SVARER: Karin Andersen.

SVARER: Karin Andersen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Debatt

Forskjellen på Høyre og SV

Jeg har fått svar fra Høyres Mæland om at regjeringen sulteforer kommunene og ikke har noen ambisjon for det. Høyres svar er at de har høyere ambisjoner enn å gi kommunene nok penger. Men kommunene kan verken betale flere sykepleiere, lærere eller jordmødre med ambisjoner. De må faktisk ha lønn.

Karin Andersen (SV), leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget
Dette viser forskjellene på SV og Høyre. SV vil ha ned forskjellene mellom fattig og rik, Høyre vil øke dem. Ingen regjering har brukt mer oljepenger enn den Høyre leder, så det er ikke sånn at Høyre holder lommeboka lukket. De bruker den først og fremst på de rikeste. Der SV vil at det skal komme alle til gode, ikke kun noen få. 

Kommunene har fått noen store engangsinntekter som har gjort økonomien i mange kommuner bedre, men dette vil ikke fortsette. Alle de som sitter og legger opp budsjetter i kommunene nå vet at det kommer til å bli trangt. 

les også

Høyre har større ambisjoner enn bare mer penger

Kommunestyrene har bruk for mer penger for å sikre god eldreomsorg, bedre barnevern, nok kvalifiserte lærere og god service. SV stoler på lokaldemokratiet og kommunene, og mener de har så viktige oppgaver at vi de bør få hånd om en større del av totaløkonomien. Høyre mener at de rikeste blandet oss skal ha en større andel av økonomien. Det sier vel i grunnen alt.

Høyre kan også holde seg for gode for å fortelle usannheter om hva SV har foreslått. Ikke bare har vi foreslått en felles digital inngangsport- og nøkkel til alle offentlige plattformer som ble nedstemt. Vi har også blant annet foreslått tiltak for bedre IKT-sikkerheten til det offentlige etter flere skandaler som regjeringen ikke virker lysten på å ta i, og vi har etterlyst mer IKT-kompetanse i det offentlige. Digitalisering er viktig, men det får ikke løst de viktigste oppgavene slik Høyre ser ut til å tenke. 

les også

Ernas slappe ambisjoner for Norge

Mens SV vil sørge for nok risikokapital for de som vil bygge nye fornybare arbeidsplasser, så vil Høyre avlaste de som vil gjøre Norge enda mer oljeavhengighet og de som allerede tjener flust. Det er ingen bekymring for klimaendringer å spore, selv om klimagassutslippene går opp ikke ned under Høyres styring. 

Mens SV vil sikre viktige naturverdier som matjord, strandsoner og biologisk viktige naturområder, vil Høyre la kommunene bygge ned bit for bit, slik at både fellesinteressene og naturgrunnlaget settes på spill. Og mens SV vil styre kommunenes økonomi for å sikre velferden, vil Høyre fortsette med en kommunereform som først og fremst har kostet penger. 

Det er forskjeller på hvilke ambisjoner vi har for kommunene. Der SV vil prioritere 5 milliarder mer til kommunene, så ønsker ikke Høyre det samme. Det er forskjellen. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder