Kommentar

Regjeringen lar vikingskipene seile sin egen sjø

Av Yngve Kvistad

Foto: Roar Hagen

Stavkirkene. Nidarosdomen. Håkonshallen. Vikingskipene. De har alle overlevd svartedauden. Vil de overleve dagens borgerlige regjering?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over 38 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister Erna Solberg vil instinktivt mene det er urettferdig å bli stilt til ansvar for tidens tann. At kulturminner trues av organisk nedbryting er et vedvarende forfall som har funnet sted siden de nevnte konstruksjoner ble bygd. Kretsløpets ubønnhørlighet er naturgitt.

Hun kan dessuten hevde at underfinansiering av vedlikeholdsbudsjetter er en norsk tradisjon som har pågått så lenge at man kan begynne å kalle det en del av vår politiske kulturarv. Så konsistent at Riksantikvaren straks har hjemmel for å frede den.

Ingen vil i så måte finne på å gi den sittende regjeringen skylden for at mange av våre historiske nasjonalskatter forvitrer. Men den har like fullt påtatt seg ansvaret for at det ikke skjer.

Det som finner sted på Erna Solbergs vakt må hun og hennes mannskap stå til regnskap for.

les også

Ernas ansvar

Nå handler det – igjen – om Vikingtidsmuseet. Om vårt ikoniske bidrag til verdensarven. Sjøfartsnasjonens historiske identitet. Det er opplest og vedtatt at vikingskipene er våre fremste nasjonalklenodier.

I flerer tiår har debatten gått om hvordan disse best skal ivaretas og samtidig kunne vises frem for et størst mulig publikum.

Så mange høystemte ord, fagre formuleringer og forpliktende forsikringer er kommet fra denne regjeringen om den norske vikingskattens internasjonale betydning, at et helt folk faktisk trodde på det som ble sagt da det for nøyaktig ett år siden ble gitt klarsignal til byggestart av nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy.

Det var fire måneder før coronavirusets berserkgang.

les også

VG mener: Vikingskipene – en kulturarv som forplikter

Da regjeringen i mars stengte ned Norge, herunder museene, stoppet man også deres pålagte inntjening av egne driftsmidler. Uten besøkende, ingen billettinntekter. De borgerliges omlegging av kulturpolitikken handlet blant annet om å vri en større andel av finansieringen av institusjonene over til salg, spons og egeninnsats.

Økt popularitet = økt besøk = økte inntekter. Det er et gjenkjennelig høyremantra. En såkalt gaveforsterkningsordning skulle dessuten stimulere museenes evne og vilje til å søke økonomisk støtte fra private investorer, sponsorer eller glade givere.

Nå har to måneders nedstengning og strenge coronarestriksjoner gitt Kulturhistorisk museum en besøkssvikt på 200 000 færre publikummere. Vikingtidsmuseet forvaltes av Kulturhistorisk museum, som igjen eies av Universitetet i Oslo.

les også

Vikingskipene: Ingen tid å miste

Det er således ikke underlagt Kulturdepartementet, eller kulturstøtteordningene for museer som mottar mer enn 60 prosent offentlig tilskudd. Dermed omfattes Vikingtidsmuseet heller ikke av krisepakkene hvor pandemistengte institusjoner har kunnet søke kompensasjon for tap av inntekter fra billettsalg, butikk og kafé.

– Det er dramatisk, vedgår Høkon Glørstad, direktør for Kulturhistorisk museum. Vikingskipene og Osebergfunnet faller mellom to stoler.

Solberg-regjeringen har fått mye åtgaum for sin håndtering av coronakrisen. Viljen til å justere åpenbare feilinnretninger har vært god. Derfor er det underlig å bevitne slik tonedøvhet som forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) uttrykker når han til NRK sier at regjeringen «ikke gir krisehjelp til Kulturhistorisk museum».

les også

Bevilger 35 millioner til nytt vikingmuseum

At coronaen og regjeringens finansieringsmodell påfører museet et tap på 100 millioner kroner i egeninntekter, som for øvrig er tre ganger så mye som regjeringens oppstartsmidler til nytt Vikingtidsmuseum, synes ikke å vedkomme statsråden nevneverdig. Overfor NRK kommenterer han kjekt:

– Vi har prioritert museer som står på egne bein.

Hadde Håkon Glørstad hatt Egil Skallagrimsons temperament, kunne Asheim fått kontant svar på tiltale. Men Glørstad er en dannet mann, og velger å ta fornærmelsen tjenestevei når han svarer at han må finne en løsning sammen med Universitet i Oslo.

Han holder seg også for god til å ta ministeren for høyere utdanning i skole, enda han kunne minnet ham på leksen som Glørstads forgjenger, professor Arne Emil Christensen, leste daværende fagstatsråd Tora Aasland (SV) da noen hadde fått den vanvittige ideen å flytte de knekkebrød-skjøre skipene til Bjørvika: Det er ikke UiO som eier vikingskipene.

les også

Vikingskipene blir på Bygdøy

Kunsthistorisk museum hadde i fjor ca. 700 000 besøkende. Langt de fleste løste billett for å oppleve verdens best bevarte vikingskip. Skjønt det 1200 år gamle Osebergskipet er nå så gebrekkelig at det holder på å knekke av sin egen vekt. En fersk 3D-skanning av skipene fra både Gokstad- og Osebergfunnet viser dramatiske sprekkdannelser.

Allerede i 2012 slo en internasjonal risikoanalyse fast at gjenstander fra begge disse funnene er i ferd med å brytes ned. Kun tre objekter anses som tilfredsstillende.

UiO-Rektor Svein Stølen skrev i fjor sommer en VG-kronikk om fartøyenes tilstand, der han gjorde det tindrende klart at de hvert øyeblikk, uten forvarsel, kan bryte sammen dersom det ikke tas umiddelbare grep for å styrke de sprø skipssidene. Dette arbeidet rakk man så vidt å påbegynne før coronaen rammet.

Det vil være utilgivelig av regjeringen dersom de lager så snevre regler for covid-kompensasjon at Vikingtidsmuseet må forskyve det prekære konserveringsarbeidet som er helt avgjørende for å kunne tilrettelegge samlingen før byggestart.

Alle avviklinger som følge av coronakrisen er sørgelige. Men noen avviklinger er mer endelige enn andre.

les også

En gambling med verdensarven!

Skulle inntektsbortfallet få konsekvenser for selve igangsettelsen av nytt museumsbygg, hviler det et tungt ansvar på Erna Solberg og Henrik Asheim. Historiens dom blir brutal dersom Norges fremste nasjonalskatter destrueres på grunn av regelrytteri.

Hvor mange vitenskapelige rapporter trenger regjeringen for å begripe at vi allerede er på overtid?

Utsettelse kan bety at skipene kollapser. Oseberg-vognen, som holdes i hop av noe dagens konservatorer sammenligner med hårlakk, kan «eksplodere» i en støvsky.

Er det pulver og fragmenter av våre nasjonalklenodier vi skal vise frem på det nye Vikingtidsmuseet?

Les også

 1. Fra vikingskip til Ernas omstilling

  OSEBERGSKIPET, BYGDØY (VG) Vikingtiden satte Norge på en kurs – som fortsatt kan hjelpe oss i kampen mot den økende…

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Kulturminner
 3. Vikingtiden
 4. Museum
 5. Riksantikvaren
 6. Universitetet i Oslo
 7. Kulturpolitikk

Flere artikler

 1. Vikingtidssamlingen er ikke i fare, VG!

 2. Pluss content

  Småbyhelg: 20 høstreisetips i Norge

 3. Erna og Moria

 4. Det virker ikke som corona er like farlig lenger

 5. Moria - en gresk tragedie

Fra andre aviser

 1. Hurtigruten-datter får corona-kompensasjon

  Aftenposten
 2. SSB: Skatteinntektene ned over 11 prosent

  Aftenposten
 3. Ny, dyster NHO-rapport: – Nå blir det verre igjen

  Aftenposten
 4. OECD ser lysere på verdensøkonomien: Gradvis bedring etter historisk sjokk

  Aftenposten
 5. Mer fleksibilitet for bankene i lånegarantiordningen

  Aftenposten
 6. 803 vektere tas ut i streik etter brudd i meklingen

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no