SVARER IGJEN: Anne Lindboe.

SVARER IGJEN: Anne Lindboe. Foto: PBL

Debatt

Moxnes og barnehagemangfold

Bjørnar Moxnes spør i VG om det er noe galt med grunnleggende lese- og tallferdigheter i PBLs ledelse. Han spør om vi opererer med alternative fakta i spørsmålet om utviklingen i barnehagesektoren.

Anne Lindboe, Administrerende direktør i PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Nei, vi forholder oss til de samme tallene som Moxnes og Rødt. Men vi må likevel kunne fortelle en litt mer nyansert historie om årsaker til utviklingen enn den Rødt-lederen legger opp til.

Barnehagemangfold er et mye mer sammensatt tema enn at det bare skal reduseres til en diskusjon om barnehagen er organisert som aksjeselskap eller ikke.

les også

Lindboe og PBL gjør som strutsen

les også

Haigapet til Moxnes

Selskapene som har vært en del av suksessen med barnehageforliket, har bidratt sterkt til at barnehagesektoren er mer mangfoldig enn noen annen innen offentlig finansiert velferd. Vi må bare ta til etterretning at Moxnes vil innføre en politikk som vil sette store deler av dette tilbudet i fare. 

Vi i PBL er opptatt av at det skal være mulig for alle typer barnehager å utvikle seg, til beste for barn, familier, ansatte og samfunnet for øvrig. Vi arbeider derfor aktivt for å ivareta alle barnehagers interesser og behov. 

Det skader heller ikke nødvendigvis mangfoldet om én eier har flere barnehager. Hadde det vært tilfelle, ville det vært vanskelig å forsvare Oslo kommunes posisjon som landets desidert største barnehageeier.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder