FÆRRE BIER: Den dramatiske nedgangen i antall bier er bare ett av utallige eksempler på at artsmangfoldet er truet. Foto: Terje Bringedal

Leder

Trusselen mot naturen

Klimaavtalen ble vedtatt i Paris i 2015. Nå trenger vi en lignende forpliktende avtale for å redde klodens artsmangfold og natur. Klima- og naturmangfold bør sees i sammenheng med klimakampen. De to representerer vår tids største miljøutfordringer.

I morgen offentliggjøres den mest omfattende forskningsrapport noensinne om naturens tilstand. I 1992 vedtok FN en traktat om biologisk mangfold og i 2012 ble IPBES etablert som en flernasjonal forskningsorganisasjon for naturmangfold og økosystemer. Denne helgen er representanter for 130 land samlet i Paris for å studere rapporten fra IPBES, som er utarbeidet med bidrag fra til sammen 350 forskere i mer enn 50 land.

I bredde og dybde overgår årets rapport et lignende forsøk på å beskrive tilstanden i naturmangfoldet i 2005. På bakgrunn av tidligere rapporter og nyhetsmeldinger de siste ukene er det all grunn til å forvente at funnene vil være alarmerende.

les også

FN-panel: En million arter kan bli utryddet

Vi står overfor en økologisk krisetilstand. Vi vet at arter forsvinner, og i et mye raskere tempo enn tidligere. En dramatisk reduksjon i humler og bier, er et eksempel. En alvorlig reduksjon i fiskebestanden i mange havområder, er et annet. Å redde artsmangfold handler om mye mer enn å hindre utryddelsen av kjente arter som elefant eller isbjørn. Det handler om å beskytte livsgrunnlaget for millioner av arter, som alle har en plass i et levende økosystem.

les også

Artene vi har utryddet: Lauritz (25) drepte den siste norske geirfuglen

Pluss content

Fortsetter vi å ødelegge naturen rammer det oss selv. Dette utgjør en direkte trussel mot vann- og matvaresikkerheten. Dette er ikke en uunngåelig utvikling. Vi vet mer om hva må gjøres for å stanse eller begrense ødeleggelsen av naturmangfoldet. Store områder må vernes i helhet mot inngrep. Verdens regnskog må reddes. Vi trenger et krafttak mot forurensningen av luft og vann. IPBES-rapporten vil inneholde råd til politiske myndigheter om mulige tiltak og virkemidler.

Det store flertall av verdens land som har undertegnet FN-traktaten om biologisk mangfold skal møtes i Kunming i Kina neste år. Møtet i Kina bør resultere i en ambisiøs plan for å redde klodens økosystem og mangfold, inspirert av klimaavtalen fra Paris i 2015. Tidligere målsettinger om å beskytte naturen har feilet. Dagens utvikling er ikke bærekraftig. Rapporten fra IPBES vil vise at vi ikke har tid å miste.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder