STATSMINISTEREN TALER: – Når folk uttrykker sin frustrasjon er det opp til oss å lytte, og finne løsninger, fremfor å forsøke å fortelle folk at de problemene de merker på kroppen, egentlig ikke er noe problem. Hvis folk ikke opplever at problemene de har tas på alvor, risikerer vi ytterligere polarisering, skriver Erna Solberg. Foto: Gisle Oddstad

Debatt

Erna Solberg skriver i VG: Polarisering og kompromisser

Norge og Europa preges av en fragmentert politisk debatt, og et hardere ordskifte. Dette har skapt styringsutfordringer i flere land. I Norge har likevel de fire regjeringspartiene klart å finne kompromisser i vanskelige saker.

ERNA SOLBERG, Statsminister (H)

I Storbritannia gikk statsministeren av da politikerne ikke klarte å bli enige om Brexit. Frontene er fremdeles harde, og fremtiden uviss. Et kompromiss synes vanskelig. I Frankrike har de gule vestene blitt selve symbolet på fragmentering og polarisering i Europa. I Norden har vi andre valgsystemer, men også i våre naboland ser vi at det er vanskeligere å danne regjering på grunn av en mer fragmentert politisk situasjon og svekket kompromissvilje. 

Slik har det ikke alltid vært. Det er bare fire år siden 2015. Vi sto overfor en flyktningkrise, en klimakrise, og vi kjente fortsatt etterdønningene av finanskrisen. Likevel fant flere land sammen fordi det var en vilje til å finne felles løsninger.

Bærekraftmålene ble vedtatt i september. I desember 2015 satt jeg utålmodig sammen med andre verdensledere i Paris og ventet på USAs president Obama og Indias statsminister Modi. De to satt i bilaterale møter for å sikre at India likevel kunne bli med på en internasjonal klimaavtale. Heldigvis seiret evnen og viljen til å finne løsninger, og vi ble enige om Parisavtalen.

les også

Ut mot Listhaug sitt forslag: – Skolemat bør være gratis for alle

2015 var preget av store utfordringer, men også av en samarbeidsvilje som det er vanskeligere å finne i 2019. Men de store utfordringene i vår tid, terror, konflikter, migrasjon og klima, er problemer som krysser grenser og som kun kan løses internasjonalt. 

Mange partier tilbyr enkle løsninger på komplekse problemer. Det ser vi også tendenser til i vårt eget land. Sakene varierer, fra bompenger til innvandring, fra klima til sosiale forskjeller. Debatt-tonen er krass i spørsmål om vindmøller, barnevern og EØS-samarbeidet.

Når folk uttrykker sin frustrasjon er det opp til oss å lytte, og finne løsninger, fremfor å forsøke å fortelle folk at de problemene de merker på kroppen, egentlig ikke er noe problem. Hvis folk ikke opplever at problemene de har tas på alvor, risikerer vi ytterligere polarisering. Politikken må evne å gi svar på de utfordringer folk står overfor i sin hverdag.

les også

KrF-topper: Lever godt med regjering uten Frp

Viljen til å finne gode løsninger må også prege samarbeidet mellom partiene her i Norge.  Med en flertallsregjering, vil mange av sakene nå løses mellom de fire partiene som sitter i regjering. Det betyr ikke at alle beslutninger tas uten debatt mellom våre fire partier.

Det er slik det skal være i et demokrati. Det viktige er at vi finner frem til gode løsninger for samfunnet. I noen saker vil enkelte av partiene vinne mer frem, i andre er det snakk om å lage kompromisser som alle kan leve med. Det er ikke noe som er mer fristende for media eller opposisjonen enn å kritisere en politiker som har inngått et kompromiss. Men ser vi rundt oss i verden, skal vi være glade for at vi har politikere som evner å inngå kompromisser i Norge.

les også

7 av 10 i Oslo vil bruke bompenger på kollektivtrafikk

For Høyre vil det alltid være viktig å vurdere enkeltsakene utfra en større helhet. Det er kanskje ikke det mest spennende svaret man kan gi noen som har en vanskelig utfordring. Likevel må vi tenke over at vårt samfunn har flere utfordringer.

Vi skal ikke bare løse klimautfordringen. Vi skal også ha en eldreomsorg med verdighet og valgfrihet. Vi trenger også en skole med mer kunnskap og mestring som gjør at våre barn kan klare seg i morgendagens samfunn. Vi må også ha en økonomi som gjør det mulig for norske bedrifter å skape verdier og skatteinntekter til velferdssamfunnet i en tøff internasjonal konkurranse. 

les også

Titusener demonstrerer i Hongkong – prøver å storme parlamentet

Tradisjonelt har partiene gitt helhetlige svar på summen av de utfordringer samfunnet står overfor. Nå utfordres dette ikke bare av organisasjoner som gjerne kun har ett formål og medier som skriver om én sak ad gangen, men også partier som bare har én sak. Det er noe nytt.

I et slikt politisk klima mener jeg at vi må ta vare på vår evne og vilje til samarbeid. Svært få av de store samfunnsutfordringene, nasjonale eller internasjonale, kan løses uten at noen setter seg ned og snakker sammen. I møte med polarisering og harde fronter, skal vi fortsatt vise vilje til å finne kompromisser i små og store saker som angår folks hverdag. 

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder