Atomvåpenforbudet kommer

Et forbud mot atomvåpen vil styrke ikkespredningsregimet.

 • VG Debatt
Publisert:

KJØLV EGELAND, PhD-kandidat, Universitetet i Oxford
TORBJØRN GRAFF HUGO, M.Phil. i Freds- og konfliktstudier, UiO

Flere artikler

 1. Makt, legitimitet og kjernevåpen

 2. Fra forbud til atomkrig

 3. Forsker om Kims atomprogram: En suksess

 4. Trump og Putin nær enighet: Viktig atomavtale kan bli forlenget

 5. Våre inhumane atomvåpen

Fra andre aviser

 1. Norge må ta avstand fra masseødeleggelse. Forbud mot atomvåpen er en forutsetning

  Aftenposten
 2. Det finnes ingen enkel vei i kampen mot atomvåpen

  Aftenposten
 3. En pris etter Alfred Nobels hjerte

  Bergens Tidende
 4. Ytre press vil neppe bidra til å avskaffe atomvåpen

  Aftenposten
 5. Hvor lang tid tar det før Norge innser at det er uakseptabelt og utdatert å true med massedrap av sivile?

  Aftenposten
 6. Kronikk: Faren for atomkrig er reell. Hvordan kan Norge møte utfordringene?

  Aftenposten