STENGES UTE: – Grensegjerdet Ungarn bygger har så langt ikke vært effektivt når det gjelder å holde desperate flyktninger ute, men det er mer effektivt på en annen måte. Fidesz har behov for å vise at de gjør noe, skriver kronikkforfatteren.
STENGES UTE: – Grensegjerdet Ungarn bygger har så langt ikke vært effektivt når det gjelder å holde desperate flyktninger ute, men det er mer effektivt på en annen måte. Fidesz har behov for å vise at de gjør noe, skriver kronikkforfatteren. Foto: Harald Henden , VG

Et gjerde mot Jobbik

debatt
Publisert: Oppdatert: 06.09.15 14:19

Del saken på:

Lenken er kopiert
MENINGER

Så langt har det ungarske grensegjerdet i liten grad hjulpet mot
flyktningsstrømmen landet opplever. Men gjerdet handler også om innenrikspolitikk.

ØYVIND STRØMMEN, forfattar, skribent og politikar i MDG

Ungarns grensegjerde mot Serbia har fått mye kritikk, både fra menneskerettsorganisasjoner, fra Frankrikes utenriksminister og fra FNs høykommisjonær for flyktninger.

Spark til EU

Selv hevder landets regjeringsparti Fidesz at Ungarn er det eneste landet som faktisk følger regelverket i Schengen-avtalen. Partiets parlamentariker Szílàrd Németh, som også er nestleder for parlamentskomiteen for nasjonal sikkerhet, har sparket hardt til EU.

Han mener uforsvarlige EU-politikere har kommet med uforsvarlige uttalelser som får «disse uheldige menneskene til å hevde at de er syrere». Han hevder videre at «genuine flykninger kan komme lovlig inn i Ungarn», og ikke har bruk for å storme landets grenser.

Så langt har grensegjerdet vært ineffektivt. Flyktningene kommer seg gjennom gjerdet, og det skjer så åpenlyst at det finnes rikelig av TV-bilder av mennesker som forserer piggtråden. Nå vil ungarerne bygge gjerdet høyere og sterkere. De vil tvinge flyktninger til å krysse grensen på bestemte steder, der de kan registreres og samles.

Samtidig har det ungarske parlamentet definert både Serbia og Makedonia som trygge tredjeland. De ønsker å stansestrømmen av flyktninger gjennom landet, i retning Tyskland, og i retning Norden.

Menneskerettsorganisasjoner mener at gjerdebyggingen vil drive enda fleire av dem inn i hendene på kyniske menneskesmuglere, og viser til tragedien i Østerrike - der 71 mennesker ble funnet døde bak i en trailer.

«Liberal stat»

Fidesz – som startet som et liberalt parti, en del av opprøret mot kommunismen – sitter langt på vei med bukten og begge endene i dagens Ungarn. En rekke reformer som styrker regjeringspartiets makt har blitt gjennomført, blant Fidesz kritikere kalles landet i blant Orbànistan, etter statsminister Viktor Orbàn.

Den nederlandske statsviteren Cas Mudde omtalte i en nylig kronikk i Washington Post langt på vei partiet som et konservativt parti som fører høyreradikal politikk.

Det er noe i det. I 2013 kritiserte en av partiets grunnleggere, den for lengst utmeldte Péter Molnár, partiet for å svekke Ungarns demokrati. I fjor sommer holdt Orbán en tale der han slo fast at «den nye staten vi bygger er en illiberal stat». Det er rimelig sterk kost fra et parti som er medlem av Det europeiske folkeparti, der norske Høyre er assosiert medlem.

Ytterliggående

Den ungarske venstresiden er i dag både svekket og fragmentert. Den klareste utfordringen mot Fidesz kommer dermed ikke fra venstre, men fra høyre, og fra partiet Jobbik. Mens Fidesz er Det europeiske folkepartis enfant terrible, er Jobbik en sjelden fugl blant Europas høyreradikale partier.

Partiet har gjort seg bemerket gjennom åpen antisemittisme, gjennom antisiganisme og gjennom tilknytningen til Magyar Gárda, en nå forbudt gruppe med paramilitært preg. Sammed med greske Gyllent Daggry kan Jobbik regnes som det mest ytterliggående av de europeiske høyreradikale partiene som faktisk har oppnådd suksess.

Partiet er også preget av ungarsk revisjonisme. De drømmer om at Ungarn skal gjenforenes med områder landet mistet som et resultat av Trianon-traktaten etter første verdenskrig. Men først, har partilederen Gabor Vóna sagt, trenger Ungarn «en nasjonal elite som tjener nasjonens interesser, [...] en mental og spirituell gjenoppvåkning». Partiet har i tillegg innslag av såkalt turanisme, en politisk forestilling som baserer seg på ungarske nasjonalmyter og som både ser bakover i historien og østover.

Sett fra partileder Vónas ståsted er det en løgn at ungarerne har et finsk-ugrisk opphav, de stammer fra hunneren Attila, og har derfor – som det vestligste av de østlige folkeslagene – en potensiell allianse med hundrevis av millioner mennesker hele veien gjennom sentral-Asia.

Dette gjør seg også konkrete politiske utslag: Et av dem er at Jobbik skiller seg fra vesteuropeiske høyreradikalere, som fokuserer på islam som en trussel. Vóna skrev i 2010 på partiets egne nettsider at islam er et håp, at den islamske verden er verdens gjenværende bastion for tradisjonell kultur og at den utgjør den siste kraften som står opp mot globalismens mørke. De siste årene har Jobbiks østvending også medført at partiet ser mot Russland. Det er de ikke alene om innen europeisk høyreradikalisme.

Økt oppslutning

Samtidig har Jobbik forsøkt å gjøre sine hoser grønne hos velgerne, gjennom å innta et mer moderat, tilsynelatende sentrumspreget image, ja, partiet har sågar kritisert Fidesz for å angripe ungarernes personlige frihet. Det har vært vellykket, i vår vokste Jobbik. Samtidig er det neppe overraskende at det ytterst høyreradikale partiet ønsker en hard linje for å stanse flyktninger.

Og mens grensegjerdet Ungarn bygger så langt ikke har vært effektivt når det gjelder å holde desperate flyktninger ute, og det kan føre til at menneskesmuglingsindustrien får flere klienter, så er det mer effektivt på en annen måte. Fidesz har behov for å vise at de gjør noe.

Tidligere har de gjennomført en massiv plakatkampanje tilsynelatende rettet mot migranter, med bodskap som «Om du kommer til Ungarn, ikke ta ungarernes jobber» – vel og merke på ungarsk. De har skjerpet retorikken. Og nå altså: et gigantisk gjerde langs grensen mot Serbia.

Det er vel så mye et forsøk på å bygge et gjerde mot Jobbik.

Denne artikkelen handler om