PÅ FLUKT: Nesten 5000 flyktninger, de fleste syriske eller irakiske, krysset grensen fra Tyrkia til Hellas i september. Her er to barn i en midlertidig teltleir, som er satt opp på den greske øya Samos. Foto: Louisa Gouliamaki AFP

Leder

Kutt i antall kvoteflyktninger

Regjeringen foreslår at Norge i 2018 skal ta inn færre kvoteflyktninger.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I 2017 skal Norge ta inn 3120 flyktninger av denne typen, i 2016 tok vi imot 3170, i 2015 2544 og i 2014 1659. I 2018 ønsker regjeringen at Norge bare skal ta imot 1120 flyktninger som FNs høykommissær har avgjort at har et dokumentert beskyttelsesbehov. Det er for få. EU-kommisjonen har bedt europeiske land, også Norge, om å ta imot 50.000 kvoteflyktninger til sammen de neste to årene. Så langt har man kun fått tilsagn om 24.000. Norge bør stille mer opp enn det regjeringen foreslår.

Krigen i Syria har skapt et omfattende flyktningproblem. I kjølvannet av dette har det også vokst frem en stor bølge av mennesker som ikke er flyktninger men migranter. Flere europeiske land fikk for noen år siden så store mengder asylsøkere at systemene for mottak og behandling nærmest brøt sammen. Mange av dem som kom har ikke rett på opphold og skal returneres. Det har vært klokt og riktig av den norske regjeringen å innføre en rekke tiltak og lover som hadde til hensikt å hindre åpenbart grunnløse asylsøkere i å komme til Norge.

Flyktningkrisen for noen år siden har også vist at hele asylsøkerinstituttet og de internasjonale konvensjonene og reglene rundt dette må vurderes. Det er ikke sikkert at dagens ordning ivaretar de som faktisk har behov for beskyttelse, det er deler av ordningene og reglene som kan misbrukes og utnyttes av kriminelle og kyniske menneskesmuglere. Dette kan gi mange migranter og folk på flukt en verre situasjon enn de bør ha.

Men kvoteflyktningssystemet er velprøvd og godt. Gjennom FNs høykommissær kan folk som er reelle flyktninger få hjelp og et nytt liv i et nytt land. Det er en del av flyktningpolitikken som Norge bør støtte opp om. Krigen i Syria har fordrevet mange mennesker fra sitt eget land, de trenger hjelp. Ved å åpne for et høyere antall kvoteflyktninger kan Norge gi noen av dem det. Den ekte flyktningkrisen i Midtøsten er ikke over, og det bør reflekteres i norsk politikk. 2018 er ikke året for å kutte så dramatisk i flyktningkvoten.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder