Foto: Roar Hagen

Leder

VG mener: Umusikalsk momsfritak på dyre elbiler

Arbeiderpartiet ønsker ifølge Dagens Næringsliv å sette et øvre tak for momsfritaket for elbiler. Det kommer frem i deres alternative budsjett, som legges frem i dag.

Etter vår oppfatning har strategien med økonomiske fordeler for dem som velger vekk fossildrevne kjøretøyer til fordel for elbil vært god klimapolitikk. Det er det fortsatt. Men statens sponsorvirksomhet overfor den gruppen som kjøper de aller dyreste elbilene kan godt opphøre. Vi mener derfor at Ap-forslaget er en god mellomløsning som ivaretar hensynet til fortsatt innfasing av mer miljøvennlige biler.

les også

Avgiften alle vil elske!

De samlede elbilfordelene skal stå støtt frem til neste stortingsvalg i 2021, har Solberg-regjeringen lovet. Forutsigelighet ut regjeringsperioden skulle for så vidt bare mangle. Men vi vil tro at selv en borgerlig finansminister, om dagens regime får fortsette, vil bli nødt til å se nærmere på Arbeiderpartiets forslag.

Selv for en regjering som mer enn gjerne tilgodeser de allerede rikeste med rause skattelettelser, vil det simpelthen være altfor umusikalsk å videreføre en ordning som premierer dem som velger å kjøpe de aller største, tyngste og dyreste elbilene. Dette er et privilegert samfunnslag som har råd til å betale bilens faktuelle kostnad.

les også

Elbil-boom: Hver andre kjøpte bil er elektrisk

Momsfritaket for elbiler kostet staten 7,7 milliarder kroner i 2019, ifølge statsbudsjettet. I tillegg går fellesskapet glipp av 3,6 milliarder kr. i året på grunn av fritaket for engangsavgift. Vi mener de økonomiske miljøfordelene i prinsippet bør fortsette helt frem til en overveiende majoritet av alt nybilsalg er nullutslippsbiler, enten det er el, eller basert på annen miljøvennlig teknologi. Men det er viktigere at disse økonomiske fordelene kommer folk flest til gode, bilkjøpere som i større grad trenger slike insentiver.

En oversikt fra Finansdepartementet viser stor avgiftsforskjell mellom to biler med omtrent lik nybilpris. Den som kjøper en Tesla Model X (listepris 871 000 kr.) på 2,5 tonn betaler 7700 kr. i avgifter. Den som velger en fossildrevet VW Touareg (listepris 874 000,-) på 1,9 tonn, må ut med 569 000 kr i utgifter til staten. Veislitasje og svevestøv produseres av begge.

les også

Rapport: Kutt elbil-fordeler – skattlegg bensinbiler mer

I Aps alternative budsjett foreslås et tak på momsfritaket, med innslag på 600 000 kr. Det betyr at momsen betales av det overskytende beløpet, ikke hele summen. En elbil som i dag selges for kr 871 000 vil da få et påslag tilsvarende 25 prosent av 271 000 kr – til sammen 67 750 kr. Til sammenligning vil en slik justering ikke bety noe for eksempelvis Audi e-tron (listepris 499 000) og kun marginalt for Mercedes EQC, Jaguar i-Pace og andre såkalte premium-modeller rundt 600 000 kr. Mindre elbiler og strømdrevne mellomklassebiler ligger fortsatt godt under momsfritakets øvre tak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder