SKATTEPARADIS: – Norges Bank har lagt seg på OECD-linjen. Men det er ikke nøytralt å lene seg alene på OECD i diskusjonen om skatteparadiser, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra Isle of Man i Irskesjøen. Foto: Espen Braata

Debatt

Forvirring om skatteparadiser

Norges Bank sammenlikner Jersey og Cayman-øyene med Norge og Danmark, men gir det mening? Det kommer an på hvem man spør. OECD sier ja, EU sier nei, og Tax Justice Network som jobber for global skatterettferd sier nei og atter nei. Hvem skal vi tro på?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

KRISTINE SÆVOLD, stipendiat i historie, Universitetet i Bergen

Ansettelsen av påtroppende oljefondssjef Nicolai Tangen har igjen blåst liv i den norske skatteparadisdebatten. Tangen har presentert egen nettverksstruktur som inkluderer plasseringer i tradisjonelle skatteparadiser som Caymanøyene, de Britiske Jomfruøyer, Jersey og Isle of Man.

Forsvarere av strukturen trekker på skuldrene av det de anser som «helt vanlig forretningspraksis», mens kritikere er opprørt over at Norges Bank ansetter en som har bygget sin velstand på denne typen strukturer. Hvordan kan de være så uenige? Det handler mye om hvordan man definerer skatteparadiser.

Norges Bank ser ut til i sitt tilsvar til representantskapet angående Tangens nettverksstruktur å anse den som uproblematisk. De viser til et internasjonalt arbeid på skatteområdet, hvor blant annet OECDs globale forum har fått med over 100 stater på å utveksle informasjon i skattesaker.

Kristine Sævold. Foto: PRIVAT

les også

Skatteparadis og dobbeltbeskatning som fikenblad

Siden 2014 har OECD fått gjennomslag for en ny internasjonal standard hvor informasjon blir sendt automatisk mellom stater. Stater vurderes på likt grunnlag ut ifra grad av etterfølgelse. Det er en radikal endring som har gitt skattemyndigheter et nyttig verktøy. Enkelt oppsummert – det er nå vanskelig å skjule penger på hemmelig konto i Sveits. På denne rangeringen har Norges Bank rett i at Jersey og Norge er like åpne, og at Caymanøyene tilsvarer Danmark.

Likevel – det er verdt å merke seg at arbeidet representerer en andre generasjon av OECDs arbeid mot skatteparadiser som startet på 1990-tallet. Arbeidet ble politisk vanskelig, fordi OECD behandlet egne medlemmer fordelaktig i forhold til ikke-medlemmer.

Etter finanskrisen 2008 har OECD gjenopptatt arbeidet med to sentrale endringer. De har gått bort fra betegnelsen skatteparadiser, og de gikk kun videre med ett av fire opprinnelige kriterier det var mulig å få politisk gjennomslag for; utveksling av informasjon i skattesaker. Andre kriterier som for eksempel lave skatter skapte så stor konflikt at arbeidet kollapset. OECD er konsensusbasert, og har derfor en innebygd treghet. Det har tatt omkring femti år å få gjennom de nye informasjonsutvekslingsavtalene.

les også

Ap-topp og LO-topp radbrekker Norges Banks skatteparadis-beskrivelser

Etter Panama Papers-lekkasjen fra 2016, tok også EU videre et arbeid fra 1990-tallet med svartelisting av skatteparadiser. EU har mange av de samme medlemmene som OECD, men de er færre, og har tradisjonelt hatt vilje til å gå litt lenger. EU vurderer stater etter et videre sett med kriterier enn OECD.

EU er på samme måte som OECD begrenset av motsetninger mellom medlemmer. Land som Nederland og Irland er under press. For tiden står kun 12 perifere småstater på EUs liste. Panama og Caymanøyene er to unntak. Det fremstår ikke som helt tilfeldig at Caymanøyene først ble svartelistet i februar i år – samtidig som britene som kontrollerer territoriet forlot EU.

Tax Justice Network har fått økende oppmerksomhet for sitt arbeid med å utvikle indekser fristilt fra politiske hensyn. I 2009 presenterte de the Financial Secrecy Index (FSI) som i år vurderer 133 lands samlede bidrag av finansielt hemmelighold globalt. Indeksen måler land på tyve indikatorer som bidrar til finansielt hemmelighold, koblet mot hvor stor andel av global kapital landene står for. Indeksen favner derfor langt bredere enn OECD og EU.

I år ligger Caymanøyene øverst etterfulgt av USA og Sveits. Det betyr at selv om Caymanøyene har signert utvekslingsavtaler, bidrar de fortsatt til hemmelighold på andre måter. Her ligger Jersey på 16. plass, Norge på 71. plass og Danmark på 97. plass.

les også

Ap-topp og LO-topp radbrekker Norges Banks skatteparadis-beskrivelser

I 2019 presenterte TJN en ny indeks, the Corporate Tax Haven Index (CTHI), som måler 64 land på deres bidrag til det EU kaller «aggressiv skatteplanlegging». Litt enkelt forklart er indeksen rettet mot «postkasseselskaper» og andre mekanismer som bidrar til at velstående og selskaper som Apple, Microsoft, Google, Amazon og Facebook kan omgå skatt. Også her scorer Caymanøyene høyt på 3. plass etter de Britiske Jomfruøyer og Bermuda, mens Jersey er på 7. plass. Norge er ikke vurdert som relevant, mens Danmark ligger på 36. plass.

Det betyr at Norges Bank har lagt seg på OECD-linjen. Det innebærer en tilnærming basert på politiske forhandlinger. Det er en viktig realitet å forholde seg til, men løser ikke alene utfordringene knyttet til finansielt hemmelighold og aggressiv skatteplanlegging. Vi trenger derfor et bredt spekter med virkemidler.

Her kan Oljefondet spille en rolle gjennom sin status og størrelse i global finans. Fondet kan bidra til å sette grenser for hva som aksepteres som «helt vanlig forretningspraksis», eller de kan legitimere den typen strukturer Tangen har presentert. Det er et politisk spørsmål.

Det er derfor ikke nøytralt å lene seg alene på OECD i diskusjonen om skatteparadiser som handler om mye mer enn utvekslingsavtaler.

Les også

 1. Kristin Clemet: Det fins fortsatt nyanser

  SVs Kari Elisabeth Kaski tar seg friheter når hun i VG foregir å gjengi mine meninger om skatteparadiser.
 2. Kari Elisabeth Kaski: (Ikke) bli med meg til Cayman Islands!

  Systemet med skatteparadiser huler ut velferdsstaten og hindrer utvikling.

Mer om

 1. Skatteparadis
 2. Norges Bank
 3. Panama papers
 4. Nicolai Tangen

Flere artikler

 1. Ap-topp og LO-topp radbrekker Norges Banks skatteparadis-beskrivelser

 2. (Ikke) bli med meg til Cayman Islands!

 3. Skatteparadis-kritikk mot Norges Bank

 4. Tax Justice Network: – Vil undergrave Oljefondets internasjonale omdømme

 5. Unyansert om skatteparadis

Fra andre aviser

 1. Null tillit til Tangen

  Fædrelandsvennen
 2. Mangler svar om Tangens interessekonflikter: – Vi vet egentlig ingenting

  Bergens Tidende
 3. Derfor bruker verdens rikeste skatteparadiser

  Bergens Tidende
 4. Hva oljefondet gjør, har betydning verden over – også for menneskerettighetene.

  Aftenposten
 5. Det provinsielle politiske livet i Kristiansand

  Fædrelandsvennen
 6. Fagforeninger, Bergen-pensjoner og sanitetskvinnene: Her er Tangens norske kunder

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder