kjøttbransjen velkommen i debatten om nytt kosthold. Vi forventer ikke at de uten videre slutter seg til forslag om å redusere kjøttforbruket. Men forskningen er tydelig: Kjøtt må ned – frukt, grønt, belgfrukter og nøtter må opp.

Her ligger det muligheter for et innovativt norsk landbruk. En rapport har anslått at en omlegging av landbruket kan gi verden sytti millioner nye jobber innen ti år. La noen av disse være norske.

Dersom norske kjøttprodusenter er bekymret for at de blir «fremstilt som bakstreversk og som klimafornektende kjøttlobbyister i forsvarsposisjon», så er vårt beste råd å ikke oppføre seg som nettopp det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder