Atomvåpenforbudet kommer

Et forbud mot atomvåpen vil styrke ikkespredningsregimet.

 • VG Debatt
Publisert:

KJØLV EGELAND, PhD-kandidat, Universitetet i Oxford
TORBJØRN GRAFF HUGO, M.Phil. i Freds- og konfliktstudier, UiO

Flere artikler

 1. Makt, legitimitet og kjernevåpen

 2. Fra forbud til atomkrig

 3. Trump og Putin nær enighet: Viktig atomavtale kan bli forlenget

 4. Forsker om Kims atomprogram: En suksess

 5. Våre inhumane atomvåpen

Fra andre aviser

 1. Norge må ta avstand fra masseødeleggelse. Forbud mot atomvåpen er en forutsetning

  Aftenposten
 2. Det finnes ingen enkel vei i kampen mot atomvåpen

  Aftenposten
 3. En pris etter Alfred Nobels hjerte

  Bergens Tidende
 4. Ytre press vil neppe bidra til å avskaffe atomvåpen

  Aftenposten
 5. Hvor lang tid tar det før Norge innser at det er uakseptabelt og utdatert å true med massedrap av sivile?

  Aftenposten
 6. Kronikk: Faren for atomkrig er reell. Hvordan kan Norge møte utfordringene?

  Aftenposten