UTFORDRER STATSMINISTEREN: – En vellykket integrering forutsetter at samfunnet stiller opp med nødvendig opplæring og arbeidspraksis. Skal vi lykkes må vi ta nye grep, skriver kronikkforfatteren. Foto: Fredrik Solstad VG

Debatt

Fjern hindre for integrering

Å få flere flyktninger og innvandrere i arbeid er ikke bare viktig for samfunnet. Arbeid er den viktigste arenaen for god integrering for den enkelte.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over tre år gammel

STEINAR J. OLSEN, daglig leder, Stormberg

Brochmann II-utvalget ble satt ned for å finne konsekvensene av fortsatt høy innvandring til Norge. Utvalget la nylig frem sin rapport hvor et av funnene var at god integrering er veldig lønnsomt, og at dårlig integrering er fryktelig dyrt. Men vellykket integrering forutsetter at samfunnet stiller opp med nødvendig opplæring og arbeidspraksis, og at den enkelte er interessert i å gripe mulighetene som kommer.

Steinar J. Olsen. Foto: Kjell Inge Søreide VG

I dag er det dessverre flere hindre som gjør det vanskelig for flyktninger å komme i jobb. Prosessen med å få innvilget arbeidstillatelse kan være svært krevende, det tar for lang tid å få bosatt flyktninger – og mange virksomheter synes det å gi flyktninger arbeid er et sjansespill. Skal vi lykkes må vi ta nye grep.

Jeg foreslår fire tiltak som kan få flere flyktninger i arbeid:

1. Kutte kontantstøtten

Kontantstøtten har overlevd seg selv, og skaper i dag mer ufrihet enn frihet. NAVs rapport viser at kontantstøtten holder mange innvandrerkvinner hjemme, og barna mister muligheten til god integrering i barnehagen. Bare i bydel Stovner mottar 55 prosent kontantstøtte, og med økt kontantstøtte blir det enda mindre attraktivt å jobbe.

VG mener: Sylvi Listhaug på rett kurs

2. Forplikte alle til bedre opplæring

Et godt språk og god kulturforståelse er helt grunnleggende for integrering. Ansvaret for opplæringen ligger først og fremst hos den enkelte og flyktningtjenesten, men samarbeidet med arbeidsgiver bør styrkes. I Stormberg har vi en målsetting om at vi skal ha minst en flyktning i jobb i hver av våre butikker. Vi har mange gode eksempler på vellykket integrering gjennom arbeidspraksis, og de har det til felles at alle parter vil og kan.

3. Forenkle prosessen med arbeidstillatelse

Å ha rett til å jobbe er en grunnleggende menneskerettighet. I dag venter mange på muligheten til å jobbe, fordi de ikke får arbeidstillatelse før etter intervju. Dersom det er sannsynlig at vedkommende får bli, bør det utstedes midlertidig arbeidstillatelse.

4. Gi arbeidsgivere forutsigbarhet

For arbeidsgivere må det være enklere og mer forutsigbart å gi jobb til flyktninger og andre som sliter med å få innpass på arbeidsmarkedet. Vi foreslår derfor fem års fritak i arbeidsgiveravgift for folk som har vært uten arbeid i mer enn to år, og 50 prosent lønnstilskudd i en toårsperiode, for arbeidstakere som har vært uten jobb i minst to år. Dagens kortsiktige lønnstilskuddsordning skaper en usikker situasjon for alle parter.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Flere av tiltakene har en økonomisk side, men om alternativet er et livslangt utenforskap kan kostnadene lett forsvares. I Stormberg har vi god erfaring med å gi flyktninger arbeid. Vi håper at flere virksomheter ser nytten i gi de som ofte faller utenfor arbeidslivet nye muligheter. Det gavner oss alle.

Hør podcast med Grete Brochmann!

http://www.vg.no/podcast/skartveit/professor-grete-brochmann-om-innvandring-og-trygd-og-om-sin-egen-kjaerlighet-til-velferdsstaten/

Som en del samfunnet har vi alle et ansvar for å lykkes med å få flere i arbeid. I Stormberg har vi jobbet målrettet for et inkluderende arbeidsliv siden oppstarten i 1998, og vi vet at arbeid er god medisin og en viktig nøkkel til integrering. Arbeid gir hver enkelt en mulighet til å skape seg et godt liv.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder