SVARER: Karen Kvalevåg er generalsekretær i Norges idrettsforbund. Foto: Caroline Dokken Wendelborg/ NIF

Debatt

NIF: Hva legger idretten selv i begrepet aktivitet?

I Riksrevisjonens rapport om Kulturdepartementets forvaltning av spillemidlene til Norges idrettsforbund (NIF), fremkommer det at NIFs rapportering om administrasjon og aktivitet ikke er godt egnet til å si hvor mye som går til aktivitet - og hvor mye som går til administrasjon. Det er på høy tid å klargjøre hva idretten selv legger i begrepet aktivitet.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

KAREN KVALEVÅG, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Hva slags aktivitet har etter Riksrevisjonens mening blitt skadelidende gjennom en styrking av idrettsorganisasjonens forvaltningsfunksjoner? Bør man i mindre grad tilrettelegge for idrettslig aktivitet?

I den organiserte idretten er det kun idrettslagene og særforbundene gjennom toppidrettssatsingen som utøver idrettslig aktivitet. Øvrige oppgaver i NIF, særforbund og idrettskretser handler om å tilrettelegge for å oppnå mest mulig idrett og best mulig rammevilkår for den organiserte idretten i Norge, inkludert vilkår for frivilligheten.

les også

Leier ut tennisanlegg og hever milliongevinst - nå reagerer Kulturdepartementet

Forvirringen rundt aktivitetsbegrepet kan skyldes en manglende forståelse for hvordan norsk idrett er organisert og samhandler. I en medlemsorganisasjon er det selvsagt å legge til rette for medlemmenes aktivitet. Det er ikke synonymt med «å spille fotball eller å gå på ski».

I vår medlemsorganisasjon anvendes et utvidet aktivitetsbegrep. Vi har medlemmer som utøver idrett, og vi har medlemmer som tilrettelegger for idrettsutøvelsen. Tilrettelegging handler om anlegg, kompetanse, frivillig innsats og samordningsoppgaver i den organiserte idretten.

les også

Særforbund lønner generalsekretæren med penger øremerket barn, unge og funksjonshemmede

Tildeling av spillemidler til NIFs sentraladministrasjon skal ikke anvendes for å utøve idrettslig aktivitet, tvert om. Midlene skal benyttes for å utvikle og drifte effektive fellestjenester, samt utføre sentrale samordningsoppgaver som skal komme hele Idretts-Norge til gode. 

NIF sentralt leverer en rekke fellestjenester til norsk idrett som IT (grunnsystemer som klubbadmin, sportsadmin, resultatadmin), økonomiforvaltning og innkjøp. NIF innehar også etterspurt fagkompetanse på viktige idrettspolitiske satsingsområder som toppidrett, breddeidrett, anlegg, klubbutvikling, trenerutvikling, verdiarbeid, finansiering, juridisk veiledning og HR.

Sist men ikke minst utøver NIF politisk påvirkningsarbeid for å forbedre rammevilkårene til norsk idrett. Dette inkluderer også internasjonale forpliktelser og påvirkning i kraft av å være en olympisk og paralympisk komité. 

les også

Dette bruker vi pengene på

Pluss content

Samordning i sentralleddet bidrar til avbyråkratisering i underordnede organisasjonsledd og frigjør ressurser lokalt til å utøve mer idrettslig aktivitet og mer frivillig arbeid. Uten NIF, særforbund og idrettskretsene ville ikke norsk idrett hatt mulighet for å tilby dette mangfoldet.

Et resultat av styrket arbeid sentralt og regionalt, er gevinstrealisering lokalt. Norges idrettsforbund har ikke økonomisk overskudd, men mer idrett som viktigste resultatindikator. Tall fra nøkkeltallsrapporten viser at den oppgaven lykkes en samlet norsk idrett godt med. Aldri har så mange deltatt i norsk idrett som nå.   Samtidig er vi langt fra i mål.  

les også

Idrettsforbundets omdømme raser - fem ganger «verre» i 2018 enn i 2012

Spillemidlene utgjør ca 8,1 prosent av den totale verdiskapningen i norsk idrett og utgjorde nesten 2,6 milliarder i 2017, en økning på 67 prosent de siste seks årene. 1,4 milliarder kroner av spillemidlene ble øremerket idrettsanlegg, 603 millioner ble tildelt idrettslag gjennom lokale aktivitetsmidler og grasrotandel, mens tilskuddet til resten av den organiserte idretten gjennom NIF, herunder Olympiatoppen, særforbundene og idrettskretsene, utgjorde 686 millioner. 

Økningen i spillemidler til norsk idrett har gitt bedre rammevilkår, både hva angår tilrettelegging og faktisk utøvelse av idrettslig aktivitet. Dersom pilen skal fortsette å peke i riktig retning fremover, må grunnfinansieringen styrkes ytterligere. Det vil si støtte til anlegg, idrettslag og til resten av den organiserte idretten. På den måten vil flere delta, både som utøvere, tillitsvalgte og som frivillige i norsk idrett. Det er dette idrettslig aktivitet handler om.

Mer om

 1. Kulturpolitikk
 2. Breddeidrett
 3. Toppidrett
 4. Spill

Flere artikler

 1. Riksrevisjonen refser NIFs bruk av spillemidler: 50 mill. til tiltak for barn og unge ble brukt til NIF-lønn

 2. Norsk idretts organisering ved et veiskille: Mer aktivitet - mindre demokrati

 3. Tvedt om kritisk rapport: – Et dokument til forbedring

 4. Tvedt og NIF fikk 37 millioner mindre enn de ba om

 5. NIF-styremedlem vil stanse lederlønnsgaloppen i idretten: – Må ha magemål

Fra andre aviser

 1. Forsiktig økning i spillemidlene. Idrettsforbundet er ikke fornøyd.

  Aftenposten
 2. Riksrevisjonen kritiserer NIFs pengebruk

  Bergens Tidende
 3. Forsiktig økning i spillemidlene. Idrettsforbundet er ikke fornøyd.

  Fædrelandsvennen
 4. NIF får kritikk for pengebruken. Kan den nye rapporten få konsekvenser for Tom Tvedt?

  Bergens Tidende
 5. Vi kan ikke sitte stille og se på en utvikling som skaper idrettsglede for mange, men ikke alle

  Aftenposten
 6. NIF får kritikk for pengebruken. Kan den nye rapporten få konsekvenser for Tom Tvedt?

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no