TAXI-JUBILIEUM: «Uber er et skandaleselskap, med milliarder av dollar i underskudd hvert år, og en forretningsmodell basert på sosial dumping», skriver Hagtun og Trevland i denne kronikken. Foto: Stian Lysberg Solum

Debatt

Taxi-forbundet 100 år: Løsarbeidermodellen er et angrep på den norske samfunnsmodellen

Denne helgen markerer Norges Taxiforbunds landsmøte at det er 100 år siden forbundet ble stiftet. Fra neste sommer vil taxi bli et hett politisk tema, fram til stortingsvalget i 2021.

Øystein Trevland, leder i Norges Taxiforbund

Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund

Årsaken til det, er det borgerlige stortingsflertallets vedtak om frislipp av taxiløyver, og dermed en oppheving av drosjenes samfunnsoppdrag fra 1. juli 2020. 

Det vil utløse en fornyet debatt om en sammenhengende kollektivtransport, om biltrafikken i byene, om løsarbeidersamfunn og den norske modellen. 

Taxi er den fleksible del av kollektivtransporten, og en sentral del av velferden for mange mennesker, i hele landet. En velfungerende taxi-tjeneste er avgjørende for mange skoleelever, pasienter, eldre med og uten TT-kort, turister, fest- og møtedeltakere i privat og offentlig sektor. Hvert år kjører norske drosjer over 30 millioner turer, sysselsetter rundt 17.000 personer, og omsetter for over åtte milliarder kroner, hvorav en tredel går til skatter og avgifter.

les også

Bytaxi svarer: – En app løser ikke problemet

Fram til 2017 var det tverrpolitisk enighet om drosjepolitikken. Da Høyre og Frp dannet regjering i 2013, sto dette i plattformen fra Sundvollen: 

"Drosjepolitikken skal ses på som en del av kollektivpolitikken, og bransjen har et viktig samfunnsoppdrag".  

Ved stortingsvalget i 2017 forsvant denne erkjennelsen. Årsaken kjenner vi: Årelang lobbyvirksomhet for ”delingsøkonomi” i form av det amerikanske selskapet Uber, lyktes. ”Økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten” ble derfor alt som sto med relasjon til taxi i regjeringsplattformene fra Jeløya og Granvollen. 

I praksis er det et ja til løsarbeid og sosial dumping. 

Mens diskusjon og planlegging går om smarte byer og mindre privatbilisme, legger regjeringen til rette for å frikoble kollektivtransportens fleksible ledd fra resten av systemet, og åpne for en uhemmet mengde privatbiler, hvis de bare har et 4 cms klistremerke som identifikasjon på at det er en taxi med løyve. 

Næringen vil selvsagt være på hugget med synlige drosjer for å møte kundenes og samfunnets behov for fleksibel persontransport. Sentralene får økt frihet, og det er bra. 

Men mange frykter med god grunn for arbeid og inntekt. Frislipp og uttalt støtte til plattformselskaper som dumper priser gjennom subsidier og underbetaling av sjåfører, gir grunn til uro. Mange kunder kan frykte for tilgjengelighet, kvalitet og priser. 

les også

Vi må våge å tenke nytt om taxi

Konkurranse ble innført i Oslo og andre byområder for 20 år siden, med den uttalte hensikt å få prisene ned. Resultatet ble stikk motsatt hos alle de ”nye” konkurrentene. Det er markedsøkonomisk logikk i dette, men det forstår ikke skrivebordsteoretikerne. 

På ny påstår høyresiden at uhemmet konkurranse skal gi lavere priser. Det har ingen basis i kunnskap. ”Friåkerne” (uten sentral) i Stockholm er skrekkeksempelet på høye priser, og måtte til slutt få et pristak. I Finland førte frislippet i fjor til 14 prosent prisstigning, og loven reverseres nå. 

Dagens seriøse taxisentraler i hele landet vil gjøre alt for å beholde og styrke sin posisjon og kundelojalitet. Men de kan ikke konkurrere på pris med underskuddsdrift og underbetaling av sjåførene.

Det er nemlig dette ”delingsøkonomien” går ut på. Uber er et skandaleselskap, med milliarder av dollar i underskudd hvert år, og en forretningsmodell basert på sosial dumping. 

Det er her kampen vil stå videre. Løsarbeidermodellen er et angrep på den norske samfunnsmodellen, der alt ærlig arbeid skal gi lønn til å leve av. Plattformselskapene tilfører ingenting nytt, men flytter bare makt og penger fra dem som gjør jobben, til seg selv i skatteparadis. 

les også

Skaper svenske tilstander i taxibransjen

Ett av flere arrangementer under årets Arendals-uke som gikk under medienes radar, var FAFOs møte om konsekvensene for arbeidstakerne i ”plattformøkonomien”. Forskere fra FAFO og TØI har innsikt som vil feie av banen de mange lettvinte kommentarene om hvordan Uber og ”delingsøkonomien” skulle radere ut tradisjonell taxi. 

Saken er at tjenesten er nøyaktig den samme. Hele ”innovasjonen” er basert på PR-bløff og subsidiert priskrig på investorers og sjåførers bekostning. 

Norsk taxinæring kan markere forbundets 100 år med stolthet. Den gjør en viktig og nødvendig jobb, døgnet rundt, hele året. Kundetilfredsheten er stor hos alle de sentralene som er basert på samvirkemodellen, der sentralene eies av løyvehaverne. Flere har vunnet lokale servicepriser. 

Næringen forbereder seg på de vilkår et knapt stortingsflertall har vedtatt, men en politikk som neglisjerer kunnskap og norske samfunnsverdier vil ikke stå seg. Staten California vedtok nettopp en lov som skal hindre sosial dumping hos plattformselskapene. Motebølgen er over der den oppsto. 

Dette forstår dagens opposisjonspartier. Det forstår også noen borgerlige politikere utenfor Stortinget, som i Troms fylkesting. Det ba i juni enstemmig regjeringen reversere lovvedtaket, etter forslag fra Fremskrittspartiet.

Siste ord er ikke sagt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder