– Vi foreslår et nytt kompetansemål i læreplan i historie der elever skal gjøre rede for hvilken rolle trepartssamarbeid har hatt for utviklingen av arbeidslivet og velferdsstaten, skriver lederne i LO og NHO.

Debatt

Arbeidsliv må bestå som tema i skolen

Skal ikke norske elever lære om det organiserte arbeidslivet?

HANS-CHRISTIAN GABRIELSEN, leder i LO
OLE ERIK ALMLID, konst. adm. dir i NHO

Nye læreplaner er under utvikling, og arbeidslivets plass i skolen ser ut til å bli kraftig svekket. NHO og LO er opptatt av at elever skal få lære om det norske arbeidslivet. Vi har derfor flere gode forslag til hvordan vi kan styrke dette som tema i skolen. 

For å gjøre en lang historie kort: Det er bred enighet om at måten vi har organisert arbeidsliv og samfunn i Norge, har gitt gode resultater i form av høy sysselsetting, omstillingsevne og produktivitet, og et arbeidsliv med høy læring. Kjernen i den norske samfunnsmodellen ligger i arbeidslivet, der velorganisert arbeidsliv og trepartssamarbeid er de mest grunnleggende særtrekkene. Lønnsdannelsen og sentrale deler av den økonomiske politikken hviler på at vi har organiserte parter i arbeidslivet. Kunnskap om dette er viktig for å forstå hvordan det norske samfunnet har kunnet vokse fram til ett av verdens beste land å bo og leve i. Kunnskap om arbeidslivet øker relevansen i utdanningene. Det kan gi mer motiverte elever, og elever som er bedre forberedt til å tre inn i et krevende arbeidsliv. 

les også

Kronikk: Slutt med utdanningssnobberiet

I utkastet til læreplaner innen samfunnsfag er det foreløpig ingen foreslått tekst som omhandler arbeidslivet og organiseringen av det. Rett skal være rett: det står at arbeidsliv er et av temaene som er tiltenkt en plass, men i hvilken form og med hvilket språk? For samfunnskunnskap på VGS er det ingen punkter om arbeidsliv. Vi spør oss: Skal ikke elever i videregående opplæring lære om arbeidsliv i det hele tatt?

Vi foreslår noen konkrete endringer som vi mener vil forbedre læreplanene innenfor samfunnsfag. Å ramse opp kompetansemål i et leserinnlegg er kanskje tørt tenker du, men dette handler om å forstå en av de aller viktigste bærebjelkene i samfunnet vårt. Så, her kommer det:

Etter 4. trinn må læreplanen i samfunnsfag justeres slik at elever skal utforske og samtale om historiske forutsetninger om arbeids - og næringsliv, og vurdere hvordan arbeid og økonomi påvirker livssituasjonen til den enkelte. Etter 7. trinn foreslår vi at elever skal kunne gjøre rede for hovedtrekk i utviklingen i det norske arbeidslivet og hva som kjennetegner det organiserte arbeidslivet. Etter 10. trinn bør dette forsterkes til drøftelse om viktige sider ved forholdet mellom økonomi, samfunn og arbeidsliv. Vi foreslår også et kompetansemål i samfunnskunnskap der elever skal drøfte viktige sider ved arbeidslivets betydning i samfunnet og hvilke roller partene i arbeidslivet spiller i denne sammenheng.

les også

Nærmere lærernorm-målet

Sist, men ikke minst, historien: Vi foreslår et nytt kompetansemål i læreplan i historie der elever skal gjøre rede for hvilken rolle organisasjonene i arbeidslivet og trepartssamarbeid har hatt for utviklingen av arbeidslivet og velferdsstaten.

Vi håper og har tro på at dette kan være til nytte for utdanningsdirektoratet og læreplangruppene for samfunnsfag og historie. Det ville vært veldig synd om arbeidsliv falt ut som tema i den norske skolen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder