Leder

VG mener: Nødvendig med strenge regler om habilitet i offentlige byggesaker

Av VG Leder

Foto: Mariam Butt

NRK stiller et delikat spørsmål om arkitektkonkurransen for nytt regjeringskvartal var rettferdig.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over to år gammel

Grunnen er at fire firmaer på vinnerlaget Team Urbis jobbet med reguleringsplanen for området som skal bebygges. Dermed kan de ha vært med på å legge premissene for en konkurranse de selv skulle delta i.

"Det er snakk om gedigne kontrakter og private aktører på den ene siden, og et offentlig reguleringsarbeid og statlige penger på den andre.

Tidligere rektor for Arkitekthøgskolen, professor Karl Otto Ellefsen, synes saken er problematisk: «Når man lager en reguleringsplan så gir man helt konkrete føringer for den konkurransen som skal gjennomføres», fremholder han.

Ifølge informasjon NRK har fått fra Statsbygg, som er byggherre for Nye regjeringskvartalet, hadde vinneren av arkitektkonkurransen «jobbet mest for Statsbygg på prosjektet før konkurransen begynte.»

Yngve Kvistad kommenterer: «Regjeringskvartalet: Det kunne vært verre ...»

Ellefsen mener at firmaene som nå er en del av Team Urbis har gjort reguleringsplanen til «sin». De har nedfelt ideer i den, som de kan videreføre i sitt konkurranseprosjekt. Statsbygg avviser dette, og svarer at de har utlignet eventuelle fordeler som en deltager kan ha i en konkurranse som denne.

VG mener: «Når utbyggerne blir viktigere enn innbyggerne»

Det er alvorlige anklager som indirekte fremmes. Vi har imidlertid ingen grunn til å tro at Statsbygg ikke har fulgt spillereglene, eller at vinnerutkastet er gitt føringer som gjorde at det måtte vinne.

Likevel skjønner vi at spørsmål om habilitet og konkurransefortrinn kommer opp. Det er snakk om gedigne kontrakter og private aktører på den ene siden, og et offentlig reguleringsarbeid og statlige penger på den andre. Noen vil gjøre veldig god butikk på dette, andre risikerer å bli utsatt for offentlig tvang når eiendommer blir omregulert.

Les også Frithjof Jacobsen: «Bygger ikke for fremtiden»

Dessverre føyer dette prosjektet seg inn i rekken av regulerings- og byggesaker hvor allmennheten kan undres hvordan enkelte aktører øyensynlig gis anledning til å gjøre omtrent som de vil, mens andre får nei.

Uten sammenligning for øvrig har straffesaker påvist at korrupsjon foregår, og at det i visse tilfeller kan finnes uheldige bindinger mellom den som vil bygge og den som gir tillatelse til bygging. Uten at dette, på noe vis, gjør enhver kaffekopp mellom den lokale rådmannen og bygdas entreprenør til et suspekt møte.

Bakgrunn: «Korrupsjonsalarm i kommune-Norge»

Problemet er at miljøene er små og tidvis glir over i hverandre: Han som var seniorrådgiver i konsulentbransjen er neste dag plansjef i kommunen hvor det samme konsulentselskapet er en stor aktør. Hun som var kommunaldirektør jobber nå som sjef i det private eiendomsselskapet. Dette skaper forestillinger om uformelle nettverk. Utbyggere fremstilles som like, men noen synes likere enn andre.

Vi kan ikke ha yrkesforbud, eller nekte folk å bytte jobb. Men alle offentlige reguleringer og byggeprosesser må være åpne for innsyn, og habilitetsreglene må praktiseres så strengt at tvil om redelighet og motiver ikke reises. Der har flere kommuner en jobb å gjøre.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Les også

 1. Kommentar: Nye regjeringskvartalet: Det kunne vært verre ...

  Det mest oppsiktsvekkende med vinnerutkastet til nytt regjeringskvartal, er hvor lite oppsiktsvekkende det fremstår.
 2. KOMMENTAR: «En ny vorte på byens ansikt»

  Kritikerne kommer til å bli sure. Men til alle som klager på Regjeringskvartalet: Det burde dere ha tenkt på før.
 3. Det nye regjeringskvartalet: Bygger ikke for fremtiden

  Det nye regjeringskvartalet blir monumentet over den norske oljealderen. Det skal stå til Dovre faller.
 4. Å slå opp med historien

  Mens man i andre land klarer å revitalisere kjærlighetsforholdet til sine gamle praktbygg, har vi i Norge fått en lei…
 5. Kommentar: Youngstorvets baser

  Statsbygg har lagt frem seks forslag til nytt regjeringskvartal som svar på et spørsmål ingen har stilt: Hvorfor…
 6. VG mener:Et viktig vernevedtak

  «Regjeringen har truffet godt», sier Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland om forslaget til nytt regjeringskvartal.
 7. Vil samle departementene på ett sted

  REGJERINGSKVARTALET (VG Nett) Regjeringen har besluttet at de aller fleste departementene skal samles i…
 8. 4 av 10 vil rive Høyblokka

  Striden om Høyblokka fortsetter, men i dag er det flere som vil rive Høyblokka enn i 2011.
 9. Saklighetens drømmeliv

  Under restaureringen etter terrorangrepet, bør man tilbakeføre Høyblokka til dens opprinnelige skjønnhet.
 10. VG mener: Når kommunepolitikerne setter utbyggerne foran innbyggerne, er reultatet gitt.

  Ifølge den nye sentrumsplan for Stavanger åpnes det for å bygge en kontorblokk foran byens konserthus, samt et kaianlegg…
 11. Vennskapskorrupsjon er utbredt i Norge

  Norge må se seg slått av alle de andre nordiske landene på årets korrupsjonsliste fra organisasjonen Transparency…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder