UKLARE LINJER: – Selv statens fylkesmenn diskuterer åpenlyst med staten. Dette er dårlig kriseledelse, skriver kronikkforfatteren. Foto: Heiko Junge

Debatt

Uklare myndigheter er dårlig kriseledelse

Nå er vi der vi ikke skal være i en krisesituasjon: Nasjonale myndigheter krangler med en rekke kommuner om lokale karantenevedtak.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over 17 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

JAN-ERIK LARSEN, daglig leder i Kruse Larsen

Statsråder står mot ordførere. Helsedirektoratet mot kommuneoverleger. Selv statens fylkesmenn diskuterer åpenlyst med staten. Dette er dårlig kriseledelse.

Gjennom helgen har både effekten og lovligheten av de kommunale karantenebestemmelsene vært heftig diskutert. Det fortsatte i «Politisk kvarter» i NRK mandag morgen. Stadig flere kommuner innfører «søring-karantene», og reglene blir stadig skjerpet. Enkelte kommuner innfører karantene for alle som kommer utenfra egen kommune. Andre innfører oppholdsforbud for de som ikke har bosted eller bolig i kommunen.

Næringslivet er misfornøyd. LO og NHO ber om nasjonale regler. Kommunene står på sitt. Det mest alvorlige med det som nå skjer, er dette: I en krisetid er det avgjørende med god og korrekt informasjon fra myndighetene. Tydelig ledelse skaper tillit og hindrer anarki. I en demokratisk rettsstat er det dessuten avgjørende å skape forståelse og oppslutning om de tiltakene som settes inn. Det vil vi få testet grundig når det etterhvert går opp for det norske folk at de ikke får reise på hytta i påsken. Derfor kan vi ikke ha åpen krangel mellom myndighetene om viktige tiltak mens krisen er på sitt mest intense.

Jan-Erik Larsen. Foto: PRIVAT

les også

Helsedirektøren ba statsministeren komme på banen i corona-møte

I lys av dette må det enten innføres nasjonale retningslinjer som bekrefter lokale karanteneregler og stadfester praktiseringen av dem, eller så må det komme nasjonale retningslinjer som opphever alle slike lokale særbestemmelser.

I min hjemkommune sitter mange i såkalt «søringkarantene» fordi de har kommet fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet eller Vestland etter 12. mars.

De er satt i karantene av kommuneoverlegen, ifølge kommunen med hjemmel i smittevernlovens paragraf 4-1.

For å være helt tydelig: Jeg oppfordrer ikke noen til å bryte de lokale karantenebestemmelsene. Enn så lenge får vi følge påleggene. Jeg oppfordrer imidlertid på det mest innstendige om at øverste ansvarlige myndighet, og det må i dette tilfellet være regjeringen, om å klargjøre jussen og legitimiteten og gi innbyggerne tydelig informasjon. Det vil være god kriseledelse.

les også

Flere kommuner trosser justisministeren – stenger omverdenen ute

Debatten handler i alle fall om to viktige prinsipielle og overordnede spørsmål: Hvor langt kan myndighetsinstanser gå i å iverksette inngripende tiltak overfor borgerne i en krisesituasjon? Og: Hvordan samle størst mulig oppslutning om de inngripende tiltakene som faktisk er helt nødvendige? 

Jusprofessor Hans Petter Graver er krystallklar i NRK lørdag 21. mars i sin dom over kommunale karantenevedtak:

«Kommunene har ingen som helst hjemmel til å pålegge friske personer karantene fordi de har vært på reise andre steder i Norge. Slike vedtak skal gjøres individuelt, og kan ikke pålegges med mindre man har påvist smitte eller mistenker at en person er smittet. De kommunene som setter friske folk i karantene, begår ulovlig frihetsberøvelse.»

Justisminister Monica Mæland ba allerede fredag kommunene om å oppheve sine lokale tiltak og viste blant annet til at de har ført til flere komplikasjoner og uheldige forhold.

Helseminister Bent Høie fulgte opp i VG lørdag: «Jeg håper kommunene lytter til beskjeden fra Regjeringen og slutter å lage egne karanteneregler. De skaper store problemer og de står ikke i forhold til effekten».

les også

Raymond Johansen advarer mot harde fronter i hyttekrigen

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet fortsatte på samme linje i «Politisk kvarter» mandag morgen. I løpet av helgen hadde han rukket å være grunnleggende uenig med statens fylkesmann i Møre og Romsdal om de lokale karantenebestemmelsene. Statens beredskapsdepartement diskuterer krisehåndteringen åpenlyst med statens ansvarlige for beredskapen i fylkene. Igjen: Slik kan vi ikke ha det. Dårlig kriseledelse.

Jeg har fulgt de mange pressekonferansene som har vært avholdt gjennom helgen. Der framkommer det tydelig at også Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet ikke ønsker de lokale karantenebestemmelsene fordi de etter fagetatenes vurdering ikke har noen smitteverneffekt ut over de nasjonale tiltakene. Samtidig er kommunelegene nord for Dovre varme tilhengere og forsvarere av dem.

Dette handler selvsagt også om tilliten til kommunal myndighetsutøvelse i fortsettelsen, både gjennom krisen, og etterpå. Nå undergraves den gjennom åpen strid med overordnede myndigheter. 

De praktiske konsekvensene av lokale karanteneregler har vært belyst og debattert de siste dagene. Det er ikke mitt hovedanliggende. Det alvorlige, slik jeg ser det, er at dette er stikk i strid med alle regler for god krisekommunikasjon. Nå kommuniseres det ulike budskap avhengig av hvem man spør.

Oppsummert: Det vi ser nå, er høyst problematisk i en nasjonal krisetilstand hvor staten griper sterkt inn i den enkeltes liv, og hvor vi stenger ned et helt næringsliv og påfører næringslivet og innbyggerne store påkjenninger og kostnader.

Et sentralt element i god kriseledelse og god krisekommunikasjon er å sikre oppslutning om de tiltakene som iverksettes. Det gjelder ikke minst tiltak som er omdiskuterte, som hytteforbud og «søringkarantene». De må både framstå som nyttige og virkningsfulle, og de må ikke minst være legitime og lovlige. Myndighetene må så langt som råd faktisk være og fremstå samlet, gi klare råd og kommunisere ett myndig og koordinert budskap. Det vi opplever nå, er alt annet enn god krisekommunikasjon. Og da er det dårlig kriseledelse.

– – –

Jan-Erik Larsen var statssekretær ved Statsministerens kontor i begge Jens Stoltenbergs regjeringer og hadde blant annet ansvaret for å koordinere regjeringens kommunikasjonstiltak under håndteringen av den internasjonale finanskrisen i 2008-2009.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder