Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Helleland: Jobb og inkludering er resepten mot fattigdom

SVs Kari Elisabeth Kaski retter skytset mot regjeringens innsats mot ulikhet og barnefattigdom i VG 23. august. Kaski må ha sovet i timen når hun hevder at denne regjeringen ikke tidligere har vært opptatt av ulikhet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

LINDA HOFSTAD HELLELAND, barne- og likestillingsminister.

Les Kaskis kritikk her.

Ett av hovedmålene i vår regjeringserklæring er å redusere fattigdom. For mange rammes av fattigdom og utenforskap, uten mulighet til å skape sitt eget, gode liv. Derfor står også bekjempelse av barnefattigdom høyt på vår agenda. Skal vi bekjempe fattigdom må vi ta tak i roten til at mange barn og familier har lav inntekt, nemlig at foreldrene ikke er i jobb.

les også

Vil regjeringen redusere forskjellene i Norge?

Det er bekymringsfullt at andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har økt siden 2001. Barn som har innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppen. Økningen de siste årene har hovedsakelig skjedd blant barn med innvandrerbakgrunn. Å få mødrene med innvandrerbakgrunn ut i arbeid, er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom. 

les også

Norske tilstander

Da må vi sikre god integrering, sørge for at flere inkluderes i arbeidslivet og forebygge at fattigdommen går i arv. Derfor styrker vi introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og innvandrere, slik at de kan komme raskt i arbeid eller utdanning. 

Vi trenger også umiddelbare tiltak, slik at flest mulig barn, uavhengig av foreldrenes lommebok, kan delta på ferie- og fritidsaktiviteter. Når vi i 2018 gir 270 millioner kroner til den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom, er det en historisk satsing.

Kaski tar til orde for å øke barnetrygden for å motvirke fattigdommen blant barnefamilier. Jeg tror ikke det er riktig medisin. Vi trenger mange og målrettede tiltak mot fattigdom. Her er regjeringen allerede godt i gang, blant annet gjennom gratis kjernetid til flere barn, forsøk med gratis barnehage og SFO for barn fra familier med lavinntekt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder