Leder

Et angrep på ytringsfriheten

Av VG Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over fem år gammel

VGs tegner Roar Hagens kommentar til dagens terrorangrep i Paris Foto: Roar Hagen,

Terroristene bak massedrapene i Paris representerer de mørke kreftene.

Angrepet på det franske satiremagasinet Charlie Hebdo er et angrep på oss alle. På våre verdier, vår samfunnsform og våre hardt tilkjempede rettigheter. Ytringsfriheten er grunnleggende i et fritt, demokratisk samfunn. Uten den forvitrer demokratiet. Uten den blir menneskene ufrie. Uten den vinner de mørke kreftene frem.

Terroristene bak massedrapene i Paris representerer de mørke kreftene. Mennesker som møter ytringer med vold og drap, tilhører ikke vår siviliserte verden. USAs utenriksminister John Kerry uttrykte det godt i dag: Drapene i Paris er del av en større konfrontasjon, ikke mellom sivilisasjoner, men mellom selve sivilisasjonen og de som er motstandere av en sivilisert verden.

Etter 22. juli 2011 trakk vi den samme viktige lærdommen i Norge: Det er terroristene mot alle oss andre. De få som bruker vold og drap som politisk virkemiddel, truer alle andre mennesker, uavhengig av hvilken nasjonalitet, religion eller etnisitet den enkelte av oss tilhører.

De målrettede henrettelsene i Paris minner oss igjen om at vi ikke kan ta frihetene i vårt samfunn for gitt. Hver generasjon må kjempe sin kamp for å forsvare de grunnleggende verdiene samfunnet hviler på. Vi må aldri slå oss til ro med at den kampen er vunnet for godt.

Motkreftene er sterke. I løpet av de siste hundre år har flere menneskefiendtlige ideologier truet vår samfunnsorden. Både nazismen, kommunismen og den militante islamismen sorterer mennesker etter hvilke grupper de tilhører, enten det handler om rase, klasse eller religion.

Historien har vist oss at de dødelige ideologiene til slutt taper. Vi tror at kampen vil vinnes, også denne gangen. Men seieren kommer ikke gratis. I likhet med generasjonene før oss, må vi kjempe for friheten til å ytre oss, til å tro som vi vil, mene det vi vil, og leve det livet vi selv velger.

Den rene terroren må bekjempes med voldsmakt, i form av politi, etterretning og forsvar. Men kampen mot de dødbringende ideologiene er først og fremst en verdikamp, en kamp om hjerter og sinn. Terrorens fremste mål er å skape frykt. Vi må aldri la frykten vinne. Vi må fortsette å skrive og tegne som før, fortsette å utfordre makten, enten det dreier seg om politiske eller religiøse autoriteter. Vi må aldri gi etter for terroren.

Våre franske kollegaer har betalt for ytringsfriheten med sine liv. John Kerry kalte de henrettede journalistene for frihetens martyrer. Det er en hedersbetegnelse vi stiller oss bak.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder